©2022 - 123FIXED.NL

BUILD BY - FORZA XCLUSIVE DESIGNS™     FXD
MOBILE V-1.1.7 - 8 DEC 2022


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/COVID-19 TERUG TERUG

COVID-19

CORONAPROOF WERKEN

VEILIGHEID VAN U EN UW GEZIN IS TOPPRIORITEIT BIJ 123FIXED ! WIJ WILLEN 123FIXED GRAAG OP EEN GOEDE VEILIGE MANIER DRAAIENDE HOUDEN, ZODAT WIJ WERKZAAMHEDEN KUNNEN BLIJVEN UITVOEREN EN PRACHTIGE DROOMKEUKENS KUNNEN BLIJVEN OPLEVEREN.

OOK TIJDENS DE CORONACRISIS WILLEN WIJ VEILIG EN CORONAPROOF BIJVOORBEELD UW KEUKEN INSTALLEREN. WANT EERLIJK IS EERLIJK: EEN NIEUWE KEUKEN IS FANTASTISCH, MAAR U EN UW GEZIN WILLEN NATUURLIJK NIET BESMET RAKEN OF EEN ANDER BESMETTEN.

DE OVERHEID HEEFT DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER WERKZAAMHEDEN BINNENSHUIS – BIJ U THUIS BIJVOORBEELD. DE REGELS VAN HET RIVM ZIJN DAARBIJ VOOR ONS LEIDEND. INDIEN DE HUIDIGE OVERHEIDSREGELS HET VOORSCHRIJVEN, DRAGEN ONZE MONTEURS OOK MOND- EN NEUSBESCHERMERS.

BESPREKEN VAN UW WENSEN
VOOR WIJ UW KEUKEN KUNNEN MONTEREN EN EVENTUELE EXTRA WERKZAAMHEDEN KUNNEN PLANNEN EN UITVOEREN, MOETEN EERST ALLE WENSEN DUIDELIJK ZIJN. WIJ HOUDEN ONS VANZELFSPREKEND AAN DE RIVM-RICHTLIJNEN ALS WE OP BEZOEK KOMEN. ZELF KUNT U OOK HET NODIGE DOEN. DENK AAN DE 1,5 METER AFSTAND, VENTILEER VOLDOENDE EN GEEF DE MONTEUR DE MOGELIJKHEID OM DE KEUKENRUIMTE VEILIG TE BEKIJKEN.

MONTEREN
WIJ EN U ZIJN VERPLICHT ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MONTEUR(S) HET WERK VEILIG KUNNEN DOEN, OOK IN CORONATIJD. VOOR DE BOUWSECTOR GELDT EEN SPECIAAL PROTOCOL OM DIE VEILIGHEID OOK NU TE WAARBORGEN. CONFORM DAT PROTOCOL KRIJGT U DE DAG VOOR DE EERSTE MONTAGE-DAG TELEFONISCH VERSCHILLENDE VRAGEN VÓÓR DE MONTEUR BIJ U AAN HET WERK GAAT. DAT ZIJN BIJVOORBEELD VRAGEN OVER MOGELIJKE GEZONDHEIDSKLACHTEN VAN U OF UW HUISGENOTEN. UITERAARD KOMT EEN MONTEUR ALLEEN BIJ U THUIS ALS DEZE VOLLEDIG KLACHTENVRIJ IS.

V2.0 - 28 APRIL 2021


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/100% VEILIG
TERUG TERUG

100% VEILIG

VEILIG ZAKEN DOEN MET 123FIXED VOOR U EN UW GEZIN
123FIXED.NL

HET KAN VOOR U VREEMD ZIJN OM EEN VAKMAN 1 OF MEERDERE DAGEN BIJ U IN HUIS TE LATEN OM EEN OPDRACHT/TAAK UIT TE VOEREN. VEILIGHEID VAN DE KLANT EN DE MONTEUR IS TOPPRIORITEIT BIJ 123FIXED

HET IS VAN GROOT BELANG DAT U EN UW EVENTUELE HUISGENOTEN/GEZIN ZICH VEILIG VOELEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN EN HET VERTROUWEN TUSSEN U EN ONS ER IS. TENSLOTTE LAAT U EEN "VREEMDE' IN HUIS EN U MOET DAARBIJ EEN GOED EN PRETTIG VERTROUWD GEVOEL HEBBEN.

WE WETEN HOE BELANGRIJK HET IS DAT ALLEEN BETROUWBARE, PROFESSIONELE EN GEKWALIFICEERDE MENSEN UW "DOMEIN" BINNENKOMEN OM WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN. ZO HEEFT DE 123FIXED MEDEWERKER EEN GELDIGE VOG-VERKLARING (VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG - JUSTIS) EN IS VCA GECERTIFICEERD (VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU CHECKLIST AANNEMERS). DE MONTEUR IS REPRESENTATIEF, PROFESSIONEEL, VRIENDELIJK EN SERVICE- EN KLANTGERICHT. ZIJ PRODUCEREN NOOIT ONNODIG GELUID OP DE WERKPLEK ZOALS MET RADIO'S ETC. ALS ER (BIJZONDERE) OMSTANDIGHEDEN ZIJN WAAR WIJ REKENING MEE MOETEN HOUDEN ALS WIJ BIJ U IN HUIS ZIJN, VERNEMEN WIJ DAT GRAAG ZODAT WIJ HIER MAXIMAAL OP KUNNEN INSPELEN. WIJ VINDEN VOOR ALLES EEN PASSENDE OPLOSSING.

DE DAG VOOR DE AFSPRAAK NEMEN WIJ ALTIJD CONTACT MET U OP ZODAT U WEET WIE DE WERKZAAMHEDEN BIJ U KOMT UITVOEREN. DE MONTEUR HEEFT EEN 123FIXED IDENTITEITSKAART MET FOTO OM TE TONEN. OP DEZE MANIER WEET U ZEKER DAT DE JUISTE PERSOON VAN 123FIXED IN UW HUIS IS.

UITERAARD IS 123FIXED OFFICIEEL INGESCHREVEN BIJ DE KVK, HEEFT EEN AVB VERZEKERING( BEDRIJFS AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING) EN ONS GEREEDSCHAP EN DE WERKKLEDING VOLDOEN AAN DE HUIDIGE EISEN EN NORMEN VAN VEILIGHEID. WIJ BESTEDEN VEEL AANDACHT AAN HET VEILIG, MILIEUVRIENDELIJK EN SCHOON WERKEN DOOR BIJVOORBEELD ZOVEEL MOGELIJK HET MILIEU TE SPAREN IN DE KEUZE VAN MATERIALEN EN GEREEDSCHAP EN AFVOER EN SCHEIDEN VAN RESTMATERIAAL. ONZE WERKWIJZE IS HIER OOK VOLLEDIG OP AFGESTEMD.

HOE WIJ VEILIG OMGAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS KUNT U NALEZEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING EN COOKIEVERKLARING

OP DEZE WIJZE CREËREN WIJ VANAF DE 1E KENNISMAKING T/M HET EINDE VAN DE OPDRACHT EEN WAARDEVOLLE EN VEILIGE VERTROUWENSBASIS.    123.. FIXED!

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER VEILIG ZAKEN DOEN MET ONS, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.

123FIXED.NL HOME


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/WERKWIJZE
TERUG TERUG

WERKWIJZE

WAT IS DE WERKWIJZE VAN 123FIXED

ONDERSTAANDE WERKWIJZE IS ALGEMEEN BESCHREVEN EN DIENT ALS INDICATIE. ELKE KLUS EN SITUATIE IS ANDERS. DAAROM KAN HIER VAN AFGEWEKEN WORDEN, GEHEEL IN OVEREENSTEMMING MET U EN AFHANKELIJK VAN UW WENSEN EN (THUIS)SITUATIE.

123FIXED, UW VERTROUWDE PARTNER VOOR ELKE KLUS! EEN GOEDE EN EERLIJKE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING, VEILIG WERKEN EN UW WENSEN ZIJN DE BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN BIJ ELKE KLUS DIE WE AANNEMEN.

123FIXED WERKT VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN, VVE’S, VASTGOEDBEHEERDERS EN WONINGBOUWCORPORATIES. WIJ KENMERKEN ONS DOOR VAKMANSCHAP, BETROUWBAARHEID, FLEXIBILITEIT, DUIDELIJKHEID EN PROFESSIONALITEIT. WE ZIJN TRANSPARANT EN EERLIJK IN WAT WE DOEN EN BELOVEN.
WAAR EN VOOR WIE WE DE KLUS OOK MOGEN UITVOEREN, ONZE WERKWIJZE IS ALTIJD HELDER EN PROFESSIONEEL. ZO WEET U VAN TEVOREN WAAR U AAN TOE BENT EN ONTSTAAN ER GEEN VERRASSINGEN ACHTERAF.

WERKWIJZE 123FIXED STAPSGEWIJS
WE GAAN TE WERK VOLGENS ONDERSTAANDE STAPPEN:

ALGEMEEN
1 - PERSOONLIJK ADVIES
2 - INMETEN
3 - OFFERTE OP MAAT
4 - PLANNING
5 - UITVOERING
6 - OPLEVERING
7 - BETALING


ALGEMEEN

100% VEILIG
EEN KLUS LATEN UITVOEREN AAN UW WONING IS GEEN MAKKELIJK BESLISSING. HET IS VAN GROOT BELANG DAT U EN UW EVENTUELE HUISGENOTEN/GEZIN ZICH VEILIG VOELEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN EN HET VERTROUWEN TUSSEN U EN ONS ER IS. TENSLOTTE LAAT U EEN "VREEMDE' IN HUIS EN U MOET DAARBIJ EEN GOED EN PRETTIG VERTROUWD GEVOEL HEBBEN. 123FIXED IS ZICH DAAR HEEL GOED VAN BEWUST EN DAAROM HEBBEN WIJ DUIDELIJKE REGELS HIEROMTRENT. MEER INFORMATIE VIND U OP 100% VEILIG - VEILIG ZAKEN DOEN MET 123FIXED VOOR U EN UW GEZIN.

MILIEUVRIENDELIJK WERKEN
MEER INFORMATIE OVER HOE WIJ MILIEUVRIENDELIJK WERKEN KUNT U NALEZEN OP MILIEUVRIENDELIJK WERKEN - SAMEN VOOR EEN BETER MILIEU

1 - PERSOONLIJK ADVIES
BINNEN ONZE WERKWIJZE STAAN UW WENSEN ALTIJD CENTRAAL. NA HET EERSTE TELEFONISCHE CONTACT WETEN WE OF ER VOLDOENDE BASIS IS OM EEN ADVIESGESPREK TE INITIËREN. HET HEEFT ONZE GROTE VOORKEUR OM DAN MET U PERSOONLIJK OP LOCATIE UW WENSEN EN ALLE MOGELIJKHEDEN DOOR TE NEMEN EN UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN.
ONZE WERKWIJZE DRAAIT IN EERSTE INSTANTIE VOORAL OM HET VLOT EN DOELGERICHT VERTALEN VAN DE KLANTWENS. HOE EERDER WIJ MET ONZE KLANTEN OM TAFEL ZITTEN, HOE BETER. SAMEN LOPEN WE DE KLUS DOOR, BEPALEN HET GEWENSTE KWALITEITSNIVEAU EN ADVISEREN U OVER HET WERK. GRAAG VERTALEN WIJ HET IDEE VAN U ALS KLANT NAAR EEN TASTBAAR PLAN EN/OF PRODUCT . WE DENKEN VANAF HET EERSTE IDEE AL GRAAG MEE, ZOWEL QUA MOGELIJKHEDEN ALS BUDGET. ZO KUNNEN WE ADVIES GEVEN DAT HET BESTE AANSLUIT OP DE KLANTBEHOEFTE. DIT HELPT ONZE KLANTEN MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE(S). BIJ HET BEPALEN VAN DE WERKZAAMHEDEN ZULLEN WIJ U OOK VAN DE JUISTE ADVIEZEN VOORZIEN ZOALS WELKE MATERIALEN EN EVENTUELE ALTERNATIEVEN DIE MISSCHIEN SNELLER OF GOEDKOPER ZIJN. WIJ HOUDEN NET ALS U NIET VAN ONAANGENAME VERRASSINGEN EN HOUDEN ONS AAN DE AFSPRAKEN DIE WE MET U MAKEN.
WIJ ADVISEREN MAAR U BESLIST!

2 - INMETEN
"METEN IS WETEN" (IN)METEN VOORKOMT (ONVERWACHTE) PROBLEMEN TIJDENS ONTWERP EN DE UITEINDELIJKE MONTAGE VAN UW KEUKEN. ZO MOET DE LENGTE EN DIEPTE EN HOOGTE VAN DE KEUKENRUIMTE VOLDOENDE ZIJN EN OOK DE POSITIES VAN DE AANSLUITINGEN (GAS, WATER EN ELEKTRA) MOETEN VASTGELEGD WORDEN. INMETEN IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL BIJ DE AANSCHAF/ONTWERP EN MONTAGE VAN EEN NIEUWE KEUKEN.
WIJ BIEDEN DRIE VERSCHILLENDE INMEET SERVICES AAN:
1 - INMEET BASIS SERVICE KEUKENRUIMTE
2 - INMEET FULL SERVICE KEUKENRUIMTE
3 - INMEET SERVICE APPARATUUR.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR

3 - OFFERTE OP MAAT
NA HET ADVIESGESPREK EN WANNEER U BESLIST HEEFT WAT U PRECIES WILT EN HOE, MAKEN WIJ EEN HELDERE OFFERTE OP WAARIN ALLE AFSPRAKEN EN WERKZAAMHEDEN WORDEN VERMELD. DE OFFERTE IS 28 KALENDERDAGEN GELDIG EN DIENT VOOR AKKOORD DOOR ONS EN U TE WORDEN ONDERTEKEND. U KUNT DE OFFERTE TE ALLEN TIJDE INZIEN VIA UW PERSOONLIJKE KLANT LOGIN (INDIEN VOOR U AANGEMAAKT)
INDIEN DE OFFERTE NIET IN ÉÉN KEER HELEMAAL DUIDELIJK IS HOREN WIJ DAT GRAAG VAN U. U KUNT DAN CONTACT MET ONS OPNEMEN EN WIJ ZULLEN UW VRAGEN ZO GOED MOGELIJK PROBEREN TE BEANTWOORDEN. INDIEN NODIG KOMEN WE GEWOON NOG EEN KEERTJE BIJ U LANGS.

4 - PLANNING
EEN DUIDELIJK PLAN IS HET HALVE WERK ! WANNEER U PLANNEN HEEFT VOOR EEN KLUS IN UW WONING KUNNEN ER VEEL ZAKEN OP U AF KOMEN. 123FIXED WIL U GRAAG HELPEN OM SAMEN EEN DUIDELIJK PLAN VAN AANPAK TE MAKEN. EEN GOEDE PLANNING ZORGT VOOR EEN ONBEZORGDE VERBOUWING ZONDER MISVERSTANDEN
WIJ STREVEN ER ALTIJD NAAR OM VOLGENS DE PLANNING TE WERKEN. ONS DOEL IS ALTIJD OM IN EEN ONAFGEBROKEN DAGPRODUCTIE VAN 1 OF MEERDERE DAGEN DE WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN. DOORDAT 123FIXED EEN KLEIN BEDRIJF IS EN MET BETROUWBARE PARTNERS SAMENWERKT, HEBBEN WIJ ALLES ZELF IN DE HAND EN ZIJN WIJ ZEER FLEXIBEL IN ONZE PLANNING. HIERDOOR IS BIJNA ELKE KLUS OP REDELIJK KORTE TERMIJN IN TE PLANNEN. OOK HOUDEN WIJ ZOVEEL MOGELIJK REKENING MET UW PERSOONLIJKE (DAG)SCHEMA.

5 - UITVOERING
WE MAKEN DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT. WIJ VERZORGEN DE GEHELE PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN ZORGEN VOOR DE JUISTE VAKMENSEN, GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN. WIJ WERKEN MET KWALITATIEF HOOGWAARDIGE MATERIALEN VAN GERENOMMEERDE MERKEN EN INSTALLEREN VOLGENS DE WETTELIJKE NORMEN. VOOR IEDERE UITDAGING DIE WE TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN TEGEN KOMEN, VINDEN WIJ ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING.
WIJ BESTEDEN VEEL AANDACHT AAN HET 100% VEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK WERKEN DOOR BIJVOORBEELD ZOVEEL MOGELIJK HET MILIEU TE SPAREN IN DE KEUZE VAN MATERIALEN EN GEREEDSCHAP EN AFVOER EN SCHEIDEN VAN RESTMATERIAAL.

⚬ SCHOON WERKEN
TIJDENS EEN VERBOUWING KAN ER EEN HOOP (BOUW)STOF VRIJ KOMEN. DENKT U EINDELIJK HELEMAAL KLAAR TE ZIJN, BEGINT HET OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN. KLANTEN VRAGEN ONS REGELMATIG WIE EIGENLIJK VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN VAN DE WERKPLEK NA DE KLUS. 123FIXED RUIMT ALTIJD DE BETREFFENDE WERKPLEK (BIJVOORBEELD DE KEUKENRUIMTE WAAR EEN MONTAGE HEEFT PLAATSGEVONDEN) NETJES OP. WE GEBRUIKEN ONDER ANDERE STUCLOPERS, AFDEKMATERIAAL EN EEN BOUWSTOFZUIGER ALS DE KLUS AF IS. WIJ PROBEREN ALTIJD ZO NETJES EN SCHOON MOGELIJK TE WERKEN EN RUIMEN AAN HET EINDE VAN EEN KLUSDAG NETJES OP.
ONS GEREEDSCHAP HEEFT VEELAL EEN STOFAFZUIGING MAAR WE KUNNEN (BOUW)STOF NOOIT VOLLEDIG VOORKOMEN. ZELF KUNT U OOK EEN AANTAL VOORBEREIDINGEN TREFFEN. VERWIJDER VOORAF ZOVEEL MOGELIJK MEUBILAIR IN OF NABIJ DE WERKPLEK OF DEK DEZE GOED AF DOOR MIDDEL VAN PLASTIC, LAKENS OF DOEKEN. OOK HET AFPLAKKEN VAN KOZIJNEN, HOEKEN EN RANDEN IS EEN GOEDE MANIER OM POETSWERK ACHTERAF TE MINIMALISEREN. IN HET ADVIESGESPREK BESPREKEN WIJ DIT MET U.

6 - OPLEVERING
NADAT DE WERKZAAMHEDEN VOLLEDIG ZIJN VOLTOOID DOEN WIJ EEN GEZAMENLIJKE EINDOPLEVERING. SAMEN MET U OVERLEGGEN WIJ OF ALLES NAAR WENS IS GEGAAN EN OF HET BEOOGDE RESULTAAT IS BEHAALD. DIT DOEN WIJ AAN DE HAND VAN EEN OPLEVERFORMULIER. DE SPECIFIEKE ONDERDELEN WORDEN DAAROP NA UW GOEDKEURING AFGEVINKT. WE MAKEN EEN DUIDELIJKE NOTITIE VAN EVENTUELE RESTPUNTEN. DAT ZIJN PUNTEN DIE NAAR UW MENING NOG AANDACHT NODIG HEBBEN OF OPGELOST MOETEN WORDEN VOORDAT DE OPLEVERING COMPLEET IS. OOK WORDT ER GEKEKEN OF ER TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN EVENTUEEL SCHADE IS ONTSTAAN DIE VERHOLPEN MOET WORDEN. DIT ZAL, INDIEN VAN TOEPASSING, WORDEN BIJGEVOEGD OP HET OPLEVERFORMULIER. DE OPLEVERING IS EEN VISUELE INSPECTIE. BIJ GROTERE PROJECTEN WERKEN WIJ MET TUSSENTIJDSE OPLEVERMOMENTEN. U KRIJGT DAN TIJDIG DE KANS OM AAN TE GEVEN ALS IETS NIET NAAR WENS IS. ZO VOORKOMEN WE DAT AAN HET EINDE VAN HET PROJECT NOG RESTPUNTEN VAN EERDERE WERKZAAMHEDEN OPGELOST MOETEN WORDEN. WIJ HOUDEN VAN EEN OPEN EN DIRECTE COMMUNICATIE OMDAT HET NAGENOEG ALTIJD TOT HET BESTE RESULTAAT LEIDT.
NADAT ALLES NAAR UW TEVREDENHEID IS, TEKENEN WE BEIDE HET OPLEVERFORMULIER VOOR AKKOORD, KRIJGT U EEN EXEMPLAAR VAN ONS EN KUNT U GAAN GENIETEN VAN HETGEEN WIJ VOOR U GEMAAKT HEBBEN. BIJ AKKOORD KUNT U HET OPLEVERFORMULIER TEVENS INZIEN VIA UW PERSOONLIJKE KLANT LOGIN (INDIEN VOOR U AANGEMAAKT)

7 - BETALING
WIJ WERKEN OP BASIS VAN REGIE (UURTARIEF EN DE PRIJS PER EENHEID MATERIAAL) OF OP EEN VAST OVEREENGEKOMEN PRIJS (AANNEEMSOM). NA DE OPLEVERING MAAKT 123FIXED VOOR U EEN DIGITALE FACTUUR OP, DIE U PER BANK KUNT BETALEN. WIJ HANTEREN EEN BETALINGSTERMIJN VAN 14 KALENDERDAGEN.

⚬ AANBETALING
AFHANKELIJK VAN WELKE WERKZAAMHEDEN WIJ U VOOR U UITVOEREN EN DE GROOTTE VAN EEN PROJECT VRAGEN WIJ EEN AANBETALING VAN 10% TOT 30%. 123FIXED STEMT DIT ALTIJD DUIDELIJK MET U AF EN KIJKT HIERBIJ OOK NAAR UW BUDGET EN BETAALMOGELIJKHEDEN. WIJ ZIJN HIERIN FLEXIBEL EN VINDEN ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING. VEELAL GEBRUIKEN WIJ DE AANBETALING OM MATERIALEN AAN TE SCHAFFEN EN/OF VOOR REEDS VOORAF GELEVERDE DIENSTEN ZOALS HET ONTWERPEN EN BESTELLEN VAN MATERIALEN (BIJVOORBEELD BIJ EEN IKEA® KEUKEN OF RENOVATIE PROJECT). TIJDENS HET ADVIESGESPREK BESPREKEN WIJ DIT UITERAARD UITVOERIG MET U EN STEMMEN HET DUIDELIJK MET U AF. WIJ KUNNEN OOK MET U DE MATERIALEN BESTELLEN DIE U VERVOLGENS ZELF AL BETAALT AAN DE LEVERANCIER ZODAT EEN AANBETALING NIET NODIG IS. NADEEL IS DAT U DAN DE CONSUMENTENPRIJS BETAALT DIE VAAK HOGER LIGT DAN WANNEER WIJ HET VOOR U INKOPEN.

⚬ BETALING IN TERMIJNEN
BIJ GROTERE LANGER DURENDE PROJECTEN BIEDEN WIJ DE MOGELIJKHEID IN TERMIJNEN TE BETALEN. INDIEN WIJ MET U BETALING IN TERMIJNEN ZIJN OVEREENGEKOMEN, GESCHIEDT BETALING VIA EEN 1e AANBETALING EN ERNA IN GEDEELTES PER BLOK VAN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN. DE BETALING DIENT BIJ BETALING IN TERMIJNEN UITERLIJK 7 KALENDERDAGEN NA ONTVANGST VAN DE REKENING PLAATS TE VINDEN.

⚬ EINDFACTUUR
123FIXED ZAL DE EINDFACTUUR TIJDENS DE OPLEVERING AAN U OVERHANDIGEN OFWEL ZO SPOEDIG MOGELIJK NA DE OPLEVERING DOEN TOEKOMEN.
WANNEER DE OVEREENKOMST IS GEBASEERD OP REGIE (UURTARIEF EN DE PRIJS PER EENHEID MATERIAAL), BEVAT DE EINDFACTUUR EEN OPSTELLING VAN DE BESTEDE UREN, GELEVERDE MATERIALEN EN OVERIGE KOSTEN (ZOALS GEREEDSCHAPSHUUR, PARKEERKOSTEN, E.D.). WIJ HANTEREN EEN STARTTARIEF VAN TWEE UUR PER KLUS. STARTTARIEF VOOR VASTE OF TERUGKERENDE KLANTEN, IS ÉÉN UUR PER KLUS.
WANNEER DE OVEREENKOMST IS GEBASEERD OP EEN VASTE PRIJS, BEVAT DE EINDFACTUUR EEN OPSTELLING VAN DE VASTE PRIJS, HET EVENTUELE MEER- EN/OF MINDERWERK EN EVENTUELE EXTRA KOSTEN WAARVOOR U ALS KLANT SCHRIFTELIJK TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN. DE EINDFACTUUR BEVAT TEVENS EEN OPSTELLING VAN EVENTUEEL DOOR U REEDS AANBETAALDE BEDRAGEN EN VAN HET RESTERENDE SALDO. ALLE EINDFACTUREN DIENEN BINNEN 14 KALENDERDAGEN NA ONTVANGST VAN DE REKENING PLAATS TE VINDEN.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE WIJ WERKEN EN WAAR WIJ VOOR STAAN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN EN OVER 123FIXED OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/VEELGESTELDE VRAGEN
TERUG TERUG

FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.
KLIK OP DE VRAAG OM DEZE UIT TE KLAPPEN


ADVIESGESPREK
NA HET EERSTE TELEFONISCHE CONTACT WETEN WE OF ER VOLDOENDE BASIS IS OM EEN ADVIESGESPREK TE INITIEREN. HET HEEFT ONZE GROTE VOORKEUR OM DAN MET U PERSOONLIJK OP LOCATIE UW WENSEN EN ALLE MOGELIJKHEDEN DOOR TE NEMEN EN UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN.
ONZE WERKWIJZE DRAAIT IN EERSTE INSTANTIE VOORAL OM HET VLOT EN DOELGERICHT VERTALEN VAN DE KLANTWENS. HOE EERDER WIJ MET ONZE KLANTEN OM TAFEL ZITTEN, HOE BETER. GRAAG VERTALEN WIJ HET IDEE VAN DE KLANT NAAR EEN TASTBAAR PLAN EN/OF PRODUCT . WE DENKEN VANAF HET EERSTE IDEE AL GRAAG MEE, ZOWEL QUA MOGELIJKHEDEN ALS BUDGET. ZO KUNNEN WE ADVIES GEVEN DAT HET BESTE AANSLUIT OP DE KLANTBEHOEFTE. DIT HELPT ONZE KLANTEN MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE(S).

KOSTEN
WILT U BIJVOORBEELD VOOR EEN (IKEA®)KEUKENMONTAGE EN KEUKENRENOVATIES EEN UITGEBREID ADVIES, DAN REKENEN WIJ VASTE KOSTEN VOOR EEN PERSOONLIJK BEZOEK OP UW LOCATIE.
HET GESPREK DUURT ONGEVEER 2 UUR (WIJ KIJKEN NIET OP DE KLOK ) EN KOST TOTAAL € 95,- INCLUSIEF BTW BINNEN ONS WERKGEBIED.
INDIEN ER DOOR U BINNEN 6 WEKEN EEN DEFINITIEVE OPDRACHT WORDT OVEREENGEKOMEN (DIE GERELATEERD IS AAN DAT ADVIESGESPREK), KOMEN DEZE KOSTEN A € 95,- VOLLEDIG TE VERVALLEN EN WORDEN IN MINDERING GEBRACHT OP UW EINDFACTUUR VAN DE OPDRACHT.

VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN. KOSTEN ZIJN INDICATIEF EN AFHANKELIJK VAN WELKE REGIO

MEER INFORMATIE
     WERKWIJZE - ONZE WERKWIJZE BIJ OPDRACHTEN.

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.


JA ! GEZELLIG ! REGELMATIG DOEN WIJ EEN PROJECT JUIST MET KLANTEN SAMEN. NIET ALLEEN SUPER GEZELLIG, MAAR ZO BESPAART U TIJD EN GELD EN HEEFT U TEVENS DE ONDERSTEUNING VAN EEN PROFESSIONAL. WIJ GAAN U NIET LEREN OM EEN KOPERLEIDING TE SOLDEREN OF EEN ELEKTRAGROEP AAN TE LEGGEN, MAAR WERKEN WEL GRAAG MET U SAMEN AAN UW PROJECT ALS DAT UW VOORKEUR HEEFT. HOE TROTS ZAL U ZIJN ALS HET PROJECT AFGEROND IS EN U DAAR EEN GROTE BIJDRAGE AAN GELEVERD HEEFT? FANTASTISCH TOCH!

UITERAARD IS HET AFHANKELIJK VAN HET SOORT PROJECT EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN EN HET VEREIST WEL ENIGE HANDIGHEID VAN U ALS KLANT. VOORWAARDE VOOR ONS IS WEL DAT WIJ DUIDELIJKE AFSPRAKEN MAKEN HIEROVER EN GRAAG DE PROJECTLEIDING BEHOUDEN OMDAT WIJ VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET EINDRESULTAAT.

WANNEER GAAN WE AAN DE SLAG? .

MEER INFORMATIE? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.


ABSOLUUT! NAAST HET MONTEREN VAN NIEUWE KEUKENS EN IKEA® KEUKENS HEBBEN WIJ VEEL ERVARING MET KEUKENRENOVATIES; EEN "NIEUWE" KEUKEN VOLLEDIG NAAR UW WENSEN EN BINNEN UW BUDGET. 123FIXED ADVISEERT U OVER ALLE MOGELIJKHEDEN EN GEEFT OP BASIS VAN UW WENSEN EN BUDGET UW KEUKEN EEN GEHEEL NIEUWE UITSTRALING ZONDER DEZE VOLLEDIG TE VERVANGEN. ZO OOGT UW KEUKEN WEER ALS NIEUW.

DE MOGELIJKHEDEN VOOR KEUKENRENOVATIE ZIJN GROOT ZOALS EEN NIEUW WERKBLAD EN SPOELBAK, KRAAN (OOK EEN QUOOKER EN/OF INBOUW KEUKENBOILER), INBOUW LEDVERLICHTING, NIEUWE LADE- KASTFRONTJES, GREEPJES, RVS PLINTEN, TEGELWERK, BACK-SPLASH EN NIEUWE (ENERGIEZUINIGE) KEUKENAPPARATUUR. ZELFS DOOR KLEINE AANPASSINGEN OOGT UW BESTAANDE KEUKEN VAAK AL TOTAAL ANDERS. DE INDELING VAN DE KEUKEN BLIJFT MEESTAL ZOALS DIE IS, MAAR ALS ER VOLDOENDE RUIMTE IS KAN ER ZELFS EEN KOOK- SPOEL- OF WERKEILAND GEINSTALLEERD WORDEN.

MEER INFORMATIE
     KEUKENRENOVATIE - UW BESTAANDE KEUKEN WEER ALS "NIEUW" .

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.


JAZEKER! NAAST HET MONTEREN EN RENOVEREN VAN KEUKENS HEBBEN WIJ VEEL ERVARING MET IKEA® KEUKENS. 123FIXED HELPT U GRAAG BIJ HET ONTWERPEN, PLANNEN EN MONTEREN. WIJ BEANTWOORDEN UW VRAGEN EN U KRIJGT ADVIES OVER ALLE MOGELIJKHEDEN. MET PERSOONLIJK EN DESKUNDIG ADVIES ZOEKEN WIJ BINNEN UW BUDGET SAMEN MET U NAAR DE OPTIMALE OPLOSSING VOOR UW IKEA® DROOMKEUKEN (VAN KLEINE, MIDDEL TOT GROTE KEUKENS VAN BIJVOORBEELD TYPE NOMAD EN ENHET

WIJ ONDERSTEUNEN U VAN KEUKENPLANNING TOT MONTAGE EN INSTALLATIE. ONGEACHT OF UW KEUKEN L-VORMIG, U-VORMIG, KLEIN, GROOT, TRADITIONEEL OF MODERN IS! DOOR UW VISIE TE COMBINEREN MET ONZE EXPERTISE, CREËREN WE HET PERFECTE IKEA®-KEUKENONTWERP EN WERKEN DIE SAMEN MET U OF VOOR U UIT . ALS U ZELF AL EEN ONTWERP HEEFT, DAN BESPREKEN WIJ DIE OOK GRAAG MET U.

WIJ HELPEN U GRAAG MET ELKE STAP IN HET PROCES ZODAT DEZE ZORGELOOS VERLOOPT EN U LANG PLEZIER VAN UW IKEA® DROOMKEUKEN ZULT HEBBEN .
REGELMATIG DOEN WIJ EEN IKEA® KEUKEN OPDRACHT MET KLANTEN SAMEN. NIET ALLEEN SUPER GEZELLIG, MAAR ZO BESPAART U TIJD EN GELD EN HEEFT U TEVENS DE ONDERSTEUNING VAN EEN PROFESSIONAL EN GESPECIALISEERD GEREEDSCHAP. (ZIE OOK VRAAG 2 )

MEER INFORMATIE
     IKEA® KEUKENS - ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE VAN IKEA® KEUKENS EN APPARATUUR
.
HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.


ABSOLUUT! "METEN IS WETEN" (IN)METEN VOORKOMT (ONVERWACHTE) PROBLEMEN TIJDENS ONTWERP EN DE UITEINDELIJKE MONTAGE VAN UW KEUKEN. ZO MOET DE LENGTE EN DIEPTE EN HOOGTE VAN DE KEUKENRUIMTE VOLDOENDE ZIJN EN OOK DE POSITIES VAN DE AANSLUITINGEN (GAS, WATER EN ELEKTRA) MOETEN VASTGELEGD WORDEN. INMETEN IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL BIJ DE AANSCHAF/ONTWERP EN MONTAGE VAN EEN NIEUWE KEUKEN.

WIJ BIEDEN DRIE VERSCHILLENDE INMEET SERVICES AAN:
1 - INMEET BASIS SERVICE KEUKENRUIMTE
2 - INMEET FULL SERVICE KEUKENRUIMTE
3 - INMEET SERVICE APPARATUUR.


MEER INFORMATIE
     INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR.

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.

JAZEKER ! WIJ DOEN VEEL MEER DAN KEUKENMONTAGES EN KEUKENRENOVATIES. 123FIXED HEEFT INDERDAAD ALS SPECIALISATIE KEUKENMONTAGES, KEUKENRENOVATIES EN IKEA®KEUKENS WAARBIJ WIJ EXTRA DIENSTEN AANBIEDEN. ECHTER WIJ LEVEREN OOK LOSSE EXTRA DIENSTEN AAN ; ZO KUNT U ONS LOS OF IN COMBINATIE MET EEN KEUKENMONTAGE/RENOVATIE INHUREN VOOR O.A. INMETEN, ONTWERP, ADVIES, LEIDINGWERK, ELEKTRA, WATERAFVOER, VLOEREN, WANDEN/PLAFONDS, WATERKRANEN, DAMPKAPPEN, TEGELWERK, KEUKENAPPARATUUR EN WERKBLADEN.

ALS MILIEUVRIENDELIJK BEDRIJF BIEDEN WIJ NAAST DE VELE DIENSTEN VANUIT ONZE KEUKENSPECIALISATIE, OOK 3 DIENSTEN AAN OP HET GEBIED VAN DUURZAAM WONEN (EP-W). HIERBIJ MOET U DENKEN AAN LED-VERLICHTING, ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA) EN HET AANVRAGEN VAN EEN ENERGIELABEL VOOR UW WONING. MOMENTEEL ZIJN WIJ DEZE DIENSTEN AAN HET UITBREIDEN EN GAAN ONS ER NOG VERDER IN SPECIALISEREN.

EEN "SPECIALE" UIT HOBBY GEBOREN ONDERHOUDS DIENST IS HET JAARLIJKS IN DE LENTE EN BEGIN VAN DE ZOMER HOGEDRUK REINIGEN VAN TERRASSEN EN OPRITTEN. ZOLANG ONZE AGENDA DAT TOELAAT VINDEN WIJ DIT LEUK OM TE DOEN EN BIEDEN DEZE DIENST AAN IN DE REGIO AMERSFOORT EN WADDINXVEEN. OOK DIT JAAR HEBBEN WIJ WEER EEN MOOIE LENTE AANBIEDING MAAR WEES ER SNEL BIJ WANT WIJ HEBBEN VEEL TERUGKERENDE KLANTEN.

MEER INFORMATIE
     OVERIGE DIENSTEN - WELKE OVERIGE DIENSTEN KAN 123FIXED LEVEREN
     DUURZAAM WONEN (EP-W)
     OVERZICHT DIENSTEN - KORTE SAMENVATTING VAN ALLE DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN.
     HOGEDRUK REINIGEN - REINIGEN MET HOGE DRUK TERRASSEN EN OPRITTEN.

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.

NEE, WIJ ZIJN GEEN KEUKENLEVERANCIER OF LEVERANCIER VAN KEUKENAPPARATUUR. 123FIXED LEVERT ENKEL DIENSTEN VOOR KEUKENMONTAGES, KEUKENRENOVATIES EN IKEA®KEUKENS AAN EN DAARNAAST O.A. EXTRA DIENSTEN ZOALS ONZE OVERIGE DIENSTEN EN INMETEN.
HET DAADWERKELIJK FYSIEK LEVEREN VAN KEUKENAPPARATUUR EN KEUKENS LATEN WIJ GRAAG AAN EXPERTS ZOALS KEUKENLEVERANCIERS EN DE DAARVOOR BESTEMDE WINKELS EN WEBSHOPS OVER. UITERAARD KUNNEN WIJ U WEL ADVISEREN EN MET U MEEDENKEN OP BASIS VAN ONZE ERVARINGEN.

UITZONDERING> IS ONZE DIENST IKEA®KEUKENS WAARVOOR WIJ WEL HET ONTWERP EN SAMENSTELLEN VAN DE KEUKEN EN APPARATUUR OP ONS NEMEN EN U HELPEN MET HET BESTELLEN EN LEVEREN VAN DE KEUKEN EN APPARATUUR.

MEER INFORMATIE
     OVERZICHT DIENSTEN - KORTE SAMENVATTING VAN ALLE DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN.
     OVERIGE DIENSTEN - WELKE OVERIGE DIENSTEN KAN 123FIXED LEVEREN
     IKEA® KEUKENS - ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE VAN IKEA® KEUKENS EN APPARATUUR

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.

NEE, WIJ REPAREREN GEEN KEUKENAPPARATUUR MAAR ZIJN U WEL GRAAG VAN DIENST BIJ HET VERVANGEN ERVAN.

IS UW KEUKENAPPARATUUR (INBOUW) KAPOT GEGAAN EN WILT U DEZE LATEN REPAREREN? HIERVOOR ADVISEREN WIJ U OM EERST NA TE GAAN OF U NOG RECHT HEEFT OP MERKGARANTIE VAN UW APPARAAT OF AANKOOPGARANTIE BIJ DE WINKEL WAAR U HET APPARAAT AANGESCHAFT HEEFT.
ZO NIET DAN KUNT U HET BESTE CONTACT OPNEMEN MET EEN EXPERT OP DIT GEBIED. ZIJ HEBBEN HET JUISTE GEREEDSCHAP EN ONDERDELEN EN GECERTIFICEERDE MONTEURS DIE VOLLEDIG OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN KEUKENAPPARATUUR EN/OF HET BETREFFENDE MERK.

MEER INFORMATIE
     KEUKENAPPARATUUR - - INSTALLATIE/VERVANGING KEUKENAPPARATUUR.

HEEFT U MEER VRAGEN? NEEM DAN SVP CONTACT MET ONS OP.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD..

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD..

>

©2022 - 123FIXED.NL


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN
TERUG TERUG

DIENSTEN

WELKE DIENSTEN KAN 123FIXED LEVEREN


123FIXED.NL DIENSTEN

"SCHOENMAKER HOU JE BIJ JE LEEST." 123FIXED LEVERT DAAROM MEERDERE DIENSTEN WAAR ONZE EXPERTISE EN ERVARING OPTIMAAL INGEZET KAN WORDEN. DAARMEE GARANDEREN WIJ U 100% VAKMANSCHAP EN OPTIMALE KWALITEIT VOOR EEN TOT IN DETAIL EN PERFECTIE AFGEWERKT PROJECT!

ALS WE SPECIFIEKE EXPERTISE NODIG HEBBEN DIE WIJ NIET KUNNEN BIEDEN, WERKEN WIJ SAMEN MET BETROUWBARE ONDERAANNEMERS WAAR WIJ VOLLEDIG VOOR IN STAAN EN DIE DEZELDE HOOGWAARDIGE KWALITEIT ALS 123FIXED LEVEREN.
VOOR ELKE DIENST GELDT DAT WIJ ONS TE ALLEN TIJDE WERKEN CONFORM 100% VEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK WERKEN ALSMEDE CONFORM DE OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN.

ONDERSTAAND EEN OVERZICHT VAN ONZE DIENSTEN MET EEN (VER)KORTE TOELICHTING.
KLIK OP DE LINKS VOOR ALLE DETAILS MET MEER INFORMATIE OVER DE BETREFFENDE DIENST.

KEUKENMONTAGE - KEUKENMONTAGE VAN ALLE MERKEN KEUKENS

⚬ RECHTSTREEKS VOOR DE KLANT
NIET ELKE KEUKENLEVERANCIER BIEDT KEUKENMONTAGE AAN. ALS U ERGENS UW DROOMKEUKEN HEEFT GEKOCHT EN U VRIJ BENT OM DE KEUKENMONTAGE ZELF TE REGELEN, DOET 123FIXED GRAAG DE KEUKENMONTAGE EN AL HET MEERWERK VOOR U. ZO BENT U VERZEKERD VAN VAKMANSCHAP EN EEN PERFECT AFGEWERKTE DROOMKEUKEN.

⚬ VIA KEUKENPARTNERS
123FIXED WERKT SAMEN MET DIVERSE KEUKENPARTNERS WAARVOOR WIJ ZOWEL DE KEUKENMONTAGES ALS HET MEERWERK EN ONDERHOUD SERVICES UITVOEREN.

INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR.

"METEN IS WETEN" (IN)METEN VOORKOMT (ONVERWACHTE) PROBLEMEN TIJDENS ONTWERP EN DE UITEINDELIJKE MONTAGE VAN UW KEUKEN. ZO MOET DE LENGTE EN DIEPTE EN HOOGTE VAN DE KEUKENRUIMTE VOLDOENDE ZIJN EN OOK DE POSITIES VAN DE AANSLUITINGEN (GAS, WATER EN ELEKTRA) MOETEN VASTGELEGD WORDEN. INMETEN IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL BIJ DE AANSCHAF/ONTWERP EN MONTAGE VAN EEN NIEUWE KEUKEN.

WIJ BIEDEN DRIE VERSCHILLENDE INMEET SERVICES AAN:
1 - INMEET BASIS SERVICE KEUKENRUIMTE
2 - INMEET FULL SERVICE KEUKENRUIMTE
3 - INMEET SERVICE APPARATUUR


IKEA® KEUKENS - ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE VAN IKEA® KEUKENS EN APPARATUUR.

123FIXED KAN U HELPEN BIJ HET PLANNEN VAN UW IKEA® KEUKEN. WIJ BEANTWOORDEN UW VRAGEN, ONTWERPEN EN MONTEREN UW IKEA® KEUKEN. U KRIJGT ADVIES OVER ALLE MOGELIJKHEDEN GEDURENDE ELKE STAP, VAN KEUKENPLANNING TOT MONTAGE EN INSTALLATIE.
SAMEN MET U REALISEREN WIJ DE BESTE IDEEËN DIE ZIJN AFGESTEMD OP UW SMAAK, SPECIFIEKE BEHOEFTEN EN UW BUDGET, ONGEACHT OF UW KEUKEN L-VORMIG, U-VORMIG, KLEIN, GROOT, TRADITIONEEL OF MODERN IS! DOOR UW VISIE TE COMBINEREN MET ONZE EXPERTISE EN VAKMANSCHAP, CREËREN EN MONTEREN WE DE PERFECTE IKEA® KEUKEN VAN A TOT Z, GEHEEL VOLGENS UW WENSEN.

KEUKENRENOVATIE - KEUKENRENOVATIE VAN UW BESTAANDE KEUKEN

EEN "NIEUWE" KEUKEN VOLLEDIG NAAR UW WENSEN EN BEHOEFTEN EN BINNEN UW BUDGET? 123FIXED ADVISEERT U OVER ALLE MOGELIJKHEDEN EN GEEFT OP BASIS VAN UW WENSEN EN BUDGET UW KEUKEN EEN GEHEEL NIEUWE UITSTRALING ZONDER DEZE VOLLEDIG TE VERVANGEN. ZO OOGT UW KEUKEN WEER ALS NIEUW.
DE MOGELIJKHEDEN VOOR KEUKENRENOVATIE ZIJN UITEENLOPEND ZOALS EEN NIEUW WERKBLAD EN SPOELBAK, KRAAN (OOK EEN QUOOKER EN/OF INBOUW KEUKENBOILER), INBOUW LEDVERLICHTING, NIEUWE LADE- KASTFRONTJES, GREEPJES, RVS PLINTEN, TEGELWERK, BACK-SPLASH EN NIEUWE (ENERGIEZUINIGE) KEUKENAPPARATUUR. ZELFS DOOR KLEINE AANPASSINGEN OOGT UW BESTAANDE KEUKEN VAAK AL TOTAAL ANDERS. DE INDELING VAN DE KEUKEN BLIJFT MEESTAL ZOALS DIE IS, MAAR ALS ER VOLDOENDE RUIMTE IS KAN ER ZELFS EEN KOOK- SPOEL- OF WERKEILAND GEINSTALLEERD WORDEN.

KEUKENAPPARATUUR - INSTALLATIE/VERVANGING KEUKENAPPARATUUR

123FIXED INSTALLEERT BIJ DE KEUKENMONTAGES VAKKUNDIG UW INBOUW KEUKENAPPARATUUR ZOALS OVENS, MAGNETRONS, KOELKASTEN, KOOKPLATEN, DAMPKAPPEN, KOFFIEMACHINES, VAATWASSERS EN KEUKENKRANEN. MAAR WIJ VERVANGEN EN INSTALLEREN OOK ENKEL 1 OF MEERDERE INBOUWAPPARATEN EN KRANEN VOOR U. WANNEER U DIE BIJVOORBEELD WIL/MOET VERVANGEN OF OMDAT U OVERGAAT VAN GAS NAAR INDUCTIE EN/OF EEN ENERGEZUINIGE KOELKAST HEEFT GEKOCHT. WIJ DOEN GEEN REPARATIES AAN INBOUWAPPARATUUR.
WIJ BIEDEN TEVENS EEN KEUKENAPPARATUUR INMEETSERVICE AAN EN BEKIJKEN DAN METEEN OF ALLE AANSLUITINGEN OP DE JUISTE PLEK ZITTEN EN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE NIEUWE KEUKENAPPARATUUR .

OVERIGE DIENSTEN - ADDITIONELE WERKZAAMHEDEN (KEUKEN)OPDRACHTEN

123FIXED BIEDT MEERDERE DIENSTEN AAN DIE WIJ ZOWEL LOSSTAAND ALS BIJ EEN KEUKENOPDRACHT VOOR U KUNNEN UITVOEREN. HIERBIJ MOET U DENKEN AAN O.A. LEIDINGWERK VAN WATER, GAS, ELEKTRA EN AFVOER, TEGELZETTEN, WANDEN & VLOEREN, GIPSWANDEN, SCHEIDINGSWANDEN EN PLAFONDS MONTEREN, TEGEL-, RIGID PVC- EN LAMINAATVLOEREN LEGGEN, AANPASSEN OF AANLEGGEN VAN HET KANAAL VOOR DE AFZUIGKAP, LED VERLICHTING PLAFOND- KEUKENPLINT- EN BOVENKASTVERLICHTING, VERVANGEN/AANBRENGEN KRANEN/BOILERS, STROOMAANSLUITINGEN, STOPCONTACTEN, ELEKRA-GROEPEN, TREKKEN STROOMDRADEN, TIMMERWERK.

DUURZAAM WONEN (EP-W) - DUURZAAM WONEN ADVIES    NIEUW !

ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA)
DE 123FIXED VAKBEKWAME ADVISEUR KOMT BIJ U LANGS VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES. DE ADVISEUR MEET EN BEKIJKT WAT IN UW HUIS MOGELIJK IS: KUNT U DAK, GEVEL, VLOER OF RAMEN (BETER) ISOLEREN? ZIJN ZONNEPANELEN OF EEN WARMTEPOMP OF AIRCO MET VERWARMING EEN OPTIE? WAT IS ER AAN WATER TERUG WINNING (WTW) EN LED VERLICHTING MOGELIJK?
HIJ GEEFT VOOR UW WONING AAN WELKE VERBETEROPTIES ENERGIEBESPARING OPLEVEREN, HET COMFORT VERHOGEN EN HET BINNENKLIMAAT VERBETEREN.

ENERGIELABEL WONINGEN
TIJDENS HET BEZOEK WORDT UW WONING DOOR DE 123FIXED EP-W VAKBEKWAME ADVISEUR GEHEEL AAN BUITEN EN BINNENZIJDE VISUEEL GECONTROLEERD. HIERBIJ WORDT NIET GEZOCHT OFGEKEKEN NAAR BOUWKUNDIGE GEBREKEN, MAAR ALLEEN NAAR ZAKEN DIE RELEVANT ZIJN OM HET JUISTE ENERGIELABEL TE BEPALEN. BIJ UW ENERGIELABEL KRIJGT U EEN ADVIES RAPPORT WAARMEE HET ENERGIELABEL WORDT OPGEMAAKT EN GEREGISTREERD BIJ DE RVO.

LED-VERLICHTING
EEN DIENST VAN 123FIXED DIE GEHEEL IN HET TEKEN VAN DUURZAAMHEID STAAT IS HET AANBRENGEN/VERVANGEN VAN UW BESTAANDE VERLICHTING VOOR LED-VERLICHTING. NIET ALLEEN IN UW KEUKEN MAAR DOOR HET GEHELE HUIS IS DIT MOGELIJK. LED VERLICHTING IS DUURZAAM OMDAT LED LAMPEN AANMERKELIJK MINDER ENERGIE VERBRUIKEN DAN ‘GEWONE’ GLOEILAMPEN. U DRAAGT BIJ AAN EEN BETER MILIEU EN BESPAART OP UW ENERGIEREKENING OOK AL IS LED VERLICHTING BIJ AANSCHAF WEL DUURDER. UITEINDELIJK KOST HET U MINDER OMDAT DE LED VERLICHTING NIET ALLEEN VEEL MINDER ENERGIE VERBRUIKT MAAR OOK VEEL LANGER MEEGAAT. MINDER AANKOPEN EN WEGGOOIEN DUS, HETGEEN OOK VEEL BETER IS VOOR HET MILIEU.
UITGEBREIDE INFORMATIE KUNT U VINDEN OP LED-VERLICHTING - DUURZAME VERLICHTING INSTALLEREN

ONDERHOUD - ONDERHOUD SERVICES

HOGEDRUK REINIGEN
HOEZEER HET OOK ZO ANDERS IS DAN ONZE SPECIALISATIE IN KEUKENMONTAGES EN DAARAAN GELERALEERDE OPDRACHTEN: HOGEDRUK REINIGEN MET EEN LANS EN/OF BORSTEL VINDEN WIJ PRACHTIG OM TE DOEN! DAAROM BIEDEN WIJ IN DE MAANDEN APRIL, MEI, JUNI EN JULI. DE DIENST HOGEDRUK REINIGEN BIJ ONDERHOUD SERVICES AAN.
123FIXED REINIGEN TERRASSEN, OPRITTEN, MUURTJES EN ZWEMBADEN. DOOR ALLE ERVARING KENNEN WIJ DE DIVERSE STEEN- EN HOUTSOORTEN EN WETEN WELKE HOGEDRUK (BAR) PER STEEN- EN HOUTSOORT HET BESTE IS. WE KUNNEN NIEUW SCHOON BREKERSZAND INVEGEN EN MOS EN GROENAANSLAG BEHANDELEN MET EEN ANTI-MOS MIDDEL EN WE IMPREGNEREN TEGELS. ALLES MILIEUVRIENDELIJK EN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ZONDER SCHADE AAN PLANTEN EN STENEN /HOUT TE VEROORZAKEN.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/KEUKENMONTAGE
TERUG TERUG

KEUKENMONTAGE

VAKMANSCHAP MET OOG VOOR DETAIL

VOOR ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE VAN IKEA® KEUKENS EN APPARATUUR KIES IN HET MENU VOOR IKEA® KEUKENS OF KLIK HIER.

WIJ DOEN DE KEUKENMONTAGE VAN ALLE MERKEN KEUKENS INDIEN EEN KEUKENPLAN/WERKTEKENING AANWEZIG IS.
WE WAARDEREN ONZE KLANTEN EN HUN RUIMTE, DUS ELK ONDERDEEL VAN ONS WERK WORDT ALTIJD MET EXTRA ZORG EN VAKMANSCHAP UITGEVOERD, OF DE OPDRACHT NU VIA EEN KEUKENPARTNER OF RECHTSTREEKS VOOR EEN KLANT IS.
VOOR MEER UITGEBREIDE INFORMATIE OVER 123FIXED KEUKENMONTAGE VERWIJZEN WU U OOK NAAR UITLEG KEUKENMONTAGE WAARIN WE IN HET KORT DE BELANGRIJKSTE STAPPEN EN FACETTEN VAN EEN KEUKENMONTAGE TOELICHTEN EN UITLEGGEN.

MOCHT U VOOR OF NA AANSCHAF VAN EEN NIEUWE KEUKEN ENKEL ADVIES WILLEN EN/OF UW KEUKENRUIMTE INGEMETEN OF AANGEPAST HEBBEN (O.A. LEIDINGEN, ELEKTRA, LED VERLICHTING, VLOER, TEGELWERK) OF KEUKENAPPARATUUR GEPLAATS WILLEN, ZIJN WIJ U OOK GRAAG VAN DIENST. U HOEFT DUS GEEN SEPARATE AFSPRAKEN TE MAKEN MET EEN ELECTRICIËN, LOODGIETER OF AANNEMER MAAR KAN 123FIXED DAAR OOK VOOR INHUREN ZODAT U 1 AANSPREEKPUNT HEEFT.
VRAAG SVP NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

KEUKENMONTAGE RECHTSTREEKS VOOR DE KLANT
NIET ELKE KEUKENLEVERANCIER DOET ZIJN EIGEN MONTAGE EN VELEN LATEN U OOK ZELF DIE KEUZE MAKEN. ALS U ERGENS UW DROOMKEUKEN HEEFT GEKOCHT EN U VRIJ BENT OM DE KEUKENMONTAGE ZELF TE REGELEN KUNT U NATUURLIJK OOK 123FIXED HIERVOOR INHUREN. OOK WANNEER U ZELF GEHEEL OP EIGEN INITIATIEF EEN KEUKEN LAAT ONTWERPEN EN BESTELD HEEFT DOEN WIJ GRAAG DE KEUKENMONTAGE VOOR U.

WIJ MAKEN GOEDE DUIDELIJKE AFSPRAKEN MET U EN UW KEUKENLEVERANCIER EN STEMMEN ALLES GOED VOOR U MET HEN AF. HIERBIJ DOELEN WIJ OP HET EVENTUELE INMETEN, MEERWERK, TIJDSPLANNING EN AFSPRAKEN EN MONTEREN CONFORM DE DOOR U OF UW KEUKENLEVERANCIER AANGELEVERDE (TECHNISCHE) WERKTEKENINGEN EN HET KEUKENPLAN.
DAAR WAAR NODIG ZETTEN WIJ BETROUWBARE GECERTIFICEERDE ONDERAANNEMERS ZOALS STUCADOORS EN AANNEMERS IN DIE GEHEEL ONDER ONZE VOORWAARDEN EN CONFORM ONZE REGELS VAN KWALITEIT EN VEILIGHEID WERKEN EN WAAR WIJ VOLLEDIG VOOR IN STAAN.

KEUKENMONTAGE VIA KEUKENPARTNERS
WIJ WERKEN SAMEN MET KEUKENPARTNERS WAARVOOR WIJ DE KEUKENMONTAGE VAN DE DOOR U BIJ HEN GEKOCHTE DROOMKEUKEN EN HET EVENTUELE MEERWERK EN INSTALLATIE VAN KEUKENAPPARATUUR EN INMETEN UITVOEREN. OOK WORDEN WIJ DOOR KEUKENPARTNERS INGEZET OM SERVICES UIT TE VOEREN BIJ HUN KLANTEN. U MOET HIERBIJ O.A. DENKEN AAN HET AFSTELLEN KASTDEURTJES EN LADES, VERVANGEN KEUKENONDERDELEN, KRANEN, WERKBLADEN EN KEUKENAPPARATUUR.

INDIEN WIJ VIA EEN KEUKENPARTNER WERKEN DOEN WIJ DAT GEHEEL CONFORM DE VOORWAARDEN EN ONDER DE VLAG VAN DE KEUKENPARTNER(S). VEELAL ZIJN WIJ DAN NIET HERKENBAAR ALS 123FIXED
EEN KLANT KAN ER VOLLEDIG OP VERTROUWEN DAT WIJ DEZELFDE HOOGWAARDIGE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP LEVEREN EN WERKEN VOLGENS ALLE REGELS ZOALS WIJ DIE OOK BINNEN 123FIXED HANTEREN.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE KEUKENMONTAGES, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/UITLEG KEUKENMONTAGE
TERUG TERUG

KEUKENMONTAGE

UITLEG KEUKENMONTAGE

DE INFORMATIE GELDT VOOR ALLE KEUKENMERKEN EN IKEA® KEUKENS, IS INDICATIEF EN KAN PER KLANT VERSCHILLEN.

GRAAG LEGGEN WIJ U KORT DE BELANGRIJKSTE STAPPEN EN FACETTEN VAN EEN KEUKENMONTAGE VAN EEN NIEUWE KEUKEN DOOR 123FIXED AAN U UIT.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE WIJ ALGEMEEN WERKEN OP WERKWIJZE - ONZE WERKWIJZE BIJ OPDRACHTEN EN 100% VEILIG - VEILIG ZAKEN DOEN MET 123FIXED VOOR U EN UW GEZIN

LEVERING KEUKEN
NADAT U UW NIEUWE KEUKEN HEEFT GEKOZEN EN BESTELD, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DE LEVERING VAAK LANGE TIJD DUURT. DE MEESTE STANDAARD KEUKENS KUNNEN BINNEN 2 - 4 WEKEN WORDEN GELEVERD, MAAR ALS U EEN MEER OP MAAT GEMAAKTE OF MEER COMPLEXE KEUKEN HEEFT BESTELD, KAN DIT LANGER DUREN. OOK DE GROOTTE VAN DE KEUKEN, SOORT WERKBLAD EN DE GEKOZEN KEUKENAPPARATUUR HEEFT INVLOED OP DE LEVERTIJD. HOE DAN OOK, UW KEUKENLEVERANCIER KAN DE LEVERTIJD BEVESTIGEN WANNEER U BESTELT, ZODAT WIJ DEOPDRACHT KUNNEN INPLANNEN EN ALLE VOORBEREIDINGEN EN EVENTUEEL MAATWERK TIJDIG GEREALISEERD KAN WORDEN VOOR DE KEUKEN GELEVERD WORDT.

AANWEZIGHEID KLANT TIJDENS MONTAGE
BIJ AANVANG VAN DE MONTAGE EN BIJ DE EINDOPLEVERING DIENT U AANWEZIG TE ZIJN. ZO CONTROLEREN WE GEZAMENLIJK OF ALLE KEUKENONDERDELEN VAN DE NIEUWE KEUKEN AANWEZIG ZIJN EN WORDT UW NIEUWE DROOMKEUKEN AAN U OPGELEVERD.

IN- EN NAMETEN KEUKENRUIMTE

⚬ INMETEN
ALS U EEN KEUKENMONTAGE BIJ ONS AANVRAAGT, VOEREN WIJ ALTIJD EERST EEN INMETING UIT. WIJ MAKEN EEN NAUWKEURIG OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE EN GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE. METEN VOORKOMT ONVERWACHTE PROBLEMEN TIJDENS DE MONTAGE. GEDURENDE DE INMETING WORDEN OOK AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN BESPROKEN VIA ONZE KEUKENCHECKLIST, ZOALS HET DEMONTEREN EN AFVOEREN VAN DE OUDE KEUKEN, HET VERLEGGEN VAN GAS, WATER EN ELEKTRA, EVENALS MAATWERK, TIMMERWERK EN STUCWERK.
AAN DE HAND VAN DE INMETING OVERLEGGEN WIJ OOK MET UW KEUKENLEVERANCIER. ZO MOET DE LENGTE EN DIEPTE EN HOOGTE VAN DE KEUKENRUIMTE VOLDOENDE ZIJN OM DE KEUKEN VOLLEDIG TE MONTEREN EN KLOPPEN MET DE WERKTEKENING. OOK DE POSITIES VAN DE AANSLUITINGEN MOETEN OP DE JUISTE PLEK AANWEZIG ZIJN.

⚬ KEUKENCHECKLIST BIJ INMETEN
BIJ HET INMETEN LETTEN WIJ OOK OP MOGELIJKE SCHUINE PLAFONDS, LEIDINGEN OF AFWIJKINGEN DIE DE KEUKENMONTAGE KUNNEN BELEMMEREN. WIJ CONTROLEREN OF DE HOEKEN HAAKS ZIJN EN DE WANDEN EN VLOER RECHT EN GLAD ZIJN EN IN HET LOOD STAAN. OOK CHECKEN WIJ OF CONFORM WERKTEKENING DE WATERAANSLUITINGEN EN AFVOERLEIDINGEN OP DE JUISTE POSITIE ZITTEN OM HET AANSLUITEN VAN DE KEUKENAPPARATUUR MOGELIJK TE MAKEN. STROOMAANSLUITINGEN, STOPCONTACTEN EN WATERAANSLUITINGEN MOETEN OP DE JUISTE POSITIES CONFORM WERKTEKENING AANWEZIG ZIJN EN MOGEN ZICH MEESTAL NIET DIRECT ACHTER DE APPARATEN BEVINDEN.

⚬ NAMETEN
NADAT DE KEUKENRUIMTE KLAAR IS VOOR DE KEUKENMONTAGE, WORDT DE RUIMTE NOGMAALS NAGEMETEN. PAST ALLES NOG STEEDS? ZITTEN STOPCONTACTEN EN LEIDINGEN EXACT WAAR ZE MOETEN ZIJN CONFORM DE WERKTEKENING? VOORAL WANNEER ER MEERDERE PARTIJEN (NIET VIA 123FIXED INGEZET) BETROKKEN ZIJN BIJ HET VOORWERK, IS DIT HEEL BELANGRIJKVOOR DE DEFINITIEVE KEUKENMONTAGE.

WIJ BIEDEN 3 VERSCHILLENDE INMEET SERVICES.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR

DEMONTEREN BESTAANDE KEUKEN
WIJ DEMONTEREN UW BESTAANDE KEUKEN OP DE AFGESPROKEN DAG. OMDAT DE BELANGRIJKSTE EN MEEST FUNCTIONELE RUIMTE VAN UW HUIS BUITEN WERKING IS , MOET ER EEN GOEDE PLANNING ZIJN. TENSLOTTE KUNT U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN UW KEUKEN IN DE TIJD TUSSEN START VOORWERK TOT EN MET DE OPLEVERING. WIJ ADVISEREN U ALTIJD OM UW KAMERS AANGRENZEND AAN DE KEUKENRUIMTE TE BESCHERMEN TEGEN (BOUW)STOF. DENK HIERBIJ AAN DE VLOER, DEURPOSTEN, MEUBELS, ETC. WIJ ZORGEN VOOR STUCLOPERS IN DE KEUKENRUIMTE. NA HET TESTEN VAN DE HOOFDKRAAN VAN HET WATER EN DE GASKRAAN ZULLEN WIJ IN DE KEUKENRUIMTE DE WATER- EN GASLEIDING AFDOPPEN. WIJ DEMONTEREN UW OUDE KEUKENAPPARATEN EN DEMONTEREN DE OUDE KEUKENMEUBELS, WERKBLAD EN APPARATUUR ZODAT ER EEN LEGE KEUKENRUIMTE ONTSTAAT. HIERNA KAN HET EVENTUELE VOORWERK BEGINNEN.

AFVOEREN BESTAANDE KEUKEN
VOOR HET AFVOEREN VAN UW BESTAANDE KEUKEN KUNT U HET BESTE EEN AFVALCONTAINER HUREN OF TRANSPORT INHUREN WAARMEE U HET ZELF KAN AFVOEREN. DOORGAANS IS HET VOORDELIGSTE OM ZELF TRANSPORT TE REGELEN EN MET UW AFVALPAS DE LOKALE VUILSTORTPLAATS TE BEZOEKEN. ALS PARTICULIER MAG U GRATIS GROFVUIL STORTEN TOT EEN MAXIMUM AANTAL KUUB PER BEZOEK (MEESTAL 2 KUBIEKE METER). WIJ ADVISEREN U HIER GRAAG IN EN KUNNEN OOK HELPEN MET HET HUREN VAN TRANSPORT EN HET SAMEN MET U WEGBRENGEN VAN HET GROFVUIL.

LEIDINGWERK

⚬ LEIDINGEN EN ELEKTRA
AAN DE HAND VAN DE GEDETAILLEERDE WERKTEKENING VAN UW KEUKENLEVERANCIER KUNNEN WIJ AAN DE SLAG MET HET LEIDINGENWERK. HET LEIDINGWERK HEEFT BETREKKING OP DE ELEKTRA, HET WATER, GAS, DE AFVOER EN EVENTUEEL VERPLAATSEN VAN EEN RADIATOR. TIJDENS DE VERBOUWING MAKEN WE REGELMATIG FOTO’S VAN ONDER ANDERE LEIDINGEN DIE WEGGEWERKT WORDEN ZODAT DEZE LATER EENVOUDIG TERUG TE VINDEN ZIJN. BIJ INGRIJPENDE AANPASSINGEN HEEFT U MISSCHIEN OOK EEN METSELAAR EN STUKADOOR NODIG. HOUD OOK REKENING MET HET STOF EN AFVAL (PUINGRUIS) DAT BIJ DEZE WERKZAAMHEDEN WORDT VEROORZAAKT. VOOR HET PLAATSEN VAN MUREN ZIE OOK ONDERSTAAND DE INFORMATIE OVER WANDEN.

⚬ VAN GAS NAAR INDUCTIE EN PYROLYSE OVEN
OM EEN ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (INDUCTIE) EN/OF PYROLYSE OVEN AAN TE SLUITEN, MOET DIT VOLGENS DE WETTELIJKE REGELS DIE DAAR VOOR GELDEN ZODAT SCHADE DOOR KORTSLUITING OF LEKSTROOM VOORKOMEN WORDT. VAAK MOET ER EEN NIEUWE KOOKGROEP WORDEN AANGELEGD VANUIT DE METERKAST NAAR DE KEUKEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN VERZORGEN.
HIERNA LATEN WIJ ALTIJD DEZE AANPASSING DOOR EEN OFFICIEEL ERKEND ELECTRICIEN KEUREN I.V.M. EEN BEWIJS VOOR UW (BRAND)VERZEKERING . INDIEN DIT NAMELIJK NIET OFFICIEEL GEKEURD WORDT EN U ZOU OOIT BRAND KRIJGEN ALS GEVOLG VAN KORTSLUITING, KEREN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ZELDEN UIT.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER ALLE EXTRA WERKZAAMHEDEN EN HET VOORWERK EN WAT 123FIXED HIERIN VOOR U KAN BETEKENEN, OP OVERIGE DIENSTEN

WERKBLADEN
ALS U HEEFT GEKOZEN VOOR MASSIEVE WERKBLADEN ZOALS GRANIET OF CORIAN, MOETEN DEZE MEESTAL IN DE FABRIEK WORDEN BEWERKT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE PERFECT PASSEN. HET BEWERKEN VAN UW WERKBLADEN KAN SOMS TOT 14 KALENDERDAGEN DUREN. UITSPARINGEN MOETEN VAAK TER PLEKKE TIJDENS DE KEUKENMONTAGE GEMAAKT WORDEN. DEZE KUNNEN NAMELIJK NIET VEILIG VOORAF INGEZAAGD WORDEN IN VERBAND MET DE KWETSBAARHEID TIJDENS HET TRANSPORT. HET INZAGEN OVERLEGGEN WIJ MET UW KEUKENLEVERANCIER. DE KEUKENMONTAGE ZAL HIERDOOR LANGER DUREN DAN MET EEN STANDAARD WERKBLAD. IN GEVAL UW WERKBLAD TOCH LATER GELEVERD ZOU WORDEN KUNNEN WIJ TIJDELIJK EEN GEÏMPROVISEERD WERKBLAD INSTALLEREN. UITERAARD IS HET BETER OM ALLES BESTELD EN GELEVERD TE HEBBEN KORT VOOR DE DAG(EN) VAN DE KEUKENMONTAGE. HET IS UITERST BELANGRIJK DIT ALTIJD GOED MET UW KEUKENLEVERANCIER AF TE STEMMEN. ONZE ERVARING LEERT DAT HET QUA LEVEREN REGELMATIG VOORKOMT DAT NIET ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN. 123FIXED HELPT U GRAAG BIJ HET GOED AFSTEMMEN MET UW KEUKENLEVERANCIER.

INSTALLEREN KEUKENAPPARATUUR
MEER INFORMATIE OVER HET PLAATSEN VAN KEUKENAPPARATUUR KUNT U LEZEN OP KEUKENAPPARATUUR - INSTALLATIE/VERVANGING KEUKENAPPARATUUR

OVERIGE DIENSTEN
123FIXED KAN VOOR U OOK VEEL EXTRA WERKZAAMHEDEN UITVOEREN ZOALS O.A. HET PLAATSEN/WIJZIGEN VAN MUREN, KEUKEN STUCEN, SCHILDEREN, TEGELEN, VLOEREN EN LED VERLICHTING. ZODRA UW KEUKENKASTEN EN WERKBLADEN ZIJN GEÏNSTALLEERD, KAN DE VLOER WORDEN GEDAAN EN ALLE AFWERKINGS WERKZAAMHEDEN ZOALS KEUKENPLINTEN, SPATWANDEN EN EVENTUELE EXTRA WERKAAMHEDEN ZOALS KROONLIJSTEN EN (INTELLIGENTE) LED VERLICHTING AANGEBRACHT WORDEN. KEUKENPLINTEN, KROONLIJSTEN EN PASSTUKKEN WORDEN VAAK NIET OP MAAT GELEVERD EN VEREISEN DUS OOK MAATWERK TER PLEKKE. MEER INFORMATIE KUNT U LEZEN OP FAQ

⚬ WANDEN
HOUDT U HIER REKENING MEE DAT HET (VER)PLAATSEN VAN WANDEN ENKELE DAGEN KAN DUREN. VOORAL VOOR DE DROOGTIJD VAN HET STUCWERK ZIJN ER MEERDERE DAGEN NODIG. 123FIXED WERKT SAMEN MET ERVAREN STUCADOORS VOOR GROTE OPPERVLAKTEN. GOED(KOOP) ALTERNATIEF ZIJN WANDPROFIELEN MET GIPSKARTONPLATEN ALS AFWERKING VOOR (NIEUWE) STRAKKE MUREN. WIJ BOUWEN MET HOUTEN/METALEN PROFIELEN EEN NIEUWE WAND EN WERKEN DEZE (EVENTUEEL VOORZIEN VAN ISOLATIEMATERIAAL) AF MET GIPSPLATEN WAARBIJ WE DE OVERGANGSNADEN NETJES STRAK STUCEN. HIERIN KUNNEN WIJ OOK STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS VERWERKEN. VEEL VAN ONZE KLANTEN KIEZEN VANUIT HET OOGPUNT VAN KOSTEN EN OM TIJD TE BESPAREN HIERVOOR I.P.V. YTONG BLOKKEN EN STUCWERK.

⚬ VLOEREN
WELLICHT PAST DE BESTAANDE VLOER NIET LANGER BIJ DE NIEUWE KEUKENINDELING. NIET ALLEEN QUA UITSTRALING EN STIJL MAAR OOK VANWEGE DE NIEUWE OPSTELLING VAN DE KASTEN EN APPARATUUR. VOOR DE VLOER VAN DE KEUKENRUIMTE HEEFT U TEGENWOORDIG EEN RUIME KEUZE AAN MATERIALEN. VEEL KLANTEN KIEZEN VOOR EEN COMPLETE NIEUWE VLOER VOOR DE GEHELE BENEDEN ETAGE INDIEN U BIJVOORBEELD EEN OPEN KEUKEN HEEFT. DIT KUNNEN ZOWEL LUXE TEGELS ALS PVC, PARKET OF LAMINAAT VLOEREN ZIJN. 123FIXED KAN LAMINAAT, RIGID CLICK PVC EN TEGELVLOEREN LEGGEN AL DAN NIET MET EEN (GELUIDDEMPENDE) ONDERVLOER EN/OF ELEkTRISCHE VLOERVERWARMING ERONDER. VOOR DE AFWERKING BRENGEN WIJ OOK VOOR U (MUUR)PLINTEN AAN. VOOR OVERIGE VLOEREN WERKEN WIJ SAMEN MET PARTNERS DIE DAAR IN GESPECIALISEERD ZIJN. .
BELANGRIJK: HET IS BELANGRIJK TE BEPALEN OF DE VLOER ONDER DE KEUKENKASTEN WORDT GELEGD. DIT KAN NAMELIJK ZOMAAR 1 TOT 3 CM VERSCHIL MAKEN IN DE BEOOGDE HOOGTE VAN HET WERKBLAD. BESPREEK DIT MET UW KEUKENLEVERANCIER, ZODAT ER REKENING MEE GEHOUDEN KAN WORDEN IN HET KEUKENONTWERP.

KEUKENMONTAGE
ALS AL HET VOORWERK IS VOLTOOID EN DE KEUKEN GELEVERD, KAN UW KEUKEN GEMONTEERD WORDEN! DE KEUKENMONTEUR IS ‘BESTELD’ VOOR 2 OF MEERDERE DAGEN. 123FIXED MONTEURS ZIJN ZEER ERVAREN EN HEBBEN ALLE BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN BIJ ZICH. DE MONTEUR VERWACHT DAT ALLE VOORBEREIDINGEN ZIJN GETROFFEN EN LOOPT BIJ AANVANG NOG KORT ALLES MET U DOOR. WANNEER ALLES KLOPT, ZAL HIJ DE NIEUWE KEUKEN PERFECT KUNNEN PLAATSEN. BIJ HET PLAATSEN IS VOLDOENDE WERKRUIMTE NODIG OM DE VERPAKKINGEN TE KUNNEN UITPAKKEN. HOUDT U HIER SVP REKENING MEE. IN HET ADVIESGESPREK KOMT DIT OOK AAN DE ORDE.
EERST WORDEN DE KASTEN EN WERKBLADEN GEPLAATST, DAARNA DE SPOELBAK EN KOOKPLAAT. HET GROOTSTE DEEL VAN DE KEUKEN MOET IN 2 TOT 5 DAGEN WORDEN VOLTOOID, AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE EN COMPLEXITEIT EN OOK HET MERK VAN DE KEUKEN. HEBBEN WE ONVERHOOPT EXTRA MATERIAAL NODIG IS ER ALTIJD WEL EEN LOKALE BOUWMARKT IN DE BUURT. WIJ ZIJN ZEER CREATIEF OM ONVOORZIENE ZAKEN TER PLEKKE OP TE LOSSEN.
HET IS MOEILIJK OM EEN ALGEMENE TIJD DIE HIERVOOR NODIG IS AAN TE GEVEN OMDAT ELKE KEUKEN UNIEK IS EN DE TIJD DIE NODIG IS, ZAL VARIËREN VAN DE GROOTTE VAN DE KAMER, DE GEBRUIKTE MATERIALEN, HET AANTAL MONTEURS EN HET ONTWERP VAN UW KEUKEN. ECHTER, HOU REKENING MET ONGEVEER 3 TOT 5 WERKDAGEN ALS EEN VERSTANDIGE RICHTLIJN VOOR EEN COMPLETE KEUKENINSTALLATIE VOOR EEN KEUKEN VAN GEMIDDELDE GROOTTE (EXCLUSIEF VOORWERK EN EXTRA WERKZAAMHEDEN).

⚬ EEN KEUKENMONTAGE KAN O.A. DE VOLGENDE DIENSTEN BEVATTEN: (E.E.A. AFHANKELIJK VAN UW KEUKEN(PLAN))
- INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN ALLE AANWEZIGE/NIEUWE ELEKTRONISCHE APPARATEN;
- MONTAGE VAN DE KEUKENKASTDELEN INCLUSIEF WANDBEVESTIGING;
- MONTAGE VAN WANDAFSLUITPROFIELEN, BASISPANELEN EN KROONLIJSTEN, PASSTUKKEN, SPATWANDEN;
- WERKBLADUITSPARINGEN VOOR KOOKPLATEN EN SPOELBAKKEN (INDIEN STEEN/ACRYL DOEN WIJ DIT IN OVERLEG MET UW KEUKENLEVERANCIER);
- INSTALLATIE VAN AFZUIGKAPPEN (INCL. RECIRCULATIESET INDIEN AANWEZIG) EN HET EVENTUEEL MAKEN VAN EEN LUCHTAFVOERGAT DOOR UW BUITENMUUR MET EEN GEVELKAP/ROOSTER;
- INSTALLATIE VAN (INTELLIGENTE) LED WERK- EN PLINTVERLICHTING;
- INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN SPOELBAKKEN, MENGKRANEN EN SIFONS (SPOELBAK IN OVERLEG MET UW KEUKENLEVERANCIER AFHANKELIJK VAN UW KEUZE WERKBLAD);
- AANPASSING VAN DE KEUKENPLINTPANELEN;
- AFSTELLEN KASTDEURTJES EN LADES ZODAT DE KASTJES EN LADEN STRAK OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN EN SOEPEL OPENGAAN.
- GEZAMENLIJKE EINDOPLEVERING EN FUNCTIONELE TEST VAN DE VOLLEDIG GEMONTEERDE KEUKEN INCLUSIEF DE ELEKTRISCHE APPARATEN;

KLANT LOGIN
ZODRA WIJ DE OVEREENKOMST VOOR EEN KEUKENMONTAGE MET U AANGAAN KRIJGT U VAN ONS EEN PERSOONLIJKE KLANT LOGIN . HIERMEE KUNT U ALLE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE MONTAGE OP ELK MOMENT OPVRAGEN EN INZIEN. HIER VIND U ONDER MEER UW KEUKENPLAN, INMEET RAPPORT, HET KEUKENONTWERP, (TECHNISCHE) WERKTEKENINGEN, STAPPENPLAN, MEERWERKLIJSTEN EN DE STATUS VAN DE PLANNING. ZO BENT U ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE ACTUELE STATUS.

SCHOON WERKEN EN AFVAL VERWIJDEREN
TIJDENS EEN VERBOUWING KAN ER EEN HOOP (BOUW)STOF VRIJ KOMEN. NADAT DE KEUKEN IS GEMONTEERD, BLIJFT ER FLINK WAT AFVAL OVER. DENK AAN HET KARTON, PLASTIC EN EVENTUELE RESTSTUKKEN VAN VERZAAGDE MATERIALEN, DE AFDEKZEILEN VOOR VLOEREN EN OVERIGE MEUBELSTUKKEN EN STOF DOOR ZAAGSEL. ER ZULLEN KEUKENPLINTEN OP MAAT GEMAAKT WORDEN EN MISSCHIEN OOK RUIMTEN IN HET WERKBLAD UITGEZAAGD WORDEN OM APPARATUUR IN TE PASSEN. VOORAL BIJ NATUURSTEEN OF KERAMISCHE AANRECHTBLADEN GEEFT DIT VEEL STOF. WIJ RUIMEN OP EN STOFZUIGEN DE KEUKENRUIMTE EN ZORGEN ER VOOR DAT AFVALMATERIAAL ALLEMAAL IN DE DOOR U BESTELDE AFVALCONTAINER KOMT OF PLAATSEN HET IN HET DOOR U GEHUURDE TRANSPORT HIERVOOR. U KUNT NAMELIJK HET BESTE EEN AFVALCONTAINER HUREN OF TRANSPORT INHUREN WAARMEE U HET ZELF KAN AFVOEREN. DOORGAANS IS HET VOORDELIGSTE OM ZELF TRANSPORT TE REGELEN EN MET UW AFVALPAS DE LOKALE VUILSTORTPLAATS TE BEZOEKEN. ALS PARTICULIER MAG U GRATIS GROFVUIL STORTEN TOT EEN MAXIMUM AANTAL KUUB PER BEZOEK (MEESTAL 2 KUBIEKE METER). WIJ KUNNEN OOK HELPEN MET HET HUREN VAN TRANSPORT EN HET SAMEN MET U WEGBRENGEN VAN HET AFVAL.
VOORDAT U KUNT BEGINNEN MET HET INRUIMEN VAN UW NIEUWE KEUKEN IS HET RAADZAAM OM EERST ALLE KASTJES BINNEN EN BUITEN AF TE SOPPEN OM ZO HET (FIJN)STOF TE VERWIJDEREN. DEZE EINDSCHOONMAAK VAN UW KEUKEN DOET U ZELF ALS KLANT.

⚬ ELKE KLUSDAG NETJES OPGERUIMD
WIJ DOEN ONS UITERSTE BEST OM ALTIJD ZO NETJES EN SCHOON MOGELIJK TE WERKEN TIJDENS DE (DE)MONTAGEDAGEN EN RUIMEN AAN HET EINDE VAN EEN KLUSDAG ZOVEEL ALS MOGELIJK NETJES OP. WE GEBRUIKEN ONDER ANDERE STUCLOPERS, AFDEKMATERIAAL EN EEN BOUWSTOFZUIGER WIJ VOEREN VERPAKKINGSMATERIAAL GESCHEIDEN AF EN MONTEREN WE DE KEUKEN VOLGENS DE HOOGSTE KWALITEITSNORMEN. DAARBIJ GEBRUIKEN WIJ DE BESTE MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN. HET RESULTAAT IS DAN OOK EEN PERFECT GEMONTEERDE KEUKEN MET EEN OPTIMAAL RESULTAAT EN EEN SCHONE AFWERKING.
ONS GEREEDSCHAP HEEFT VEELAL EEN STOFAFZUIGING MAAR WE KUNNEN (BOUW)STOF NOOIT VOLLEDIG VOORKOMEN. ZELF KUNT U OOK EEN AANTAL VOORBEREIDINGEN TREFFEN. VERWIJDER VOORAF ZOVEEL MOGELIJK MEUBILAIR IN OF NABIJ DE WERKPLEK OF DEK DEZE GOED AF DOOR MIDDEL VAN PLASTIC, LAKENS OF DOEKEN. OOK HET AFPLAKKEN VAN KOZIJNEN, HOEKEN EN RANDEN IS EEN GOEDE MANIER OM POETSWERK ACHTERAF TE MINIMALISEREN. IN HET ADVIESGESPREK BESPREKEN WIJ DIT GOED MET U.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE KEUKENMONTAGES, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP EN/OF PLAN EEN ADVIESGESPREK.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/IKEA® KEUKENS
TERUG TERUG

IKEA® KEUKENS

ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE IKEA® KEUKENS


123FIXED.NL DIENSTEN

VOOR KEUKENMONTAGE ANDERS DAN IKEA® KEUKENS KIES IN HET MENU VOOR KEUKENMONTAGE OF KLIK HIER

HET ONTWERPEN, PLANNEN EN REALISEREN VAN UW IKEA® DROOMKEUKEN IS NIET ALTIJD ZO EENVOUDIG ALS HET LIJKT. DAAROM KAN 123FIXED U HELPEN BIJ HET PLANNEN VAN UW IKEA® KEUKEN. WIJ BEANTWOORDEN UW VRAGEN, ONTWERPEN EN/OF MONTEREN UW KEUKEN EN U KRIJGT ADVIES OVER ALLE MOGELIJKHEDEN.
MEER WETEN? LEES ONZE INFORMATIE HIERONDER, BEKIJK HET IKEA® STAPPENPLAN EN/OF NEEM CONTACT MET ONS OP.

ONTWERP EN PLANNING
MET PERSOONLIJK EN DESKUNDIG ADVIES ZOEKEN WIJ SAMEN MET U NAAR DE OPTIMALE OPLOSSING VOOR UW IKEA® DROOMKEUKEN (VAN KLEINE, MIDDEL TOT GROTE KEUKENS VAN BIJVOORBEELD TYPE NOMAD EN ENHET )  WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER? HOE KAN 123FIXED U ONDERSTEUNEN VAN KEUKENPLANNING TOT MONTAGE EN INSTALLATIE?

SAMEN MET U REALISEREN WIJ DE BESTE IDEEËN DIE ZIJN AFGESTEMD OP UW SMAAK, SPECIFIEKE BEHOEFTEN EN BUDGET, ONGEACHT OF UW KEUKEN L-VORMIG, U-VORMIG, KLEIN, GROOT, TRADITIONEEL OF MODERN IS! DOOR UW VISIE TE COMBINEREN MET ONZE EXPERTISE, CREËREN WE HET PERFECTE IKEA®-KEUKENONTWERP EN WERKEN DIE SAMEN MET U OF ZELF UIT IN DE IKEA HOME PLANNER®. U KUNT DAN GELIJK OOK ZIEN OF ER EVENTUEEL LEIDINGEN, AFVOERBUIZEN OF STOPCONTACTEN MOETEN WORDEN VERPLAATST EN/OF AANGEBRACHT WAAR WIJ U OOK MEE KUNNEN HELPEN. 
ALS U ZELF AL EEN ONTWERP HEEFT, DAN BESPREKEN WIJ DIE OOK GRAAG MET U.

ZODRA U HELEMAAL TEVREDEN BENT MET HET ONTWERP VAN DE NIEUWE KEUKEN, WORDT HET DEFINITIEVE ONTWERP OPGESLAGEN EN HELPEN WIJ U MET HET BESTELLEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERDELEN.  OOK BESPREKEN EN PLANNEN WIJ DE EVENTUELE EXTRA OVERIGE DIENSTEN DIE NODIG ZIJN EN HOE DE KEUKENMONTAGE ZAL VERLOPEN.

KEUKENMONTAGE
KEUKENMONTAGE IS ALS KOKEN, SOMMIGEN DOEN HET GRAAG ZELF EN ANDEREN GENIETEN VAN HET AFGEWERKTE EN HEERLIJKE PRODUCT.  123FIXED ONDERSTEUNT U GRAAG BIJ DE MONTAGE VAN UW IKEA® KEUKEN OF NEMEN DEZE VOLLEDIG OF DEELS UIT HANDEN. REGELMATIG DOEN WIJ DE KLUS JUIST MET KLANTEN SAMEN. NIET ALLEEN SUPER GEZELLIG, MAAR ZO BESPAART U TIJD EN GELD EN HEEFT U TEVENS DE ONDERSTEUNING VAN EEN PROFESSIONAL EN GESPECIALISEERD GEREEDSCHAP.
ALGEMENE INFORMATIE OVER 123FIXED KEUKENMONTAGE KUNT U LEZEN OP UITLEG KEUKENMONTAGE

⚬ VOORBEREIDING
EEN KEUKENMONTAGE KAN ALLEEN SUCCESVOL VERLOPEN BIJ EEN GOEDE VOORBEREIDING. DIT HOUDT ONDER MEER IN DAT ER EXACT UITGEMETEN MOET WORDEN HOEVEEL RUIMTE DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN UW KEUKEN IN BESLAG NEMEN. ELK STOPCONTACT EN/OF WATER- OF GASLEIDING MOET OP DE JUISTE PLEK IN DE KEUKENRUIMTE ZITTEN.

⚬ LEIDINGWERK
IKEA® GEEFT STANDAARD AAN DAT ALLE LEIDINGWERK IN DE MUUR GEFREESD MOET WORDEN. IN DE MEESTE GEVALLEN IS DIT NIET NODIG. 123FIXED WEET HIERVOOR ANDERE MOGELIJKHEDEN, WAARDOOR ER MEESTAL WEINIG OF GEEN FREESWERK NODIG IS. WIST U OVERIGENS DAT HET HUISMERK KEUKENAPPARATUUR VAN IKEA® ONDERHUIDS WHIRLPOOL EN BAUKNECHT IS?

⚬ INMETEN
BELANGRIJK IS EEN GOED INMEET EN ADVIES BEZOEK, WAARBIJ DE MATEN EN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN VAKKUNDIG MET U DOORGENOMEN WORDEN. WIJ MAKEN EEN NAUWKEURIG OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE. WIJ GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE. WIJ BIEDEN 3 VERSCHILLENDE INMEET SERVICES.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR

WIJ HELPEN U GRAAG MET ELKE STAP IN HET PROCES ZODAT DEZE ZORGELOOS VERLOOPT EN U LANG PLEZIER VAN UW IKEA® DROOMKEUKEN ZULT HEBBEN . ZO BIEDEN WIJ DIENSTEN ALS BESCHREVEN IN OVERIGE DIENSTEN (GAS, WATER, LEIDINGEN, ELECTRA, VLOEREN, TEGELWERK)

IKEA® STAPPENPLAN
OM U OP WEG TE HELPEN HEBBEN WIJ VOOR U EEN HANDIG IKEA® KEUKEN STAPPENPLAN OPGESTELD.

KLANT LOGIN
ZODRA WIJ DE OVEREENKOMST MET U AANGAAN KRIJGT U VAN ONS EEN PERSOONLIJKE KLANT LOGIN . HIERMEE KUNT U ALLE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP UW IKEA® KEUKEN PROJECT OP ELK MOMENT OPVRAGEN EN INZIEN. HIER VIND U ONDER MEER UW KEUKENPLAN, INMEET RAPPORT, HET KEUKENONTWERP, (TECHNISCHE) WERKTEKENINGEN, STAPPENPLAN, BESTEL- EN MEERWERKLIJSTEN EN DE STATUS VAN DE PLANNING. ZO BENT U ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE ACTUELE STATUS.

WELKE IKEA® KEUKEN DIENSTEN BIEDEN WIJ NOG MEER?

⚬ IKEA® KEUKEN MEETSERVICE
WIJ METEN UW KEUKENRUIMTE OP EN BESPREKEN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN VAN UW DROOMKEUKEN. WIJ MAKEN EEN NAUWKEURIG OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE. "METEN IS WETEN" EN EEN UITERST BELANGRIJKE VOORWAARDE VOOR EEN NAUWKEURIGE KEUKENPLANNING . WIJ GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE. ALS EXTRA SERVICE CONTROLEREN WIJ METEEN MUREN EN VLOEREN EN ALLE ELEKTRA EN LEIDINGEN VAN DE KEUKENRUIMTE OP EVENTUELE PROBLEMEN. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN!
VOOR MEER INFORMATIE OVER INMETEN, KLIK SVP HIER INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR

⚬ IKEA® KEUKEN ONTWERP
HEEFT U GEEN TIJD OM DOOR IKEA'S KITCHEN PLANNING-SOFTWARE® TE NAVIGEREN? WE BIEDEN DESKUNDIGE HULP EN OM HET ONTWERP VAN UW KEUKENPLAN VOOR U UIT TE VOEREN NADAT ALLE WENSEN BESPROKEN ZIJN.

⚬ IKEA® KEUKEN FULL SERVICE
WIJ PLANNEN GRAAG EEN INFORMATIEF GESPREK MET U OM UW WENSEN EN EN DE MOGELIJKHEDEN TE INVENTARISEREN. DIT KAN ZOWEL TELEFONISCH ALS OP LOCATIE BIJ U THUIS
ONZE FULL SERVICE OMVAT OOK OVERIGE DIENSTEN ZOALS: LEIDINGEN, (LAMINAAT) VLOER LEGGEN, ELEKTRICITEIT TOT AAN DE METERKAST, TEGELEN EN MEER.
WIJ INFORMEREN U GRAAG OVER HET EVENTUELE MEERWERK EN MOGELIJKHEDEN. ZIE OOK KEUKENAPPARATUUR EN OVERIGE DIENSTEN

HANDIGE LINKS

    IKEA HOME PLANNER®
    IKEA® KEUKENSTIJLEN


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/IKEA® STAPPENPLAN
TERUG TERUG

IKEA® KEUKENS

IKEA® STAPPENPLAN

OM U OP WEG TE HELPEN HEBBEN WIJ VOOR U EEN HANDIG IKEA® KEUKEN STAPPENPLAN OPGESTELD.
WIJ WERKEN GRAAG VOLGENS ONDERSTAAND STAPPENPLAN VOOR UW IKEA® KEUKEN (PLAN IS INDICATIEF EN WORDT PER KLANT INDIVIDUEEL AANGEPAST).
UITERAARD KUNNEN WIJ U MET ELKE STAP VAN DIENST ZIJN. DIT KAN ZOWEL TELEFONISCH OF VIA EEN PERSOONLIJK BEZOEK BIJ U THUIS.

IKEA® STAPPENPLAN:

⚬ STAP 1: KIES UW IKEA® KEUKENSTIJL
BEKIJK DE VERSCHILLENDE IKEA® KEUKENSTIJLEN EN/OF BEZOEK JE DICHTSTBIJZIJNDE IKEA® KITCHEN-SHOWROOM, ONDERZOEK HUN AANBOD EN KIES DE STIJL DIE BIJ U PAST.

⚬ STAP 2: PLAN DE IKEA® KEUKEN MEETSERVICE & CONSULT
NADAT U UW IKEA® KEUKENSTIJL HEEFT GESELECTEERD, NEEMT U CONTACT MET ONS OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR HET OPMETEN VAN UW KEUKEN. TIJDENS DE AFSPRAAK MAKEN WIJ EEN PROFESSIONEEL OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE. WIJ GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMALE NAUWKEURIGE METING..

⚬ STAP 3: MAAK UW IKEA® KEUKENPLAN
GEBRUIK DE IKEA HOME PLANNER® OM DE INDELING VAN UW KEUKEN TE ONTWERPEN. OF LAAT HET ONTWERPEN VAN UW KEUKENPLAN AAN 123FIXED OVER.

⚬ STAP 4: REVIEW KEUKENPLAN EN OFFERTE
NADAT WE UW KEUKENPLAN KLAAR IS NEMEN WE CONTACT MET U OP OM ALLE DETAILS VAN UW SERVICEBEHOEFTEN TE BEVESTIGEN. ALS ALLES IS BEVESTIGD, ZULLEN WE U EEN SCHRIFTELIJKE EN GEDETAILLEERDE OFFERTE VERSTREKKEN. ALLE STUKKEN KUNT U INZIEN VIA UW PERSOONLIJKE KLANT LOGIN .

⚬ STAP 5: BESTEL UW IKEA® KEUKEN
BESTEL UW KEUKEN ZELF BIJ IKEA®. WE HELPEN U STAP VOOR STAP ALS U HIERBIJ HULP NODIG HEEFT IN DE WINKEL OF THUIS.

⚬ STAP 6: PLAN UW IKEA® KEUKENMONTAGE EN OVERIGE DIENSTEN
NADAT U UW KEUKEN HEEFT BESTELD, NEEMT U CONTACT MET ONS OP EN PLANNEN WIJ DE KEUKENMONTAGE EN INSTALLATIE VAN UW KEUKENAPPARATUUR EN EVENTUELE EXTRA OVERIGE DIENSTEN (GAS- WATER, LEIDINGEN, ELECTRA, LAMINAAT, TEGELWERK) IN OP BASIS VAN DE LEVERINGSDATUM VAN UW KEUKEN EN APPARATUUR.

⚬ STAP 7: 123FIXED VOERT DE EVENTUELE EXTRA OVERIGE DIENSTEN UIT
WIJ VOEREN DE MET U OVEREENGEKOMEN OVERIGE DIENSTEN UIT EN ZORGEN DAT UW KEUKENRUIMTE HELEMAAL GEREED IS VOOR DE MONTAGE DAG(EN) .

⚬ STAP 8: 123FIXED DOET DE MONTAGE VAN UW IKEA® KEUKEN.

⚬ STAP 9: KLAAR ! - UW PRACHTIGE IKEA® KEUKEN IS GEÏNSTALLEERD EN SCHOON OPGELEVERD!
NA DE MONTAGE ZAL DE MONTEUR EEN UITGEBREIDE DOORLOOP MET U DOEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U 100% TEVREDEN BENT.

WANT WIJ GAAN PAS WEG ALS U HELEMAAL 100% TEVREDEN BENT OVER DE MONTAGE EN INSTALLATIE VAN UW NIEUWE IKEA® KEUKEN.     123.. FIXED !

INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN VOOR HET ADVIESGESPREK


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/INMETEN
TERUG TERUG

INMEET SERVICES

INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR

123FIXED.NL INMETEN

DE INFORMATIE GELDT VOOR ALLE KEUKEN MERKEN EN IKEA® KEUKENS

"METEN IS WETEN" (IN)METEN VOORKOMT (ONVERWACHTE) PROBLEMEN TIJDENS ONTWERP EN DE UITEINDELIJKE MONTAGE VAN UW KEUKEN. ZO MOET DE LENGTE EN DIEPTE EN HOOGTE VAN DE KEUKENRUIMTE VOLDOENDE ZIJN EN OOK DE POSITIES VAN DE AANSLUITINGEN (GAS, WATER EN ELEKTRA) MOETEN VASTGELEGD WORDEN. INMETEN IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL BIJ DE AANSCHAF/ONTWERP EN MONTAGE VAN EEN NIEUWE KEUKEN.

WIJ BIEDEN DRIE VERSCHILLENDE INMEET SERVICES AAN:
1 - INMEET BASIS SERVICE KEUKENRUIMTE
2 - INMEET FULL SERVICE KEUKENRUIMTE
3 - INMEET SERVICE APPARATUUR


1 - INMEET BASIS SERVICE
DEZE SERVICE IS LOS TE LEVEREN. WIJ MAKEN EEN NAUWKEURIG OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE EN GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE. TIJDENS DE INMEETSERVICE BEKIJKEN WIJ METEEN OF ALLE AANSLUITINGEN NOG KLOPPEN EN AANWEZIG ZIJN ZOALS GAS- WATERLEIDINGEN EN ELEKTRA. U ONTVANGT BINNEN 3 WERKDAGEN EEN INMEET RAPPORT. AAN DE HAND VAN DE INMETING KAN HET ONTWERP VAN UW KEUKEN DOOR UW KEUKENLEVERANCIER GEDAAN WORDEN. ZIJ WETEN DAN EXACT DE MAAT VAN UW KEUKENRUIMTE EN WAAR DE AANSLUITINGEN ZICH IN DE HUIDIGE SITUATIE BEVINDEN.

2 - INMEET FULL SERVICE
DEZE SERVICE IS LOS TE LEVEREN EN WORDT STANDAARD INGEZET WANNEER WIJ TEVENS DE KEUKENMONTAGE EN/OF KEUKENRENOVATIE VOOR U UITVOEREN. BIJ HET INMETEN LETTEN WIJ BIJ DE FULL SERVICE OOK OP MOGELIJKE SCHUINE PLAFONDS, LEIDINGEN OF AFWIJKINGEN DIE DE KEUKENMONTAGE KUNNEN BELEMMEREN. WIJ CONTROLEREN OF DE HOEKEN HAAKS ZIJN EN DE WANDEN EN VLOER RECHT EN GLAD ZIJN EN IN HET LOOD STAAN. OOK CHECKEN WIJ OF DE WATERAANSLUITINGEN EN AFVOERLEIDINGEN OP DE JUISTE POSITIE ZITTEN OM HET AANSLUITEN VAN DE KEUKENAPPARATUUR MOGELIJK TE MAKEN. STROOMAANSLUITINGEN, STOPCONTACTEN EN WATERAANSLUITINGEN MOETEN OP DE JUISTE POSITIES AANWEZIG ZIJN EN MOGEN ZICH MEESTAL NIET DIRECT ACHTER DE APPARATEN BEVINDEN. TEVENS CONTROLEREN WIJ OF ER VOLDOENDE ELEKTRAGROEPEN IN UW METERKAST AANWEZIG ZIJN. INDIEN GEWENST OVERLEGGEN WIJ MET UW KEUKENLEVERANCIER.

⚬ NAMETEN
ONDERDEEL VAN DE FULL SERVICE IS HET NAMETEN. NADAT DE KEUKENRUIMTE HELEMAAL KLAAR IS VOOR DE KEUKENMONTAGE EN ALLE WANDEN EN LEIDINGEN ZIJN GEREALISEERD, WORDT DE RUIMTE NOGMAALS NAGEMETEN. PAST ALLES NOG STEEDS? ZITTEN STOPCONTACTEN EN LEIDINGEN EXACT WAAR ZE MOETEN ZIJN CONFORM DE KEUKEN WERKTEKENING? VOORAL WANNEER ER MEERDERE PARTIJEN (NIET VIA 123FIXED INGEZET) BETROKKEN ZIJN BIJ HET VOORWERK, IS DIT HEEL BELANGRIJK VOOR DE DEFINITIEVE KEUKENMONTAGE. ZO VOORKOMEN WIJ EVENTUELE VERRASSINGEN TIJDENS DE MONTAGE.
GEDURENDE DE INMETING FULL SERVICE WORDEN OOK AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN BESPROKEN VIA ONZE KEUKENCHECKLIST, ZOALS HET DEMONTEREN EN AFVOEREN VAN DE OUDE KEUKEN, HET VERLEGGEN VAN GAS, WATER EN ELEKTRA, EVENALS MAATWERK, WANDEN, VLOEREN, TIMMERWERK EN STUCWERK.

3 - INMEET SERVICE APPARATUUR
DEZE SERVICE IS LOS TE LEVEREN EN WORDT STANDAARD INGEZET WANNEER WIJ TEVENS DE KEUKENMONTAGE EN/OF KEUKENRENOVATIE VOOR U UITVOEREN. WANNEER U EEN APPARAAT LAAT INBOUWEN IS OOK DE NISMAAT VAN ESSENTIEEL BELANG OF HET APPARAAT OP DE GEWENSTE PLEK PAST. GRAAG ADVISEREN WIJ WELKE APPARATEN QUAMAATVOERING GESCHIKT IS OM BIJ U IN TE BOUWEN. TWIJFELT U OVER DE MAATVOERING VAN UW NIEUWE APPARATUUR? MAAK DAN GEBRUIK VAN ONZE INMEETSERVICE WAARNA U PRECIES WEET WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN. WIJ GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMALE NAUWKEURIGE METING.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE INMEET SERVICES, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/KEUKENRENOVATIE
TERUG TERUG

KEUKENRENOVATIE

UW BESTAANDE KEUKEN WEER ALS "NIEUW"


123FIXED.NL DIENSTEN

EEN "NIEUWE" KEUKEN VOLLEDIG NAAR UW WENSEN EN BEHOEFTEN EN BINNEN UW BUDGET? IS DE AANSCHAF VAN EEN GEHEEL NIEUWE KEUKEN OM VERSCHILLENDE REDENEN ECHTER NIET VOOR U MOGELIJK? DAN IS KEUKENRENOVATIE DOOR 123FIXED EEN GOEDE KEUZE.
HIERBIJ WORDT UW KEUKEN AANGEPAST TOT DE KEUKEN DIE PAST BIJ UW STIJL EN SMAAK EN BINNEN UW BUDGET. DOOR EEN AANTAL KLEINE OF GROTE AANPASSINGEN OOGT UW KEUKEN WEER ALS NIEUW. WIJ STEKEN UW KEUKEN IN EEN GEHEEL NIEUW JASJE ZONDER DEZE VOLLEDIG TE VERVANGEN. ZO KRIJGT UW KEUKEN IN EEN HANDOMDRAAI EEN NIEUWE UITSTRALING.
BIJ KEUKENRENOVATIE KOMEN WEL DE NODIGE WERKZAAMHEDEN KIJKEN. ZO IS HET INMETEN EN UW BESTAANDE KEUKEN EN DE RUIMTE ANALYSEREN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL.
ONDER KEUKENRENOVATIE VERSTAAN WE DUS ECHT HET AANPASSEN VAN UW BESTAANDE KEUKEN. DE INDELING VAN DE KEUKEN BLIJFT MEESTAL ZOALS DIE IS, MAAR ALS ER VOLDOENDE RUIMTE IS KAN ER WELLICHT EEN KOOK- SPOEL- OF WERKEILAND GEINSTALLEERD WORDEN.

WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER?

⚬ AANPASSINGEN
- EEN NIEUW WERKBLAD EN SPOELBAK PLAATSEN;
- NIEUWE KRANEN (OOK EEN QUOOKER EN/OF INBOUW KEUKENBOILER);
- ANDERE LADE- KASTFRONTJES;
- NIEUWE GREEPJES;
- MOOIE INBOUW LEDVERLICHTING ONDER DE BOVENKASTJES EN/OF IN DE KEUKENPLINTEN;
- RVS KEUKENPLINTEN;
- HET TEGELWERK GEHEEL VERNIEUWEN;
- BACK-SPLASH AANBRENGEN OF VERVANGEN (DIVERSE MATERIALEN);
- EEN NIEUWE MOOIE VLOER IN UW KEUKENRUIMTE

KEUKENAPPARATUUR
HET VERVANGEN VAN UW BESTAANDE KEUKENAPPARATUUR NAAR NIEUWE (ENERGIEZUINIGE) APPARATEN IS OOK EEN OPTIE. ZO KUNT U OVERGAAN VAN GAS NAAR INDUCTIE KOKEN, EEN QUOOKER KRAAN, INBOUW KOFFIEAPPARAAT EN/OF VAATWASSER TOEVOEGEN. HET EVENTUEEL AANPASSEN/INSTALLEREN VAN LEIDINGEN EN ELEKRA DOEN WIJ UITERAARD OOK

⚬ KOOKEILAND
WAT DACHT U VAN EEN KOOK- SPOEL- OF WERKEILAND? WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES. ER ZIJN NAMELIJK WEL EEN PAAR ZAKEN WAAR U DAN REKENING MEE MOET HOUDEN BIJ UW BESLISSING OM ZO’N EILAND TE NEMEN. ZOALS WATER, ELEKTRA, AFVOER, AFZUIGKAP, MATERIAAL WERKBLAD EN VOLDOENDE (LOOP)RUIMTE. DE REGEL IS DAT ER MINIMAAL 150 X 90 CM AAN RUIMTE NODIG IS MAAR 123FIXED IS GOED IN HET BEDENKEN VAN CREATIEVE OPLOSSINGEN, DUS DAT KOMT HELEMAAL GOED!

DE MOGELIJKHEDEN VOOR KEUKENRENOVATIE ZIJN GROOT. U KRIJGT EEN "NIEUWE" KEUKEN NAAR UW WENSEN EN BEHOEFTEN EN BINNEN UW BUDGET. GRAAG INVENTARISEREN WIJ SAMEN MET U WAT ER ALLEMAAL MOGELIJK IS, ADVISEREN EN WIJ METEN ALLES VOORAF VOOR U IN ZODAT U DE JUISTE KEUZE(S) KAN MAKEN. WIJ MAKEN EEN PROFESSIONEEL OVERZICHT VAN UW KEUKENRUIMTE EN GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMALE NAUWKEURIGE METING..

AANDACHTSPUNTEN
VEELAL LEIDT EEN KEUKENRENOVATIE, OOK AL IS HET MAAR OP EEN PAAR PUNTEN, TOT EEN WAARDESTIJGING VAN UW WONING. DE KEUKEN IS HET HART VAN UW WONING EN DIT WERKT IN UW VOORDEEL WANNEER U IN DE TOEKOMST BESLUIT OM UW HUIS TE VERKOPEN. KEUKENRENOVATIE IS ALTIJD EEN GOEDE INVESTERING. VEEL MENSEN DIE EEN HUIS KOPEN VINDEN DE KEUKENRUIMTE EN HOE STRAK DE KEUKEN ER NOG BIJSTAAT ERG BELANGRIJK. KEUKENRENOVATIE IS EEN BUDGETVRIENDELIJKE OPTIE VOOR HET (DEELS) VERNIEUWEN EN HET CREËREN VAN EEN GEHEEL NIEUWE LOOK VAN UW KEUKEN.
ER ZIJN WEL AANDACHTSPUNTEN ZOALS:

⚬ KLEURVERSCHIL
HET KAN VOORKOMEN DAT ESSENTIËLE ONDERDELEN NIET MEER VERKRIJGBAAR ZIJN, ZOALS DE OORSPRONKELIJKE LADE- EN KASTFRONTJES. DE SPECIFIEKE KEUKENLEVERANCIER KAN MEESTAL WEL DE ONDERDELEN NOG OP MAAT EN IN DE KLEUR MAKEN, MAAR DAT IS DOORGAANS DUUR. ZEKER WANNNEER U UW HUIDIGE KEUKEN AL EEN AANTAL JAREN IN GEBRUIK HEEFT KAN DE KEUKEN VERKLEURD ZIJN. WANNEER 123FIXED DAN NIEUWE LADE-KASTFRONTJES AANBRENGT (BV DOOR UITBREIDING KASTJES OF EEN KOOKEILAND) KAN ER DUIDELIJK EEN KLEURVERSCHIL TE ZIEN ZIJN.

⚬ MEERWERK
BIJ AANSCHAF VAN NIEUWE KEUKENAPPARATUUR BESTAAT DE KANS DAT ER ELEKTRA EN LEIDINGEN AANGEPAST OF AANGEBRACHT MOETEN WORDEN. BIJVOORBEELD IN HET GEVAL U OVERGAAT VAN GAS NAAR INDUCTIE MOET ER VAAK EEN EXTRA GROEP IN UW METERKAST AANGEBRACHT WORDEN. 123FIXED KAN U MET ONZE OVERIGE DIENSTEN HIERMEE OOK VAN DIENST ZIJN.

KORTOM:
KEUKENRENOVATIE IS EEN GESCHIKTE OPTIE VOOR AANPASSINGEN VAN UW KEUKEN TEGEN EEN LAGER BUDGET. KIEST U VOOR ECHT GROTE VERANDERINGEN, DAN IS HET VAAK VOORDELIGER OM EEN GEHEEL NIEUWE KEUKEN TE KOPEN BIJ EEN GERENOMMEERDE KEUKENLEVERANCIER. OM KOSTEN TE BESPAREN ZOU U OOK KUNNEN KIEZEN VOOR DE AANSCHAF EN KEUKENMONTAGE VAN EEN SHOWROOMKEUKEN OF VOOR EEN RELATIEF GOEDKOPE NIEUWE IKEA® KEUKEN.

MEER WETEN?
WILT U UW KEUKEN LATEN RENOVEREN DOOR EEN VAKMAN? VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KOSTEN OF MOGELIJKHEDEN BIJ EEN KEUKENRENOVATIE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/KEUKENAPPARATUUR
TERUG TERUG

KEUKENAPPARATUUR

INSTALLATIE/VERVANGING VAN KEUKENAPPARATUUR


123FIXED.NL DIENSTEN

LOSSE APPARATUUR VERVANGEN
123FIXED INSTALLEERT BIJ DE FULL-SERVICE KEUKENMONTAGES VAKKUNDIG UW INBOUW KEUKENAPPARATUUR ZOALS OVENS, MAGNETRONS, KOELKASTEN, KOOKPLATEN, DAMPKAPPEN, KOFFIEMACHINES, VAATWASSERS EN KEUKENKRANEN. WIJ INSTALLEREN ECHTER OOK 1 OF MEERDERE VAN DEZE INBOUWAPPARATEN EN KRANEN VOOR U BUITEN EEN VOLLEDIGE KEUKENMONTAGE OM. WANNEER U DIE BIJVOORBEELD WIL VERVANGEN OF OMDAT U OVERGAAT VAN GAS NAAR INDUCTIE EN/OF EEN ENERGEZUINIGE KEUKENAPPARAAT HEEFT GEKOCHT.

BIJ AANSCHAF VAN NIEUWE KEUKENAPPARATUUR BESTAAT DE KANS DAT ER ELEKTRA, STOPCONTACTEN EN LEIDINGEN AANGEPAST OF AANGEBRACHT MOETEN WORDEN. SOMS MOET ER ZELFS EEN EXTRA GROEP IN UW METERKAST GEPLAATST WORDEN. 123FIXED KAN U MET ONZE OVERIGE DIENSTEN HIERMEE OOK VAN DIENST ZIJN.

KEUKENAPPARATUUR INMEET SERVICE
WANNEER U EEN APPARAAT LAAT INBOUWEN IS OOK DE NISMAAT VAN ESSENTIEEL BELANG OF HET APPARAAT OP DE GEWENSTE PLEK PAST. GRAAG ADVISEREN WELK APPARAAT GESCHIKT IS OM BIJ U IN TE BOUWEN. TWIJFELT U OVER DE MAATVOERING VAN UW NIEUWE APPARATUUR? MAAK DAN GEBRUIK VAN ONZE INMEETSERVICE WAARNA U PRECIES WEET WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN. WIJ GEBRUIKEN HIERVOOR DE NIEUWSTE LASERMEETTECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMALE NAUWKEURIGE METING.

AANSLUITINGEN CHECK
TIJDENS DE INMEETSERVICE BEKIJKEN WIJ METEEN OF ALLE AANSLUITINGEN NOG KLOPPEN EN AANWEZIG ZIJN ZOALS GAS- WATERLEIDINGEN, ELEKTRA EN VOLDOENDE ELEKTRA-GROEPEN. OOK HIERMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN VIA ONZE OVERIGE DIENSTEN

REPARATIES
WIJ REPAREREN GEEN KEUKENAPPARATUUR MAAR ZIJN U WEL GRAAG VAN DIENST BIJ HET VERVANGEN ERVAN. IS UW KEUKENAPPARATUUR (INBOUW) KAPOT GEGAAN EN WILT U DEZE LATEN REPAREREN? HIERVOOR ADVISEREN WIJ U OM EERST NA TE GAAN OF U NOG RECHT HEEFT OP MERKGARANTIE VAN UW APPARAAT OF AANKOOPGARANTIE BIJ DE WINKEL WAAR U HET APPARAAT AANGESCHAFT HEEFT. ZO NIET DAN KUNT U HET BESTE CONTACT OPNEMEN MET EEN EXPERT OP DIT GEBIED. ZIJ HEBBEN HET JUISTE GEREEDSCHAP EN ONDERDELEN EN GECERTIFICEERDE MONTEURS DIE VOLLEDIG OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN KEUKENAPPARATUUR EN/OF HET BETREFFENDE MERK.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INSTALLATIE VAN KEUKENAPPARATUUR, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/OVERIGE DIENSTEN
TERUG TERUG

OVERIGE DIENSTEN

WELKE OVERIGE DIENSTEN KAN 123FIXED LEVEREN


123FIXED.NL DIENSTEN

OVERIGE DIENSTEN VOEREN WIJ MEESTAL UIT BIJ EEN KEUKENMONTAGE OF IKEA® KEUKENS OF KEUKENRENOVATIE. ECHTER WIJ LEVEREN DEZE OVERIGE DIENSTEN OOK LOS AAN.
123FIXED BIEDT ZOWEL ALLE WERKZAAMHEDEN DIE WIJ BIJ KEUKENMONTAGES EN KEUKENRENOVATIES UITVOEREN LOS AAN, ALSMEDE VELE EXTRA WERKZAAMHEDEN. HIERBIJ MOET U DENKEN AAN O.A. LEIDINGWERK VAN WATER, GAS, ELEKTRA EN AFVOER, TEGELZETTEN, WANDEN & VLOEREN, GIPSWANDEN, SCHEIDINGSWANDEN EN PLAFONDS MONTEREN. TEVENS KUNNEN WIJ TEGEL-, RIGID PVC- EN LAMINAATVLOEREN LEGGEN, AANPASSEN OF AANLEGGEN VAN HET KANAAL VOOR DE AFZUIGKAP, LED VERLICHTING PLAFOND- KEUKENPLINT- EN BOVENKASTVERLICHTING, VERVANGEN/AANBRENGEN KRANEN/BOILERS, STROOMAANSLUITINGEN, STOPCONTACTEN, ELEKRA-GROEPEN, TREKKEN STROOMDRADEN EN TIMMERWERK.

INDIEN WIJ BIJ EEN KLANT KOMEN INMETEN, LETTEN WIJ METEEN OP MOGELIJKE SCHUINE PLAFONDS, LEIDINGEN OF AFWIJKINGEN DIE DE KEUKENMONTAGE KUNNEN BELEMMEREN. WIJ CONTROLEREN OF DE HOEKEN HAAKS ZIJN EN DE WANDEN EN VLOER RECHT EN GLAD ZIJN EN IN HET LOOD STAAN. WIJ PLAATSEN (GIPS) WANDEN EN/OF VERLAAGDE PLAFONDS GEHEEL IN OVEREENSTEMMING MET UW WENSEN EN BINNEN DE MOGELIJKHEDEN. OOK CHECKEN WIJ OF CONFORM WERKTEKENING DE WATERAANSLUITINGEN EN AFVOERLEIDINGEN OP DE JUISTE POSITIE ZITTEN OM HET AANSLUITEN VAN DE KEUKENAPPARATUUR MOGELIJK TE MAKEN. STROOMAANSLUITINGEN, STOPCONTACTEN EN WATERAANSLUITINGEN MOETEN OP DE JUISTE POSITIES CONFORM WERKTEKENING AANWEZIG ZIJN. VEELAL MOET DE KEUKENRUIMTE AANGEPAST WORDEN OP DE NIEUWE KEUKEN EN APPARATUUR.
123FIXED HEEFT DE EXPERTISE IN HUIS OM DIT VOOR U UIT TE VOEREN VIA ONZE OVERIGE DIENSTEN. ONDERSTAAND EEN KORTE OPSOMMING EN OMSCHRIJVING VAN ONZE OVERIGE DIENSTEN.

123FIXED BIEDT O.A. DE VOLGENDE OVERIGE DIENSTEN AAN

1 - KRANEN/BOILERS
2 - LEIDINGWERK
3 - ELEKTRA
4 - WERKBLADEN
5 - VLOEREN/PLINTEN
6 - TEGELZETTEN/VOEGEN
7 - WANDEN/PLAFONDS
8 - LED VERLICHTING
9 - AFZUIGKAP LUCHTAFVOER


1 - KRANEN/BOILERS
WIJ INSTALLEREN EN VERVANGEN EEN- EN TWEEGREEPS EN HANDSFREE KEUKENKRANEN, KEUKENKRANEN MET UITREKBARE ARM OF FOOT CONTROL EN KOKENDWATERKRANEN ZOALS EEN QUOOKER. EEN QUOOKER KAN ERVOOR ZORGEN DAT U ALTIJD KOKEND WATER UIT DE KRAAN KRIJGT. WILT U LIEVER EEN CLOSE-IN BOILER VOOR WARM- EN/OF KOKEND WATER? OOK DIE MOGELIJKHEID BIEDEN WIJ OMDAT BEPAALDE FABRIKANTEN TEGENWOORDIG COMBINATIE SETS AANBIEDEN.

⚬ KEUKENMENGKRAAN
DE KEUKENMENGKRAAN IS WAARSCHIJNLIJK HET MEEST GEBRUIKTE VOORWERP IN HET HUISHOUDEN. DUS ZIJN EEN VEILIGE MONTAGE EN OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT UITERST BELANRIJK. VAAK WORDEN KRANEN OP DE SPOELBAK OF OP HET KEUKENBLAD GEPLAATST. HET IS OOK MOGELIJK OM KRANEN AAN DE WAND TE MONTEREN WAARDOOR U RUIMTE KUNT BESPAREN OP HET WERKBLAD. IN DE MEESTE GEVALLEN KIEZEN KLANTEN VOOR EEN KEUKENKRAAN MET EEN HOGERE UITLOOP. EEN KEUKENKRAAN VELE VARIANTEN, KIES DAAROM VOOR EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE, FUNCTIONELE EN DUURZAME KRAAN DIE BOVENDIEN OOK PAST BIJ DE LOOK VAN UW KEUKEN.

⚬ KOKENDWATERKRAAN
EEN KOKENDWATERKRAAN BESTAAT UIT EEN KRAAN EN EEN BOILER. DE BOILER KOMT IN HET KEUKENKASTJE OF KEUKENPLINT. IN DE BOILER WORDT KOKEND WATER ONDER DRUK OPGESLAGEN EN OP TEMPERATUUR GEHOUDEN. NADAT U DE KINDERBEVEILIGING HEEFT ONTGRENDELD, KOMT HET KOKENDE WATER DIRECT VANUIT DE BOILER UIT DE KRAAN. VOOR EEN KOKENDWATERKRAAN HEEFT U EEN KOUDWATERTOEVOER EN WARMWATERVOEVOER NODIG. DE WARMWATERTOEVOER IS AANGESLOTEN OP DE BOILER, ZODAT HET WATERPEIL VAN DE BOILER WEER AANGEVULD KAN WORDEN WANNEER U HET UIT DE KRAAN TAPT.

⚬ VOOR- EN NADELEN
HET BELANGRIJKSTE VOORDEEL VAN EEN KOKENDWATERKRAAN IS DAT ER DIRECT KOKEND WATER UIT DE KRAAN KOMT. OOK IS HET WATER GOED GEZUIVERD EN ZORGT DE KRAAN VOOR EXTRA RUIMTE IN DE KEUKEN DOOR HET ONNODIG ZIJN VAN EEN WATERKOKER. ER ZIJN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VAN EEN KOKENDWATERKRAAN BESCHIKBAAR: DE 3-IN-1 KOKEND WATER KRAAN, DE LOSSE ALLEEN KOKEND WATER KRAAN OF DE TWINTAPS. MEEST BEKENDE IS DE QUOOKER. QUOOKER WAS HET EERSTE NEDERLANDSE MERK MET EEN KOKEND WATERKRAAN, MAAR INMIDDELS ZIJN OOK ANDERE MERKEN (O.A. GROHE, ITHO DAALDEROP) DEZE WEG INGESLAGEN. HET VERSCHIL ZIT HEM VEELAL IN DE PRIJS EN NIET IN DE KWALITEIT.
NADEEL IS DAT EEN KOKENDWATERKRAAN EEN BOILER HEEFT MET EEN VERWARMINGSELEMENT VAN 2100 WATT DIE NIET SAMENGAAT MET DEZELFDE ELEKTRICITEITSAANSLUITING ALS BIJVOORBEELD EEN VAATWASSER. IN SOMMIGE GEVALLEN IS ER DUS OOK EEN EXTRA ELEKTRICITEITSAANSLUITING NODIG, WAT WEER VOOR EXTRA KOSTEN ZORGT.


2 - LEIDINGWERK
HET LEIDINGWERK HEEFT BETREKKING OP DE WATER- GASLEIDINGEN, DE AFVOER EN EVENTUEEL VERPLAATSEN VAN EEN RADIATOR. HET LEGGEN VAN LEIDINGEN IS EEN BELANGRIJKE KLUS DIE GOED MOET GEBEUREN. ALS HET LEIDINGWERK NET NIET GOED AANSLUIT OF VASTZIT, KAN ER LEKKAGE ONTSTAAN. DIT VEROORZAAKT MOGELIJK GROTE SCHADE. 123FIXED KAN BESTAAND LEIDINGWERK PROFESSIONEEL AANPASSEN EN GEHEEL VERNIEUWEN EN VERLEGGEN. HIERBIJ WORDEN DE LEIDINGEN NETJES UIT HET ZICHT WEGGEWERKT. DAAR WAAR NODIG FREZEN WIJ DE LEIDINGEN IN DE MUUR EN/OF VLOER EN STUCEN DEZE DICHT. WIJ MAKEN FOTO'S EN EEN TEKENING MET DE POSITIE VAN DE LEIDINGEN DIE WEGGEWERKT WORDEN ZODAT DEZE LATER EENVOUDIG DOOR U TERUG TE VINDEN ZIJN.

BELANGRIJK: BIJ ZOWEL EEN WATER- ALS GASLEIDING MAG ER ENKEL NA DE WATER- GASMETER GEWERKT WORDEN OMDAT ALLES ERVOOR EIGENDOM IS VAN HET ENERGIEBEDRIJF EN VAAK VERZEGELD IS.

3 - ELEKTRA
WIJ INSTALLEREN NIEUWE/EXTRA STOPCONTACTEN EN/OF VERLEGGEN DEZE, MAKEN PERILEX AANSLUITINGEN EN TREKKEN STROOMDRADEN DOOR TOT IN UW METERKAST. HIERBIJ WORDEN DE LEIDINGEN NETJES UIT HET ZICHT WEGGEWERKT. DAAR WAAR NODIG FREZEN WIJ DE LEIDINGEN IN MUUR EN/OF VLOER EN STUCEN DEZE DICHT. WIJ MAKEN FOTO'S EN EEN TEKENING VAN DE LEIDINGEN DIE WEGGEWERKT WORDEN ZODAT DEZE LATER EENVOUDIG TERUG TE VINDEN ZIJN.
OM BIJVOORBEELD EEN ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (INDUCTIE) EN/OF PYROLYSE OVEN AAN TE SLUITEN, MOET DIT VOLGENS DE WETTELIJKE REGELS DIE DAAR VOOR GELDEN ZODAT SCHADE DOOR KORTSLUITING OF LEKSTROOM VOORKOMEN WORDT. MEESTALMOET ER IVM OVERBELASTING EEN NIEUWE KOOKGROEP/3FASE OF ZELFS EEN HELE NIEUWE GROEPENKAST WORDEN AANGELEGD VANUIT DE METERKAST NAAR DE KEUKEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN VERZORGEN.

⚬ METERKAST
HET PLAATSEN VAN EEN METERKAST DOEN WIJ NIET OMDAT WIJ GEEN ZEGELRECHT HEBBEN WAAMEE DE VERZEGELING VAN UW METER VERBROKEN MAG WORDEN. WIJ MAKEN DE NIEUWE STOPCONTACTEN EN LEGGEN DE BEDRADING EN BUIZEN VANAF DE KEUKEN TOT IN DE METERKAST EN EEN DOOR ONS IN TE ZETTEN ERKENDE ELEKTRICIEN PLAATST DE GROEP OF METERKAST. DIT I.V.M. EEN BEWIJS VOOR UW (OPSTAL/BRAND)VERZEKERING . NIET IEDEREEN IS ZICH ER VAN BEWUST MAAR ONJUISTE INSTALLATIE KAN GROTE GEVOLGEN HEBBEN. INDIEN DIT NAMELIJK NIET OFFICIEEL GEINSTALLEERD/GEKEURD WORDT EN U ZOU OOIT BRAND KRIJGEN ALS GEVOLG VAN KORTSLUITING, KEREN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ZELDEN UIT. OOK AL HAD HET UITEINDELIJK NIETS EENS TE MAKEN MET DE BETREFFENDE INSTALLATIE, HET IS VAAK REDEN VOOR DE VERZEKERING OM DAT ALS OORZAAK AAN TE WIJZEN. 123FIXED REGELT HET PERFECT VOOR U.. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN EN ZEKERHEID VOOR ALLES!

4 - WERKBLADEN
WIJ PLAATSEN/VERVANGEN OOK ALS LOSSE DIENST (MASSIEVE) WERKBLADEN VAN KUNSTSTOF, HOUT EN NATUURSTEEN. ALS U HEEFT GEKOZEN VOOR MASSIEVE WERKBLADEN ZOALS GRANIET OF CORIAN, DAN MOETEN DEZE MEESTAL IN DE FABRIEK WORDEN BEWERKT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE PERFECT PASSEN. HET BEWERKEN VAN UW WERKBLADEN KAN SOMS IN DEFABRIEK TOT 14 KALENDERDAGEN DUREN. UITSPARINGEN MOETEN VAAK TER PLEKKE TIJDENS DE KEUKENMONTAGE GEMAAKT WORDEN. DEZE KUNNEN NAMELIJK NIET VEILIG VOORAF INGEZAAGD WORDEN IN VERBAND MET DE KWETSBAARHEID TIJDENS HET TRANSPORT. HET INZAGEN OVERLEGGEN WIJ MET UW KEUKENLEVERANCIER. DE KEUKENMONTAGE KAN HIERDOOR LANGER DUREN DAN MET EEN STANDAARD WERKBLAD.

⚬ TIJDELIJK WERKBLAD SERVICE
IN GEVAL UW WERKBLAD TOCH LATER GELEVERD ZOU WORDEN KUNNEN WIJ ALS EXTRA TIJDELIJK EEN GEÏMPROVISEERD WERKBLAD INSTALLEREN. UITERAARD IS HET BETER OM ALLES BESTELD EN GELEVERD TE HEBBEN KORT VOOR DE DAG (EN) VAN DE KEUKENMONTAGE. HET IS UITERST BELANGRIJK DIT ALTIJD GOED MET UW KEUKENLEVERANCIER AF TE STEMMEN. ONZE ERVARING LEERT DAT HET QUA LEVEREN REGELMATIG VOORKOMT DAT NIET ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN WAARONDER DE MASSIEVE WERKBLADEN WERKBLAD.
123FIXED HELPT U OOK GRAAG BIJ HET GOED AFSTEMMEN MET UW KEUKENLEVERANCIER.

5 - VLOEREN/PLINTEN
WELLICHT PAST DE BESTAANDE VLOER NIET LANGER MEER BIJ DE NIEUWE KEUKENINDELING. NIET ALLEEN QUA UITSTRALING EN STIJL MAAR OOK VANWEGE DE NIEUWE OPSTELLING VAN DE KASTEN EN APPARATUUR. VOOR DE VLOER VAN DE KEUKENRUIMTE HEEFT U TEGENWOORDIG EEN RUIME KEUZE AAN MATERIALEN. VEEL KLANTEN KIEZEN VOOR EEN COMPLETE NIEUWE VLOER VOOR DE GEHELE BENEDEN ETAGE INDIEN U BIJVOORBEELD EEN OPEN KEUKEN HEEFT. DIT KUNNEN ZOWEL LUXE TEGELS ALS PVC, PARKET OF LAMINAAT VLOEREN ZIJN. 123FIXED KAN LAMINAAT, RIGID CLICK PVC EN TEGELVLOEREN LEGGEN, AL DAN NIET MET EEN (GELUIDDEMPENDE) ONDERVLOER EN/OF ELECTRISCHE VLOERVERWARMING. VOOR OVERIGE VLOEREN WERKEN WIJ SAMEN MET PARTNERS DIE DAAR GESPECIALISEERD IN ZIJN.

⚬ (MUUR)PLINTEN
EEN PLINT BESCHERMT IN HET ALGEMEEN DE WAND TEGEN BESCHADIGINGEN. BIJVOORBEELD WANNEER U STOFZUIGT, DWEILT OF U ER PER ONGELUK TEGEN AAN STOOT. EEN VLOER HEEFT IN PRINCIPE EEN PLINT NODIG ALS DEZE ZWEVEND EN VRIJ VAN DE WAND WORDT GELEGD, MET NAME OM REKENING TE HOUDEN MET DE WERKING VAN DE VLOER. BIJ LAMINAAT, PARKET, CLIC PVC OF MARMOLEUM ZIJN ER DAAROM KIEREN TUSSEN DE VLOER EN DE WAND ZICHTBAAR. MET EEN PLINT IS DIT MOOI AF TE WERKEN. VEELAL KIEZEN KLANTEN VOOR EEN MOOIE AFWERKING VOOR BIJPASSENDE PLINTEN EN HOGE MUURPLINTEN ALS EXTRA LUXE AFWERKING . HIERIN ZIJN DIVERSE KLEUREN EN MATERIALEN (MDF, HOUT, PVC) MOGELIJK. DE MUURPLINTEN HEBBEN VAAK EEN KABELGOOT AAN DE ACHTERZIJDE. HIERDOOR KUNNEN OOK ELEKTRA- EN LUIDSPREKER- EN UTPKABELS WORDEN VERWERKT ACHTER DE PLINT.

⚬ WELKE VLOER IN EEN KEUKEN?
DE KEUKEN IS EEN PLAATS WAAR KAN WORDEN GEMORST EN EEN PLEK WAAR MOGELIJK BRANDGEVAAR IS (VERWARMINGSELEMENTEN, ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN, ENZ.). TAPIJT IN EEN KEUKEN IS DAAROM NIET RAADZAAM. DE BEST MOGELIJKE OPTIE VOOR VEEL KEUKENS ZIJN KERAMISCHE TEGELS, OMDAT ZE DUURZAAM EN VLAMBESTENDIG ZIJN EN GEMAKKELIJK KUNNEN WORDEN SCHOON GEMAAKT. EEN ANDERE GOEDE OPTIE IS EEN RIGID KLIK PVC VLOER. ZE ZIJN WATERDICHT EN ZEER DUURZAAM. LAMINAAT DIE GLAD IS OF EEN HOUT- OF TEGELSTRUCTUUR HEEFT IS EEN RELATIEF GOEDKOPE VLOER EN KAN OOK GOED IN UW KEUKEN GELEGD WORDEN. BELANGRIJK IS DAN WEL OM DE VLOER IN DE KEUKENRUIMTE TE VERLIJMEN MET WATERVASTE LIJM IN DE NADEN (OOK BIJ KLIKSYSTEMEN).

TIP: RIGID CLICK PVC IS EEN VLOER MET EEN HARDE TUSSENLAAG, DIT WORDT OOK WEL 'RIGIDE KERN' OF 'RIGID MINERAL CORE' GENOEMD. DE HARDE TUSSENLAAG BESTAAT UIT EEN MIX VAN PVC EN STEEN MINERALEN. HIERDOOR ZIJN RIGID CLICK PVC VLOEREN ZEER STERK EN EXTRA STABIEL EN UITERMATE GESCHIKT ALS KEUKENVLOER.
BELANGRIJK: HET IS BELANGRIJK TE BEPALEN OF EEN VLOER ONDER DE KEUKENKASTEN WORDT GELEGD. DIT KAN NAMELIJK ZOMAAR 1 TOT 3 CM VERSCHIL MAKEN IN DE BEOOGDE HOOGTE VAN HET WERKBLAD. BESPREEK DIT MET UW KEUKENLEVERANCIER, ZODAT ER REKENING MEE GEHOUDEN KAN WORDEN IN HET KEUKENONTWERP.

6 - TEGELEN
BIJ HET KOPEN VAN EEN NIEUWE KEUKEN OF HET RENOVEREN ERVAN MOET U OOK NADENKEN WAT U WILT MET DE ACHTERWAND. VEEL MENSEN KIEZEN ERVOOR OM DE ACHTERWAND VAN EEN KEUKEN TE LATEN BETEGELEN. HET TEGELEN VAN EEN KEUKEN HOEFT NIET VEEL TE KOSTEN. ZEKER WANNEER ER NOG OVER HET OUDE TEGELWERK HEEN GETEGELD KAN WORDEN.
VAAK WORDEN KEUKENS TOT EEN BEPAALDE HOOGTE BETEGELD OM ZO SPETTERS VAN HET KOKEN MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN. TEGELWERK IN DE KEUKEN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE AFWERKING. TEGELS VOOR DE KEUKEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN VELE SOORTEN EN MATEN VAN KERAMISCHE TEGELS TOT AAN NATUURSTEEN EN MEER. DE TEGELS DIE WORDEN GEZET OP DE ACHTERWAND VAN EEN KEUKEN ZIJN ZEER BEPALEND VOOR DE ALGEHELE SFEER DIE DE KEUKEN UITADEMT. KIEST U VOOR MODERN, HOOGGLANS, MAT, STRUCTUUR , PATROON OF EEN COMBINATIE DAARVAN

TEGELWERK IS VAAK EEN VAN DE LAATSTE KLUSSEN NA EEN VERBOUWING OF KEUKENMONTAGE.. OMDAT TEGELWERK EEN VRIJ DEFINITIEVE KEUZE IS (HET IS NIET ZOMAAR EVEN VERANDERD ZOALS EEN GEVERFDE OF BEHANGEN MUUR), MOET DIT MET UITERSTE PRECISIE EN SUPERSTRAK GELEGD OF GEZET WORDEN. 123FIXED KAN NAGENOEG ALLE SOORTEN KEUKENS BETEGELEN EN WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW TEGELWERK DE AANDACHT KRIJGT DIE HET VERDIEND MET EEN OPTIMAAL EINDRESULTAAT.

123FIXED BRENGT IEDERE TEGELKLUS TOT EEN PERFECT EINDE. OF HET NU GAAT OM EEN KEUKENWAND OF HET LEGGEN VAN DE VLOER. WIJ LEGGEN ALLE MOGELIJKE TEGELS ZOALS KERAMISCH, NATUURSTEEN, MOZAÏEK, ETC. OOK HET TEGELEN IN MOTIEVEN ZOALS VISGRAATMOTIEF, WILDVERBAND EN HALFSTEENSVERBAND KUNNEN WIJ VOOR U DOEN. VOOR GROTERE OPPERVLAKKEN ZETTEN WIJ VAKBEKWAME ERVAREN SAMENWERKENDE PARTNERS IN. WIJ WERKEN MET DE BESTE MATERIALEN EN GEBRUIKEN ALLEEN LIJM EN VOEGMIDDEL VAN DE HOOGSTE KWALITEIT, HIERDOOR BLIJFT UW TEGELWERK EXTRA LANG MOOI.

7 - WANDEN/PLAFONDS
HOUDT U REKENING MEE DAT HET (VER)PLAATSEN VAN WANDEN ENKELE DAGEN KAN DUREN INDIEN ER GESTUUKT WORDT. VOORAL VOOR DE DROOGTIJD VAN HET STUCWERK ZIJN ER MEERDERE DAGEN TOT (AFHANKELIJK VAN HET SEIZOEN) SOMS 1 A 2 WEKEN NODIG. 123FIXED WERKT SAMEN MET ERVAREN STUCADOORS VOOR GROTE OPPERVLAKTEN. GOED(KOOP) ALTERNATIEF ZIJN PROFIELEN (FRAME) VAN METAAL OF HOUT MET GIPSKARTONPLATEN ALS AFWERKING VOOR (NIEUWE) STRAKKE MUREN. WIJ BOUWEN MET HOUTEN/METALEN PROFIELEN EEN NIEUWE WAND EN WERKEN DEZE (EVENTUEEL VOORZIEN VAN ISOLATIEMATERIAAL) AF MET GIPSPLATEN WAARBIJ WE DE OVERGANGSNADEN KEURIG STRAK DICHTMAKEN. HIERIN KUNNEN WIJ OOK STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS VERWERKEN. VEEL VAN ONZE KLANTEN KIEZEN VANUIT HET OOGPUNT VAN KOSTEN EN OM TIJD TE BESPAREN HIERVOOR I.P.V. YTONG BLOKKEN EN STUCWERK.

8 - LED VERLICHTING
EEN DIENST VAN 123FIXED DIE GEHEEL IN HET TEKEN VAN DUURZAAM WONEN STAAT, IS HET AANBRENGEN/VERVANGEN VAN UW BESTAANDE VERLICHTING VOOR LED-VERLICHTING. NIET ALLEEN IN UW KEUKEN MAAR DOOR HET GEHELE HUIS IS DIT MOGELIJK. LED VERLICHTING IS DUURZAAM OMDAT LED LAMPEN AANMERKELIJK MINDER ENERGIE VERBRUIKEN DAN ‘GEWONE’ GLOEILAMPEN. U DRAAGT BIJ AAN EEN BETER MILIEU EN BESPAART OP UW ENERGIEREKENING OOK AL IS LED VERLICHTING BIJ AANSCHAF WEL DUURDER. UITEINDELIJK KOST HET U MINDER OMDAT DE LED VERLICHTING NIET ALLEEN VEEL MINDER ENERGIE VERBRUIKT MAAR OOK VEEL LANGER MEEGAAT. MINDER AANKOPEN EN WEGGOOIEN DUS, HETGEEN OOK VEEL BETER IS VOOR HET MILIEU. GLOEI- EN HALOGEENLAMPEN VERVANGEN DOOR LEDLAMPEN IS EEN SLIMME ZET, ZELFS ALS DE LAMPEN NOG GOED WERKEN. ER BESTAAN LEDLAMPEN IN VRIJWEL ALLE SOORTEN, MATEN EN TINTEN.
MEER INFORMATIE EN HOE 123FIXED U DAAR BIJ KAN HELPEN VIND U OP LEDVERLICHTING

9 - AFZUIGKAP LUCHTAFVOER
HET MONTEREN VAN EEN AFZUIGKAP IS NIET ZOMAAR GEDAAN. EERST ZAL ER EEN GOEDE VENTILATIE MOETEN WORDEN AANGELEGD NAAR DE BUITENMUUR OF VIA HET AANWEZIGE VENTILATIEKANAAL. EEN KEUKEN KAN NIET ZONDER GOEDE VENTILATIE. WANNEER ALLE KOOKDAMPEN NIET EFFICIËNT WORDEN AFGEVOERD, ZAL HET VOCHT ZICH UITEINDELIJK GAAN OPHOPEN IN DE MUREN. WAARBIJ IN HET ERGSTE GEVAL ZACHTE MUREN OF ZELFS SCHIMMEL ONTSTAAT. VEELAL WILLEN KLANTEN EEN MOOIE AFGEWERKTE KOOF EROMHEEN, AL DAN NIET WEGGEWERKT BOVEN DE KEUKENKASTJES, OF ZELFS EEN GEHEEL NIEUW VERLAAGD PLAFOND (PROFIELEN EN GIPSPLATEN) WAARIN HET VENTILATIEKANAAL NETJES WEGGEWERKT IS.
123FIXED HELPT U MET HET AANLEGGEN VAN DE VENTILATIEAFVOER NAAR BUITEN TOE, HET BOREN VAN EEN LUCHTAFVOERGAT DOOR UW BUITENMUUR, AANBRENGEN VAN DE GEVELKAP/ROOSTER EN HET INSTALLEREN VAN DE AFZUIGKAP.

ALGEMEEN
123FIXED KAN TEVENS VEEL ALGEMENE KLUSSEN VOOR U UITVOEREN. HIERBIJ KUNT U DENKEN AAN VRAAG ONS SVP NAAR ALLE MOGELIJKHEDEN. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD. IN SAGITTIS PELLENTESQUE TINCIDUNT. DONEC TEMPOR VIVERRA MAURIS QUIS ORNARE. SED FINIBUS ANTE QUIS VELIT INTERDUM ALIQUAM. .

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ALLE MOGELIJKHEDEN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/DUURZAAM WONEN (EP-W)/ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA)
TERUG TERUG

DUURZAAM WONEN (EP-W)

ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA)


DIVERSE VERBETEROPTIES

ENERGIELASTEN VERLAGEN EN DUURZAAM WONEN? VRAAG EEN DUURZAAM WONEN ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA) AAN.    NIEUW !
DEZE DIENST IS VANAF MEDIO 2023 BESCHIKBAAR


SAMEN VOOR EEN BETER KLIMAAT? WILT U GRAAG DUURZAMER WONEN? ZELF ENERGIE OPWEKKEN ÉN MINDER ENERGIE VERBRUIKEN?
HOE U DAT SLIM AANPAKT? DAT LEEST U IN EEN ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA): EEN ONAFHANKELIJK ADVIES OP MAAT, AFGESTEMD OP UW HUIS EN WOONSITUATIE. AAN INFORMATIE OVER EEN ENERGIEZUINIG EN DUURZAME WONING IS ER GENOEG OP INTERNET TE VINDEN. TOCH KAN HET LASTIG ZIJN OM DE JUISTE KEUZES TE MAKEN. MET WELKE VERBETEROPTIES BEGINT U EN WAT SLUIT HET BESTE AAN OP UW SITUATIE? EEN GOEDE KEUZE MAKEN DIE EFFICIËNT IS EN DAADWERKELIJK EEN BESPARING OPLEVERT VEREIST SPECIFIEKE KENNIS.
123FIXED HELPT U GRAAG MET EEN PERSOONLIJK EN ONAFHANKELIJK MAATWERK ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA).

VERBETEROPTIES VOOR DUURZAAM WONEN
ENERGIE BESPAREN IN HUIS KLINKT OP ZICH NIET INGEWIKKELD: ISOLEREN, ZUINIG VERWARMEN, LED-VERLICHTING AANBRENGEN EN ZONNEPANELEN PLAATSEN. MAAR IEDEREEN START VANUIT EEN ANDERE SITUATIE. DE ENE WONING IS BIJVOORBEELD AL GOED GEÏSOLEERD, DE ANDERE HEEFT NOG HELEMAAL GEEN DAK- EN/OF VLOERISOLATIE. UITERAARD SPEELT OOK UW BUDGET EEN BELANGRIJKE ROL IN UW KEUZES. WANT HOE BESPAART U HET MEEST BINNEN UW BESCHIKBARE BUDGET.
DENK OP VOORHAND DUIDELIJK NA OVER UW BUDGET EN WELKE WENSEN U HEEFT. WILT U BIJVOORBEELD ALLEEN ADVIES OVER ISOLATIE, OF OOK OVER DUURZAME ENERGIE OF WELLICHT EEN COMPLEET DUURZAAM HUIS? WILT U BEGELEIDING EN/OF ADVIES VAN DE ADVISEUR BIJ HET UITVOEREN VAN DE VERBETEROPTIES?
DE VAKBEKWAAM ADVISEUR VAN 123FIXED KAN U INFORMEREN EN ADVISEREN OVER ALLE MOGELIJKHEDEN.

MAATWERKADVIES
WILT U ADVIES OP MAAT? DE123FIXED ADVISEUR KOMT BIJ U LANGS VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES. DE ADVISEUR MEET EN BEKIJKT WAT IN UW HUIS MOGELIJK IS: KUNT U DAK, GEVEL, VLOER OF RAMEN (BETER) ISOLEREN? ZIJN ZONNEPANELEN OF EEN WARMTEPOMP OF AIRCO MET VERWARMING EEN OPTIE? WAT IS ER AAN WATER TERUG WINNING (WTW) EN LED VERLICHTING MOGELIJK?
DE ADVISEUR GEEFT VOOR UW WONING AAN WELKE VERBETEROPTIES ENERGIEBESPARING OPLEVEREN, HET COMFORT VERHOGEN EN HET BINNENKLIMAAT VERBETEREN.
WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN MET EEN HELDER ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA) VOOR U WONING WAARMEE U DE EERSTE STAP ZET NAAR DUURZAMER WONEN. DE ADVISEUR VAN 123FIXED IS ONAFHANKELIJK: HIJ WERKT NIET VOOR EEN LEVERANCIER OF ISOLATIEBEDRIJF EN VERKOOPT GEEN GROTE DURE ENERGIEBESPARENDE VERBETEROPTIES. ENIGE DIENST DIE WIJ ZOUDEN KUNNEN LEVEREN OP DIT VLAK IS LED-VERLICHTING.

EPA RAPPORT
U KRIJGT EEN EPA RAPPORT WAARIN ALLE VERBETEROPTIES DIE VOOR U INTERESSANT ZIJN OP EEN RIJ STAAN. IN HET RAPPORT STAAN OOK DE GEMIDDELDE KOSTEN, HOEVEEL U BESPAART EN INDICATIEF HOE SNEL U DE INVESTERING KUNT TERUGVERDIENEN. DE ADVISEUR BESPREEKT ALLES MET U EN GEEFT EEN HELDERE UITLEG EN TOELICHTING OP HET RAPPORT. VOOR DE UITVOERING VAN DE VERBETEROPTIES KUNT U VERVOLGENS EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF INSCHAKELEN.
DE BESPARING IS INDICATIEF EN EEN LANDELIJK GEMIDDELDE

ENERGIELABEL AANVRAGEN
ALS U UITEINDELIJK DE VERBETEROPTIES HEEFT GEKOZEN EN LATEN UITVOEREN ADVISEERT 123FIXED U OM EEN NIEUW ENERGIE LABEL AAN TE VRAGEN. OOK DAARIN KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN.
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ENERGIELABEL AANVRAGEN.

SUBSIDIES
ENERGIEBESPARENDE VERBETEROPTIES KOSTEN GELD, MAAR ER ZIJN VAAK SUBSIDIES EN/OF AANTREKKELIJKE (GROENE) LENINGEN BESCHIKBAAR. DE ADVISEUR VAN 123FIXED KAN U HIER ALLES OVER VERTELLEN. GRAAG VERWIJZEN WIJ U ALVAST VOOR MEER INFORMATIE NAAR DE LINKS HIERONDER.

HANDIGE LINKS
OP HET GEBRUIK VAN LINKS OF REFERENTIES NAAR WEBSITES VAN DERDEN IS ONZE DISCLAIMER VAN TOEPASSING.

⚬ SUBSIDIE REGELINGEN RIJKSOVERHEID
    SUBSIDIE ISOLATIE
    SUBSIDIE ZONNEPANELEN
    SUBSIDIE WARMTEPOMP
    SUBSIDIE ZONNEBOILER
    EXTRA SUBSIDIE ISOLATIE & WARMTEPOMP
    REKENTOOL RVO SUBSIDIE WONINGEIGENAREN
    RVO ENERGIEBESPAAR LENING
⚬ INFORMATIE RIJKSOVERHEID
    DUURZAME ENERGIE THUIS
    ENERGIEREKENING
    NATIONAAL WARMTEFONDS
⚬ ZOEK UW ENERGIELABEL OP
    MIJN ENERGIELABEL OPVRAGEN

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER DUURZAAM WONEN ADVIES, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/DUURZAAM WONEN (EP-W)/ENERGIELABEL AANVRAGEN
TERUG TERUG

DUURZAAM WONEN (EP-W)

ENERGIELABEL AANVRAGEN
123FIXED EP-W ADVISEUR

ENERGIELABEL WONINGEN AANVRAGEN VIA 123FIXED     NIEUW !
DEZE DIENST IS VANAF MEDIO 2023 BESCHIKBAAR


ENERGIELABEL WONINGEN
ALS U UW HUIS GAAT VERKOPEN EN EEN NIEUW HUIS KOOPT, OF WANNEER U EEN NIEUWE WONING GAAT HUREN OF VERHUREN, DAN KRIJGT U TE MAKEN MET HET ENERGIELABEL. HET ENERGIELABEL LAAT ZIEN HOE ZUINIG EEN HUIS IS, EN WAT U KUNT DOEN OM HET COMFORTABELER EN ENERGIEZUINIGER TE MAKEN. ALS KOPER OF HUURDER HEEFT U RECHT OP EEN ENERGIELABEL. ALS VERKOPER OF VERHUURDER BEN JE DUS OOK VERPLICHT OM EEN GELDIG GEREGISTREERD ENERGIELABEL TE HEBBEN VOOR DE WONING. IS DAT LABEL ER NIET, DAN RISKEERT DE VERKOPER OF VERHUURDER EEN BOETE. OOK BIJ VERKOOP/VERHUUR VAN UW WONING IS EEN ENERGIELABEL VERPLICHT. EEN ENERGIELABEL LAAT ZIEN HOE DUURZAAM DE WONING IS.
HET ENERGIELABEL KUNT U AL BINNEN ENKELE DAGEN NA OPNAME IN HUIS HEBBEN!

WAT MOET U DOEN ALS U EEN ENERGIELABEL WIL AANVRAGEN?
- NEEM CONTACT MET 123FIXED OP VOOR EEN OFFERTE. BIJ AKKOORD PLANNEN WIJ MET U DE INSPECTIE IN.
- DE VAKBEKWAAM ADVISEUR KOMT OP DE AFGESPROKEN DATUM OP LOCATIE OM UW WONING TE INSPECTEREN.
- HET ENERGIELABEL WORDT OPGESTELD EN GEREGISTREERD BIJ DE RVO. HIERNA ONTVANGT U HET ENERGIELABEL

HOE GAAT EEN OPNAME IN ZIJN WERK?
TIJDENS HET BEZOEK WORDT UW WONING GEHEEL AAN BINNEN EN BUITENZIJDE VISUEEL GECONTROLEERD. HIERBIJ WORDT NIET GEKEKEN OF GEZOCHT NAAR BOUWKUNDIGE GEBREKEN, MAAR ALLEEN NAAR ZAKEN WELKE RELEVANT ZIJN OM HET JUISTE ENERGIELABEL TE BEPALEN. DE ADVISEUR MOET IN DE HELE WONING ALLE RUIMTES GEZIEN HEBBEN, HIERBIJ ZAL HIJ GEBRUIK MAKEN VAN DIVERSE APPARATUUR. BIJ KOOP OF VERKOOP VAN EEN WONING (WONING TRANSACTIEMOMENT) IS EEN ENERGIELABEL VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2021 . ALS VERKOPENDE PARTIJ BENT U VERPLICHT HET LABEL TE VERZORGEN. HET IS DUS GEEN PLICHT VAN KOPERS MAAR VAN VERKOPERS.

ADVIESRAPPORT
BIJ UW ENERGIELABEL KRIJGT U EEN ADVIESRAPPORT DAT IS OPGESTELD. IN DIT RAPPORT STAAN AANBEVELINGEN VOOR MOGELIJKE STAPPEN DIE U KUNT ZETTEN OM UW WONING ENERGIEZUINIGER TE MAKEN. UITERAARD IS DIT NIET VERPLICHT.

ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA)
HET NIEUWE ENERGIELABEL MOET ERVOOR ZORGEN DAT HET ENERGIEVERBRUIK VAN UW WONING IN KAART WORDT GEBRACHT. 123FIXED HELPT U GRAAG OM DUURZAMER TE WONEN EN ENERGIE TE BESPAREN MIDDELS EEN UITGEBREID DUURZAAM WONEN ADVIES EN ALLE MOGELIJKE VERBETEROPTIES.
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA)

HANDIGE LINKS
OP HET GEBRUIK VAN LINKS OF REFERENTIES NAAR WEBSITES VAN DERDEN IS ONZE DISCLAIMER VAN TOEPASSING.

⚬ INFORMATIE RIJKSOVERHEID
    ENERGIELABEL WONINGEN
    ENERGIELABEL VERPLICHTING
⚬ ZOEK UW ENERGIELABEL OP
    MIJN ENERGIELABEL OPVRAGEN

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ENERGIELABEL WONINGEN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/DUURZAAM WONEN (EP-W)/LED-VERLICHTING
TERUG TERUG

DUURZAAM WONEN (EP-W)

LED-VERLICHTING

123FIXED.NL LED-VERLICHTING

DUURZAAM WONEN MET LED-VERLICHTING?

EEN BELANGRIJKE STAP IN DE RICHTING VAN DUURZAAM WONEN IS HET OVERSTAPPEN OP LED VERLICHTING. 123FIXED KAN U HIEROVER ADVISEREN, EEN ONTWERP MAKEN DIE GEHEEL AFGESTEMD IS OP UW WENSEN EN UW BUDGET EN DE INSTALLATIE VAN DE LED-VERLICHTING CQ VERVANGING ERVAN VOOR U UITVOEREN.
LED-VERLICHTING IS MOMENTEEL DE MEEST DUURZAME VORM VAN VERLICHTING. DE MEEST ZUINIGE LED LAMPEN VERBRUIKEN TOT 90 PROCENT MINDER ENERGIE DAN EEN GLOEILAMP MET EEN GELIJKE LICHTOPBRENGST. NAAST DAT LED LAMPEN MINDER ENERGIE VERBRUIKEN HEBBEN LED LAMPEN OOK EEN LANGERE LEVENSDUUR. EEN GOEDE LED LAMP KAN TOT 50.000 BRAND-UREN MEEGAAN. IN DIT GEVAL IS DE LEVENSDUUR VAN DE LED LAMP VIJFTIG KEER LANGER DAN DE LEVENSDUUR VAN EEN OUDERWETSE GLOEILAMP. VOLDOENDE REDEN OM DE OVERSTAP TE MAKEN VAN GLOEI- OF SPAARLAMPEN NAAR DUURZAME LED VERLICHTING. GLOEI- EN HALOGEENLAMPEN VERVANGEN DOOR LEDLAMPEN IS EEN SLIMME ZET, ZELFS ALS DE LAMPEN NOG GOED WERKEN. ER BESTAAN LEDLAMPEN IN VRIJWEL ALLE SOORTEN, MATEN EN TINTEN.

VERLICHTING MET EEN GROEN KARAKTER
HET LAGE ENERGIEVERBRUIK MAAKT NIET ALLEEN DAT LED-VERLICHTING BETER IS VOOR HET MILIEU MAAR HEEFT DAARNAAST NOG ANDERE GROENE ELEMENTEN IN ZICH. EEN LEDLAMP GEBRUIKT VEEL MINDER STROOM DAN GLOEI- OF HALOGEENLAMPEN. DAT IS GOED VOOR HET MILIEU, WANT DOOR HET LAGE ENERGIEGEBRUIK KOMEN MINDER BROEIKASGASSEN VRIJ. SPAARLAMPEN PRESTEREN MINDER GOED DAN LED EN BEVATTEN KWIK.DOOR DIT LAGE VERBRUIK STOOT LED-VERLICHTING DAARBIJ OOK NOG EENS EEN HELE PARTIJ MINDER CO2 UIT. ZO STOTEN 10 LED-LAMPEN DIE ZO’N 3 UUR PER DAG BRANDEN, 211 KG MINDER CO2 UIT DAN GLOEILAMPEN! OMDAT DE LED-LAMPEN WEINIG TOT GEEN HITTE PRODUCEREN DRAGEN DEZE NIET BIJ AAN DE VERWARMING VAN DE RUIMTE WAAR ZE HANGEN. HIERDOOR ZAL DE CV EN/OF AIRCONDITIONING MINDER HARD MOETEN DRAAIEN WAARBIJ WEDEROM ENERGIE EN CO2 BESPAART KAN WORDEN. LED-LAMPEN BEVATTEN GEEN GIFTIGE STOFFEN ZOALS KWIK EN PRODUCEREN GEEN SCHADELIJKE STRALING ALS INFRAROOD EN UV STRALING.
KORTOM: LED-LAMPEN ZIJN MOMENTEEL DE GROENSTE EN MILIEUVRIENDELIJKSTE VERLICHTINGSBRONNEN DIE TE VERKRIJGEN ZIJN.

LED-VERLICHTING KEUKEN
ER ZIJN TALLOZE MOOIE DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR DUURZAME LED VERLICHTING IN DE KEUKEN ZOALS ONDER KEUKENKASTJES, VERLICHTING BOVEN KOOKEILANDEN EN VERLICHTING OM IN PLANKEN EN KEUKENPLINTEN TE PLAATSEN. U KUNT VOOR KANT- EN KLARE VERLICHTING KIEZEN OF DEZE SAMEN MET ONS NAAR WENS GEHEEL ZELF SAMENSTELLEN. VAAK WORDT ER AL DAN NIET MET EEN NIEUW VERLAAGD PLAFOND LED IN- OPBOUWSPOTS EN DOWNLIGHTS TOEGEPAST IN DE KEUKEN. GEDIMD GEVEN DEZE MOOIE SFEERVERLICHTING, MAAR OP VOLLE STERKTE ZIJN ZE JUIST UITERMATE GESCHIKT ALS WERKLICHT.
LED SPOTJES OF LED STRIP ZIJN UITERMATE GESCHIKTE VOOR KEUKENKAST VERLICHTING. MET OF ZONDER KASTJES, EEN KOOF OF ALLEEN HET PLAFOND BOVEN HET WERKBLAD OF KEUKENEILAND. U KUNT KIEZEN VOOR VERLICHTING ONDER DE KEUKENKASTEN (BOVEN ONDER) IN DE KEUKENPLINTEN OF JUIST ÍN DE KASTEN, AL DAN NIET MET DEURSENSOREN OF BEWEGINGSSENSOREN WAARDOOR HET WERKLICHT AUTOMATISCH AAN/UIT GAAT ZODRA HET DONKER IS OP MOMENT U DE KEUKEN IN/UITLOOPT.

⚬ LED STRIPS
LED STRIPS TOEPASSEN IN UW KEUKEN IS MOMENTEEL ZEER POPULAIR, MET NAME DE RGB VARIANT.. NIET ALLEEN VANUIT HET OOGPUNT VAN DUURZAAM WONEN MAAR OOK VANWEGE DE TALLOZE MOGELIJKHEDENQUA SFEER. BIJVOORBEELD SFEERVERLICHTING ONDER UW KOOKEILAND OF IN/RONDOM EEN KOOF (VAN DE AFZUIGKAP) KUNT U EEN EXTRA ACCENT GEVEN. STRIPS ZIJN OOK TOE TE PASSEN ONDER UW KEUKENKASTEN EN KUNNEN DAN INGEZET WORDEN ALS SFEER- ÉN WERKVERLICHTING. OOK KAN U ER ONDER DE KEUKENKASTJES EEN PERFECTE WERKVERLICHTING MEE CREËREN. ER ZIJN MODELLEN BESCHIKBAAR DIE NIET WATERDICHT ZIJN, MAAR OOK ANDERE MODELLEN DIE WEL WATERDICHT ZIJN.
WIJ ADVISEREN ALUMINIUM LED STRIP PROFIELEN WAARIN WIJ DE LED STRIPS MONTEREN. HIERDOOR ZIJN DE LED STRIPS NIET ALLEEN WATERDICHT EN MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN MAAR ONTSTAAT ER EEN PRACHTIGE GELIJKMATIGE EGALE LICHTVERDELING EN UITSTRALING. HET LICHT WORDT MOOI VERSPREID EN DE PROFIELEN ZORGEN VOOR KOELING VAN DE STRIP, WAT DE LEVENSDUUR VAN DE LED STRIP VERLENGT. DE PROFIELEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, KLEUREN EN FORMATEN, ZOWEL VOOR INBOUW ALS OPBOUW.

LED-LAMPEN VOOR UW GEHELE WONING
ER ZIJN TALLOZE MOGELIJKHEDEN QUA LED VERLICHTING IN UW WONING. VOOR ELKE RUIMTE IS ER EEN OPLOSSING MOGELIJK, OOK VOOR IN UW BESTAANDE LAMP ARMATUREN. LED LAMPEN WORDEN TEGENWOORDIGIN ELK TYPE FITTING, LAMP EN LICHTSTERKTE GELEVERD. WELKE LAMP PRECIES JUIST IS HIERVOOR VEREIST WEL ENIGE KENNIS. HET AANTAL LUMEN (LICHTSTERKTE), MAAT, FITTING EN WEL/NIET DIMBAAR IS EEN BELANGRIJKE KEUZE. 123FIXED HELPT U GRAAG BIJ HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE EN OPSTELLEN VAN EEN LICHTPLAN.

⚬ WIT OF KLEUR?
MET LED VERLICHTING IN EEN RGB UITVOERING KUNT U ZELF DE KLEUR EN SFEER BEPALEN. EEN RGB LED STRIP (RGBW OF RGBWW) GEEFT GEKLEURD LICHT MET WARM WIT LICHT OF HELDER WIT LICHT. DEZE VEELZIJDIGE VARIANT IS NIET ALLEEN ZEER GESCHIKT VOOR SFEERVERLICHTING, MAAR OOK VOOR DIVERSE VORMEN VAN FUNCTIONELE VERLICHTING ZOALS IN DE KEUKEN.DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. BEDIENING VIA EEN TOUCH-SCHAKELAAR, BEWEGINGSSENSOR, UW TELEFOON OF EEN AFSTANDSBEDIENING , ALLES KAN !

⚬ LED STRIPS
ZIE SVP NADERE INFORMATIE OVER LED STRIPS HIERBOVEN BIJ LED VERLICHTING KEUKEN. NAAST TOEPASSING IN DE KEUKEN ZIJN ZE TOEPASBAAR IN ALLE RUIMTES DOOR UW GEHELE WONING. DENK HIERBIJ AAN DE WOONKAMER, KEUKEN, SLAAPKAMER, WERKRUIMTE, MAAR OOK OP TRAPPEN EN IN DE BADKAMER EN TUIN. LED STRIPS ZIJN GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN GEBRUIK.

⚬ (DIMBARE) LED-LAMPEN
NAGENOEG ELKE GLOEILAMP MET ELKE FITTING KAN TEGENWOORDIG WORDEN VERVANGEN DOOR EEN LED LAMP. EEN DIMBARE LED-LAMP GAAT 25.000 UUR MEE, IN TEGENSTELLING TOT 8000 UUR VOOR EEN GEWONE GLOEILAMP. NAGENOEG ELKE GLOEILAMP KAN VERBVANGEN WORDEN DOOR ENE LED LAMP MET BEHOUD VAN UW BESTAANDE LICHT ARMATUUR. ER BESTAAN TEVENS MODELLEN DIE SPECIAAL ONTWIKKELD ZIJN VOOR IN DE NATTE RUIMTES ZOALS EEN BADKAMER EN BUITEN ALS TUINVERLICHTING.

⚬ LED HALOGEEN (SPOTS)
OM OP JE ENERGIEKOSTEN TE BESPAREN, KUN JE EEN HALOGEENLAMP DIRECT VERVANGEN VOOR EEN LED LAMP.. ER ZIJN DIVERSE LED LAMPEN IN DIVERSE UITVOERINGEN, TYPE FITTING EN LICHTSTERKTE (LUMEN) DIE GESCHIKT ZIJN OM HALOGEENVERLICHTING TE VERVANGEN. BELANGRIJK IS TE LETTEN OP HET AANTAL LUMEN, OMDAT DIT EEN MAAT IS VOOR DE HOEVEELHEID LICHT DIE EEN LAMP IN ALLE RICHTINGEN UITSTRAALT. HET AANTAL LUMEN DAT U NODIG HEBT, IS AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE VAN DE RUIMTE, DE FUNCTIE VAN DE RUIMTE EN FACTOREN ALS DE KLEUREN VAN DE MUREN EN HET PLAFOND. HOE DONKERDER EN GROTER DE RUIMTE, HOEMEER LICHT ER NODIG IS EN HOE HOGER HET AANTAL LUMEN MOET ZIJN.

⚬ LED TL-LAMPEN
OOK VOOR DE TL-LAMP BESTAAN VERVANGERS. LED TL’S KUNNEN ZOWEL ALS DIKKE EN DUNNE BUIS WORDEN GELEVERD EN WORDEN AANGEBRACHT IN DE REEDS BESTAANDE ARMATUREN VOOR DE KLASSIEKE TL-BUISLAMPEN. WIJ VERWIJDEREN DAN DE STARTER EN BALLAST. WAARNA DE NIEUWE LED-TL KAN WORDEN GEINSTALLEERD. EEN LED TL HEEFT EEN LANGERE LEVENSDUUR, MINDER VERBRUIK, BETERE LICHTKLEUR, GEEN INTERFERENTIE, LAGE AFGIFTE WARMTE, DIRECTE OPSTART EN 100% RECYCLEERBAAR
VEELAL KUNT U BETER EEN COMPLEET TL-ARMATUUR MET LED TL AANSCHAFFEN DIE OOK NOG EENS KUNNEN WORDEN VOORZIEN VAN EEN AAN/UIT SENSOR EN TIJDSCHAKELAAR. HIERIJ KAN DE TL VOLLEDIG UIT OF BIJVOORBEELD 50% gEDIMT WORDEN OP MOMENT ER NIEMAND IN DE BUURT IS. ZODRA U IN HET SENSORBEREIK BENT GAAT DE TL AUTOMATISCH OP 100% STERKTE. DE GARAGE, SCHUUR EN DE ZOLDERRUIMTES ZIJN HIERVOOR UITERMATE GESCHIKT.

123FIXED BEKIJKT GRAAG SAMEN MET U WELKE VERLICHTING U NODIG HEEFT VOOR UW RUIMTES. WE MAKEN EEN PLAN EN KOSTENBERAMING WAARBIJ DE LED VERLICHTING WORDT AFGESTEMD OP UW RUIMTE, HET INTERIEUR EN DE GEWENSTE SFEER. NAAST VERVANGING VAN UW HUIDIGE GLOEI/HALOGEEN LAMPEN IN BESTAANDE ARMATUREN KIJKEN WE OOK NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN DE EVENTUELE EXTRA INSTALLATIE VAN AANWEZIGHEIDSMELDERS, SCHEMERSCHAKELAARS EN BEWEGINGSMELDERS. VEELAL KUNNEN DEZE OOK NOG EENS EEN EXTRA BESPARING OPLEVEREN.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER LED-VERLICHTING, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/DIENSTEN/ONDERHOUD/HOGEDRUK REINIGEN
TERUG TERUG

ONDERHOUD

HOGEDRUK REINIGEN

123FIXED LENTE AANBIEDING

LAAT UW TERRAS EN/OF OPRIT DOOR ONS REINIGEN EN EVENTUEEL BEHANDELEN!

HOE GEK HET MISSCHIEN OOK KLINKT EN HOEZEER HET OOK ZO ANDERS IS DAN ONZE SPECIALISATIE IN KEUKENMONTAGES EN DAARAAN GELERALEERDE OPDRACHTEN: HOGEDRUK REINIGEN MET EEN LANS EN/OF BORSTEL VINDEN WIJ PRACHTIG OM TE DOEN!
WAAR DE ÉÉN YOGA DOET EN DE ANDER GAAT SPORTEN OF EEN BOEK LEEST, VINDEN WIJ HET WERKEN MET EEN HOGEDRUKSPUIT HEERLIJK RUSTGEVEND! VOORAL WANNEER EEN TERRAS OF OPRIT HEEL STERK VERVUILD IS EN JE HET SCHONE, FRISSE, ONKRUIDVRIJE EN MOOIE RESULTAAT ERNA ZIET, GEEFT VEEL VOLDOENING. IEDER ZIJN HOBBY ZEG MAAR .

INMIDDELS ZIJN WIJ HIER ZEER BEDREVEN EN ERVAREN IN EN HEBBEN ONZE "HOBBY" TOEGEVOEGD ALS DIENST BIJ ONDERHOUD EN SERVICES. HET IS EEN DIENST DIE WIJ GRAAG AAN U AANBIEDEN IN DE MAANDEN APRIL, MEI, JUNI EN JULI. . WIJ MAKEN HIER GRAAG TIJD VOOR VRIJ IN ONZE DRUKKE AGENDA, SIMPELWEG OMDAT WIJ HET ZO LEUK VINDEN ! INMIDDELS HEBBEN WIJ AL WEER VEEL OPDRACHTEN VAN TERUGKERENDE/VASTE KLANTEN BINNEN EN AFSPRAKEN GEPLAND. OOK DIT JAAR HEBBEN WIJ WEER ONZE VOORDELIGE 123FIXED LENTE AANBIEDING

DE AFGELOPEN JAREN WERD 1 TERRASJE REINIGEN AL SNEL HEEL VEEL TERRASSEN,. MAAR OOK OPRITTEN, MUURTJES EN ZWEMBADEN REINIGEN. WIJ HEBBEN DOOR ALLE ERVARING DE DIVERSE STEEN- EN HOUTSOORTEN LEREN KENNEN EN WELKE HOGEDRUK (BAR) PER STEEN- EN HOUTSOORT HET BESTE IS. OOK WELK BREKERSZAND GEBRUIKT MOET WORDEN INDIEN DAT NODIG IS NA HET REINIGEN. OMDAT MOS EN GROENAANSLAG VAAK TOCH WEER TERUKKOMT VERDIEPTEN WIJ ONS IN HET BEHANDELEN MET EEN ANTI-MOS MIDDEL EN OOK HET IMPREGNEREN VAN TEGELS . WELKE IS HET BESTE, WERKT HET LANGST EN IS MILIEUVRIENDELIJK EN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ZONDER SCHADE AAN PLANTEN EN STENEN /HOUT TE VEROORZAKEN? WAT IS HET EFFECT VAN IMPREGNEREN EN HOE NOODZAKELIJK IS HET PER STEENSOORT. WANNEER GEBRUIK JE DE LANS EN WANNEER DE BORSTEL MET HOGEDRUK OF JUIST DE COMBI DAARVAN.

HOGEDRUK REINIGEN

WIJ GEBRUIKEN PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS EN TERRASBORSTELREINIGERS WAARVAN WE DE DRUK VAN HOOG NAAR LAAG KUNNEN ZETTEN. EEN TE HOGE DRUK KAN UW TERRAS BESCHADIGEN EN DE STEEN POREUS MAKEN WAARDOOR ALG EN MOS MAKKELIJK KAN HECHTEN EN TERUGKOMEN. EEN VEELGEMAAKTE FOUT IS DAT EEN STANDAARD HOGEDRUKREINIGER GEKOCHT WORDT WAARMEE MET 160BAR HET TERRAS MOOI SCHOON GESPOTEN WORDT. ECHTER DE BOVENLAAG GAAT DAN OOK KAPOT EN VOOR U HET WEET IS HET REINIGEN EEN 2WEKELIJKSE "HOBBY" GEWORDEN. ...
123FIXED HEEFT RUIME ERVARING OM TE WETEN WELKE DRUK GEBRUIKT MOET WORDEN OP WELK MATERIAAL EN WIJ WERKEN UITSLUITEND MET PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS. HOGEDRUK IS EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER VAN REINIGEN OMDAT ENKEL SCHOON WATER GEBRUIKT WORDT. WIJ MAKEN GEBRUIK VAN UW WATER EN STROOMVOORZIENINGEN EN HEBBEN ALLE AANLUITMOGELIJKHEDEN VOOR OP UW (BUITEN)KRAAN EN VEILIGE SLANGEN EN VERLENGSNOEREN BIJ ONS.

⚬ STEEN
STEEN REINIGEN WIJ MET DE HOGEDRUKLANS EN/OF TERRASBORSTELREINIGER. VOOR BIJNA ELKE STEENSOORT HEBBEN WIJ, AFHANKELIJK VAN DE MATE VAN VERVUILING, EEN OPLOSSING. INFORMEER SVP NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
⚬ HOUT
HOUTEN VLONDERS REINIGEN WIJ MET LAGE DRUK EN/OF EEN BORSTELREINIGER. EVENTUEEL KUNNEN WIJ BIJ STERKE VERVUILING EEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR HOUTREINIGINGS MIDDEL INZETTEN. INFORMEER SVP NAAR DE MOGELIJKHEDEN

DIAMOND SERVICE REINIGEN
MET DIAMOND SERVICE REINIGEN WIJ UW TERRAS EN/OF OPRIT MET HOGEDRUKLANS EN/OF TERRASBORSTELREINIGER EN VEGEN HIERNA ALLE VOEGEN NETJES IN MET NIEUW (BREKER)ZAND EN BEHANDELEN UW TERRAS EN/OF OPRIT MET EEN ANTI-MOS BEHANDELING.. UITERAARD HALEN WIJ HET EVENTUELE OPGESPATTE ZAND/MODDER NETJES WEG VAN MUREN EN RAMEN.

GOLD SERVICE REINIGEN
MET GOLD SERVICE REINIGEN WIJ UW TERRAS EN/OF OPRIT MET HOGEDRUKLANS EN/OF TERRASBORSTELREINIGER EN BEHANDELEN UW TERRAS EN/OF OPRIT MET EEN ANTI-MOS BEHANDELING.. UITERAARD HALEN WIJ HET EVENTUELE OPGESPATTE ZAND/MODDER NETJES WEG VAN MUREN EN RAMEN.

SILVER SERVICE REINIGEN
MET SILVER SERVICE REINIGEN WIJ UW TERRAS EN/OF OPRIT MET HOGEDRUKLANS EN/OF TERRASBORSTELREINIGER EN VEGEN HIERNA ALLE VOEGEN NETJES IN MET NIEUW (BREKER)ZAND. UITERAARD HALEN WIJ HET EVENTUELE OPGESPATTE ZAND/MODDER NETJES WEG VAN MUREN EN RAMEN.

BRONZE SERVICE REINIGEN
MET BRONZE SERVICE REINIGEN WIJ UW TERRAS EN/OF OPRIT MET HOGEDRUKLANS EN/OF TERRASBORSTELREINIGER. UITERAARD HALEN WIJ HET EVENTUELE OPGESPATTE ZAND/MODDER NETJES WEG VAN MUREN EN RAMEN.

EXTRA REINIGINGS DIENSTEN

⚬ INVEGEN BREKERZAND STEEN
EXTRA DIENST DIE 123FIXED LEVERT, WANNEER U GEEN FULLSERVICE REINIGING AFNEEMT, IS HET OPNIEUW VULLEN VAN DE DE VOEGEN TUSSEN DE TEGELS MET (BREKER)ZAND DOOR DE HOGE DRUK WAARMEE HET WATER UIT DE HOGEDRUKREINIGER SPUIT, WORDT NIET ALLEEN DE GROENE AANSLAG VAN UW TEGELS VERWIJDERD. TENZIJ WIJ EEN TERRASREINIGER GEBRUIKEN. DIT IS AFHANKELIJK HOE ZWAAR VERVUILD UW TERRAS IS. BIJ EEN STERKE VERVUILING MOET ER MET HOGEDRUKLAND GEWERKT WORDEN EN ZAL OÓK HET ZAND TUSSEN DE VOEGEN VAN UW TEGELS RAKEN. NA HET REINIGEN VEGEN WIJ (BREKER)ZAND OVER UW TERRAS HEEN EN VEGEN DIT HANDMATIG IN. ZO ZIJN DE VOEGEN WEER GEVULD EN ZIET UW TERRAS ER NOG NIEUWER UIT. UITERAARD KUNT U ER ALTIJD VOOR KIEZEN DAT U ZELF UW TERRASVOEGEN INVEEGT.

⚬ ANTI-MOS BEHANDELING STEEN
EXTRA DIENST DIE 123FIXED LEVERT, OOK ALS ONDERDEEL VAN DE FULLSERVICE, IS HET BEHANDELEN VAN UW TERRAS MET EEN MILIEUVRIENDELIJK EN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ANTI-MOS MIDDEL WAARDOOR ECHT ALLE MOS EN ALG ZAL VERDWIJNEN. WIJ GEBRUIKEN ENKEL MIDDELEN DIE GEEN SCHADE AAN PLANTEN EN STENEN /HOUT VEROORZAKEN. HET ANTI-MOS MIDDEL WORDT HANDMATIG AANGEBRACHT MET EEN ELECTRISCHE DRUKSPUIT WAARNA U 24 UUR GEN GEBRUIK KUNT MAKEN VAN UW TERRAS. DIT KAN ENKEL WANNEER HET MINIMAAL 24 UUR DROOG IS NA HET AANBRENGEN.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ONDERHOUD SERVICES, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.

TARIEVEN

ONZE TARIEVEN ZIJN INDICATIEF EN GELDEN VOOR STEEN. DE PRIJZEN ZIJN AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE VAN HET TE REINIGEN OPPERVLAK IN M2 EN DE MATE VAN VERVUILING. BIJ OPPERVLAKTEN GROTER DAN 50M2 PER WONING HANTEREN WIJ SPECIALE TARIEVEN EN MAKEN WIJ EEN VASTE PRIJSAANBIEDING. VOOR HET REINIGEN VAN HOUTVLONDERS HANTEREN WIJ MAATWERKTARIEVEN OP AANVRAAG.

⚬ REGIOGEBIED 2022
REGIOGEBIED VOOR DEZE HOGEDRUK REINIGEN DIENST, BESTAAT UIT DE POSTCODEGEBIEDEN 273, 274, 275, 276, 277, 281, 283 EN 284 . UITERAARD LEVEREN WIJ OP AFSPRAAK DEZE DIENST OOK BUITEN DEZE POSTCODEGEBIEDEN ECHTER BINNEN HET REGIOGEBIED BEREKEN WIJ GEEN VOORRIJKOSTEN.

⚬ HOGEDRUKREINIGEN    LICHT/MEDIUM VERVUILD EUR 3,75 INCL BTW. PER M2
   STERK VERVUILD EUR 5,= INCL. BTW PER M2
⚬ INVEGEN (BREKERS)ZAND    EUR 1,25 INCL BTW. PER M2
⚬ ANTI-MOS BEHANDELING    EUR 1,75 INCL BTW. PER M2
123FIXED LENTE AANBIEDING    1e 25M2 GRATIS (BREKERS)ZAND
       
WIJ HANTEREN EEN MINIMUM TARIEF VAN EUR 80,= INCL. BTW BINNEN DE REGIO
BINNEN HET REGIOGEBIED BEREKENEN WIJ GEEN VOORRIJKOSTEN

©2022 - 123FIXED.NL


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/OVER ONS/OVER 123FIXED
TERUG TERUG

OVER 123FIXED

UW VERTROUWDE PARTNER VOOR ELKE KLUS

123FIXED WERKT VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN, VVE’S, VASTGOEDBEHEERDERS EN WONINGBOUWCORPORATIES. WIJ HEBBEN ALS MISSIE OM DE BEST MOGELIJKE PARTNER TE ZIJN, OF HET NU GAAT OM EEN SAMENWERKING MET (KEUKENP)ARTNERS OF OM U ALS KLANT. WAAR EN VOOR WIE WE DE KLUS OOK MOGEN UITVOEREN, ONZE WERKWIJZE IS ALTIJD HELDER EN PROFESSIONEEL. ZO WEET U VAN TEVOREN WAAR U AAN TOE BENT EN ONTSTAAN ER GEEN VERRASSINGEN ACHTERAF.
WIJ DAGEN ONSZELF CONTINU UIT EN BLIJVEN LEREN, ONTWIKKELEN EN (BIJ)SCHOLEN OP HET GEBIED VAN MATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN EN DE NIEUWSTE TECHNIEKEN IN ONS VAKGEBIED. HIERDOOR KUNNEN WE EEN INNOVATIEVE WERKWIJZE EN MAATWERK OPLOSSINGEN BLIJVEN BIEDEN AAN ONZE KLANTEN. EEN GOEDE EN EERLIJKE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING, VEILIG WERKEN EN UW WENSEN REALISEREN ZIJN DE BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN BIJ ELKE KLUS DIE WE AANNEMEN.

123FIXED STAAT DICHT BIJ DE KLANT EN DE KLANT STAAT CENTRAAL. WIJ ZIJN EEN BEDRIJF WAAR NORMEN EN WAARDEN WORDEN GERESPECTEERD EN NAGELEEFT. WIJ WILLEN DAT U TIJDENS ONZE AANWEZIGHEID ZO MIN MOGELIJK HINDER VAN ONS WERK HEEFT. DE MEDEWERKERS ZIJN REPRESENTATIEF, PROFESSIONEEL, VRIENDELIJK EN SERVICE- EN KLANTGERICHT. ZIJ PRODUCEREN NOOIT ONNODIG GELUID OP DE WERKPLEK ZOALS MET RADIO'S ETC. WIJ WERKEN DAAROM ALTIJD ZO NETJES EN SCHOON MOGELIJK EN RUIMEN AAN HET EINDE VAN EEN KLUSDAG KEURIG OP. ALS ER (BIJZONDERE) OMSTANDIGHEDEN ZIJN WAAR WIJ REKENING MEE MOETEN HOUDEN ALS WIJ BIJ U IN HUIS ZIJN, VERNEMEN WIJ DAT GRAAG ZODAT WIJ HIER MAXIMAAL OP KUNNEN INSPELEN. WIJ VINDEN VOOR ALLES EEN PASSENDE OPLOSSING.

123FIXED BIEDT EEN TOTALE OPLOSSING ZONDER OPEN EIND EN KENMERKEN ONS DOOR VAKMANSCHAP, BETROUWBAARHEID, FLEXIBILITEIT, DUIDELIJKHEID EN PROFESSIONALITEIT. WE ZIJN TRANSPARANT EN EERLIJK IN WAT WE DOEN EN BELOVEN. BIJ ELKE OPDRACHT STREVEN WIJ ERNAAR HET BESTE RESULTAAT TE LEVEREN BINNEN UW BUDGET. DOOR CREATIEF MEE TE DENKEN, OPLOSSINGSGERICHT TE WERKEN EN DOOR BIJ ELKE KLUS, GROOT OF KLEIN GEEN CONCESSIES TE DOEN TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT. .

ONDERSTAANDE PUNTEN REFLECTEREN GOED WIE WIJ ZIJN EN WAAR WIJ VOOR STAAN.

WERKWIJZE
UITGEBREIDE INFORMATIE OVER HOE WIJ WERKEN KUNT U NALEZEN OP WERKWIJZE - ONZE WERKWIJZE BIJ OPDRACHTEN

100% VEILIG
EEN KLUS LATEN UITVOEREN AAN UW WONING IS GEEN MAKKELIJK BESLISSING. HET IS VAN GROOT BELANG DAT U EN UW EVENTUELE HUISGENOTEN/GEZIN ZICH VEILIG VOELEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN EN HET VERTROUWEN TUSSEN U EN ONS ER IS. TENSLOTTE LAAT U EEN "VREEMDE' IN HUIS EN U MOET DAARBIJ EEN GOED EN PRETTIG VERTROUWD GEVOEL HEBBEN. 123FIXED IS ZICH DAAR HEEL GOED VAN BEWUST EN DAAROM HEBBEN WIJ DUIDELIJKE REGELS HIEROMTRENT.
MEER INFORMATIE VIND U OP 100% VEILIG - VEILIG ZAKEN DOEN MET 123FIXED VOOR U EN UW GEZIN.

PLANNING
EEN DUIDELIJK PLAN IS HET HALVE WERK ! WANNEER U PLANNEN HEEFT VOOR EEN KLUS IN UW WONING KUNNEN ER VEEL ZAKEN OP U AF KOMEN. 123FIXED WIL U GRAAG HELPEN OM SAMEN EEN DUIDELIJK PLAN VAN AANPAK TE MAKEN. EEN GOEDE PLANNING ZORGT VOOR EEN ONBEZORGDE VERBOUWING ZONDER MISVERSTANDEN.
WIJ STREVEN ER ALTIJD NAAR OM VOLGENS DE PLANNING TE WERKEN. ONS DOEL IS ALTIJD OM IN EEN ONAFGEBROKEN DAGPRODUCTIE VAN 1 OF MEERDERE DAGEN DE WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN. DOORDAT 123FIXED EEN KLEIN BEDRIJF IS EN MET BETROUWBARE PARTNERS SAMENWERKT, HEBBEN WIJ ALLES ZELF IN DE HAND EN ZIJN WIJ ZEER FLEXIBEL IN ONZE PLANNING. HIERDOOR IS BIJNA ELKE KLUS OP REDELIJK KORTE TERMIJN IN TE PLANNEN. OOK HOUDEN WIJ ZOVEEL MOGELIJK REKENING MET UW PERSOONLIJKE (DAG)SCHEMA.

MILIEUVRIENDELIJK WERKEN
WANNEER U123FIXED KIEST VOOR EEN OPDRACHT BIJ U THUIS, DOET U NIET ALLEEN IETS GEWELDIGS VOOR UW HUIS, MAAR HELPT U OOK HET MILIEU! WE DOEN AL ONS WERK OP DE "GROENSTE" MANIER DIE MOGELIJK IS. 123FIXED GEBRUIKT DAAR WAAR MOGELIJK DUURZAME MATERIALEN EN TECHNIEKEN. ZOALS MATERIALEN DIE UIT MILIEUOOGPUNT VERKIESLIJK ZIJN EN MATERIALEN DIE MINDER ENERGIE GEKOST HEBBEN BIJ PRODUCTIE EN TRANSPORT EN HET TEGENGAAN VAN VERSPILLING. DIT IS EEN WIN-WINSITUATIE, WANT ALS IETS BETER IS VOOR HET MILIEU, IS HET DOORGAANS OOK GEZONDER VOOR U, UW GEZIN EN UW HUISDIEREN.
MEER INFORMATIE OVER HOE WIJ MILIEUVRIENDELIJK WERKEN KUNT U NALEZEN OP MILIEUVRIENDELIJK WERKEN - SAMEN VOOR EEN BETER MILIEU

MEER WETEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP VOOR EEN TELEFONISCHE KENNISMAKING.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/OVER ONS/MILIEUVRIENDELIJK WERKEN
TERUG TERUG

MILIEUVRIENDELIJK WERKEN

SAMEN VOOR EEN BETER MILIEU
123FIXED.NL HOME

MILIEUVRIENDELIJK
WANNEER U 123FIXED KIEST VOOR EEN OPDRACHT BIJ U THUIS, DOET U NIET ALLEEN IETS GEWELDIGS VOOR UW HUIS, MAAR HELPT U OOK HET MILIEU.
DUURZAAMHEID IS VEEL IN HET NIEUWS EN STAAT HOOG OP DE WERELDWIJDE POLITIEKE AGENDA, MAAR WAT IS DUURZAAMHEID NU EIGENLIJK? ALS WE HET OVER HET MILIEUVRIENDELIJK WERKEN HEBBEN, BETEKENT DIT DAT JE TEGEMOETKOMT AAN DE BEHOEFTEN VAN VANDAAG ZONDER TOEKOMSTIGE GENERATIES TE BENADELEN IN HUN BEHOEFTEN. DUURZAAM WERKEN BETEKENT NIET ALLEEN MILIEUVRIENDELIJK, MAAR OOK ‘MENSVRIENDELIJK’ WERKEN, EN DUS ZORGEN DAT ONZE MEDEWERKERS ZICH GOED VOELEN EN GEMOTIVEERD ZIJN, BIJVOORBEELD DOORDAT HUN WERK IS AFGESTEMD OP HUN VAARDIGHEDEN. ALS DUURZAAM BEDRIJF STREEFT 123FIXED OOK NAAR MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE.

WE DOEN AL ONS WERK OP DE "GROENSTE" MANIER DIE MOGELIJK IS. DIT BETEKENT HET GEBRUIK VAN MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN. 123FIXED GEBRUIKT DAAR WAAR MOGELIJK DUURZAME MATERIALEN EN TECHNIEKEN. ZOALS MATERIALEN DIE UIT MILIEUOOGPUNT VERKIESLIJK ZIJN, BIJVOORBEELD HERNIEUWBARE MATERIALEN (BIJV. FSC EN PEFC) EN MATERIALEN DIE MINDER ENERGIE GEKOST HEBBEN BIJ PRODUCTIE EN TRANSPORT EN HET TEGENGAAN VAN VERSPILLING. MAAR ER IS OOK VEEL AANDACHT VOOR DE DUURZAAMHEID EN WIJ GEBRUIKEN ZOVEEL MOGELIJK MATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN EN TECHNIEKEN DIE OOK ARBO-TECHNISCH VERANTWOORD ZIJN. DIT IS EEN WIN-WINSITUATIE, WANT ALS IETS BETER IS VOOR HET MILIEU, IS HET DOORGAANS OOK GEZONDER VOOR U, UW GEZIN EN UW HUISDIEREN!

GROEN GAAN BETEKENT NIET DAT U KWALITEIT MOET INLEVEREN. ER WORDEN TEGENWOORDIG DUIZENDEN PRODUCTEN GEMAAKT MET HET MILIEU IN GEDACHTEN EN ER WORDEN ER ELKE DAG MEER ONTWORPEN. DUURZAME MATERIALEN GEBRUIKEN OP DE WERKPLEK IS NATUURLIJK MILIEUVRIENDELIJK. ZE GAAN LANGER MEE EN ZIJN BIJ DE PRODUCTIE MINDER BELASTEND VOOR HET MILIEU.HET IS MEESTAL GEWOON EEN KWESTIE VAN DE JUISTE PRODUCTEN KIEZEN EN MATERIALEN OP DE JUISTE MANIER AFVOEREN. IN SOMMIGE GEVALLEN IS GROEN GAAN ZELFS GOEDKOPER! DOOR UW APPARATEN EN ANDERE ITEMS IN UW HUIS TE UPDATEN MET ENERGIEZUINIGE PRODUCTEN, KUNT U HONDERDEN EURO'S PER JAAR BESPAREN OP UW ENERGIEREKENINGEN.

U KUNT DE "GROENE" KEUZE MAKEN DOOR 123FIXED TE KIEZEN VOOR UW DIENSTEN. WE RECYCLEN OF HERGEBRUIKEN HET AFVAL VAN UW PROJECT EN ZORGEN ERVOOR DAT ALLES OP DE JUISTE MANIER WORDT AFGEVOERD. WE PLANNEN EFFECTIEF OM EXTRA MATERIALEN TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN, EN WE ZULLEN ZOVEEL MOGELIJK HET ENERGIEVERBRUIK TIJDENS HET UITVOEREN VAN HET WERK TOT EEN MINIMUM BEPERKEN.

DUURZAAM WONEN ADVIES    NIEUW !
NAAST HET ZELF MILIEUBEWUST WERKEN BIEDEN WIJ 3 DIENSTEN AAN OP HET GEBIED VAN DUURZAAM WONEN. WIJ WILLEN HIERMEE NOG MEER BIJDRAGEN AAN EEN BETER MILIEU EN EEN BETERE TOEKOMST VOOR DE HUIDIGE EN VOLGENDE GENERATIES.
VOOR MEER INFORMATIE KIJK SVP OP DUURZAAM WONEN (EP-W) - ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR DUURZAAM WONEN EN ENERGIELABEL - ENERGIELABEL WONING AANVRAGEN EN LED-VERLICHTING - DUURZAME VERLICHTING INSTALLEREN

MEER WETEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE WIJ MILIEUVRIENDELIJK WERKEN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP .


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/OVER ONS/ONZE KEUKENPARTNERS
TERUG TERUG

ONZE KEUKENPARTNERS

KEUKENPARTNERS VOOR WIE WIJ WERKEN

UNDER CONSTRUCTION
WIJ WERKEN SAMEN MET KEUKENPARTNERS WAARVOOR WIJ DE KEUKENMONTAGE VAN DE DOOR U BIJ HEN GEKOCHTE DROOMKEUKEN EN HET EVENTUELE MEERWERK EN INSTALLATIE VAN KEUKENAPPARATUUR EN INMETEN UITVOEREN. OOK WORDEN WIJ DOOR KEUKENPARTNERS INGEZET OM SERVICES UIT TE VOEREN BIJ HUN KLANTEN. U MOET HIERBIJ O.A. DENKEN AAN HET AFSTELLEN KASTDEURTJES EN LADES, VERVANGEN KEUKENONDERDELEN, KRANEN, WERKBLADEN EN KEUKENAPPARATUUR.

INDIEN WIJ VIA EEN KEUKENPARTNER WERKEN DOEN WIJ DAT GEHEEL CONFORM DE VOORWAARDEN EN ONDER DE VLAG VAN DE KEUKENPARTNER(S). VEELAL ZIJN WIJ DAN NIET HERKENBAAR ALS 123FIXED
EEN KLANT KAN ER VOLLEDIG OP VERTROUWEN DAT WIJ DEZELFDE HOOGWAARDIGE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP LEVEREN EN WERKEN VOLGENS ALLE REGELS ZOALS WIJ DIE OOK BINNEN 123FIXED HANTEREN.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD. IN SAGITTIS PELLENTESQUE TINCIDUNT. DONEC TEMPOR VIVERRA MAURIS QUIS ORNARE. SED FINIBUS ANTE QUIS VELIT INTERDUM ALIQUAM.

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE KEUKENPARTNERS, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.

LINKS 123FIXED KEUKENPARTNERS
KLIK OP HET LOGO OM NAAR DE WEBSITE VAN ONZE KEUKENPARTNER TE GAAN

KEUKENPARTNER A
KEUKENPARTNER B
KEUKENPARTNER C

KEUKENPARTNER LOGIN

TOEGANG AGENDA & PLANNING VAN 123FIXED

LOG IN MET UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD
SECURED LOGIN


SECURED LOGIN

KLANT LOGIN

DOCUMENTEN VAN UW PROJECT

LOG IN MET UW KLANTNUMMER EN WACHTWOORD
SECURED LOGIN


SECURED LOGIN
©2022 - 123FIXED.NL


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/CONTACT

CONTACT

MEER WETEN WAT 123FIXED VOOR U KAN BETEKENEN ?

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA ONDERSTAANDE MOGELIJKHEDEN OF GEBRUIK ONZE QR-CODES

VOOR DRINGENDE VRAGEN KUNT U HET BESTE DIRECT BELLEN OF APPEN
BIJ GEEN GEHOOR PROBEREN WIJ MAX. BINNEN 4 UUR TERUG TE REAGEREN

EMAIL

KLIK SVP HIER
STUUR ONS EEN EMAIL VIA UW EMAILPROGRAMMA
OF GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER

TELEFOON

KLIK SVP HIER
LAAT BIJ GEEN GEHOOR SVP EEN VOICEMAIL ACHTER

WHATSAPP

KLIK SVP HIER
STUUR ONS EEN WHATSAPP BERICHT

ALGEMEEN

MA-ZA: WERKTIJDEN OP AFSPRAAK 
WERKGEBIED: UT - ZH
KVK:32096169
BTW-NR
QR-CODES - CONTACTMOGELIJKHEDEN


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/CONTACT/CONTACTFORMULIER

CONTACTFORMULIER

WIJ DOEN ONS UITERSTE BEST OM BINNEN 24 U CONTACT MET U OP TE NEMEN.

VUL UW GEGEVENS IN
SECURED EMAIL

SECURED EMAIL

U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/CONTACT/QR-CODES
TERUG TERUG

CONTACT

QR-CODES 123FIXED

HIER VIND U HANDIGE QR-CODES VOOR HET IN CONTACT KOMEN MET 123FIXED

DE QR-CODE VERSCHIJNT ZODRA U DE MUIS OVER DE BETREFFENDE CONTACTMOGELIJKHEID BEWEEGT OF ER OP KLIKT. HIERNA KUNT U DE QR-CODE SCANNEN.

CONTACTMOGELIJKHEDEN 123FIXED

QR-CODE-BASIC
QR-CODE-BASIC
QR-CODE-BASIC
QR-CODE-BASIC
.

©2022 - 123FIXED.NL


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/INTRO
TERUG TERUG

ALGEMEEN

INTRO

UNDER CONSTRUCTION

ALS U MEER INFORMATIE WENST OF VRAGEN HEEFT OVER DE WEBSITE 123FIXED.NL, NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP

HIER VIND U DE DOOR ONS ZORGVULDIG OPGESTELDE COOKIEVERKLARING, PRIVACYVERKLARING EN DISCLAIMER VAN 123FIXED.
U VIND HIER OOK DE HANDIGE LINKS EN LINKPARTNERS EN GELDENDE UITVOERINGSVOORWAARDEN WAARONDER WIJ OVEREENKOMSTEN AAN GAAN EN ONDER WERKEN ALSMEDE HOE WIJ DE TARIEVEN HANTEREN.
.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/COOKIEBELEID
TERUG TERUG

ALGEMEEN

COOKIE BELEID

ALS U MEER INFORMATIE WENST OF VRAGEN HEEFT OVER HET COOKIEBELEID VAN DE WEBSITE 123FIXED.NL, NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP
DEZE COOKIEBELEIDVERKLARING IS VAN TOEPASSING SINDS 6 JAN 2022 TOT NADER ORDER

COOKIE BELEID
WIJ MAKEN OP DEZE WEBSITE GEBRUIK VAN COOKIES. EEN COOKIE IS EEN EENVOUDIG KLEIN BESTANDJE DAT MET PAGINA’S VAN DEZE WEBSITE [EN/OF FLASH-APPLICATIES] WORDT MEEGESTUURD EN DOOR JOUW BROWSER OP DE HARDE SCHRIJF VAN JOUW COMPUTER WORDT OPGESLAGEN. DE DAARIN OPGESLAGEN INFORMATIE KAN BIJ EEN VOLGEND BEZOEK WEER NAAR ONZE SERVERS TERUGGESTUURD WORDEN.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
MET BEHULP VAN EEN SESSIE COOKIE KUNNEN WIJ ZIEN WELKE ONDERDELEN VAN DE WEBSITE U MET DIT BEZOEK HEBT BEKEKEN. WIJ KUNNEN ONZE DIENST DAARDOOR ZOVEEL MOGELIJK AANPASSEN OP HET SURFGEDRAG VAN ONZE BEZOEKERS. DEZE COOKIES WORDEN AUTOMATISCH VERWIJDERD ZODRA U UW WEBBROWSER AFSLUIT.

SOCIAL LINKS
OP ONZE WEBSITE ZIJN LINKS OPGENOMEN OM WEBPAGINA’S TE KUNNEN PROMOTEN (‘LIKEN’) OF DELEN (’TWEETEN’) OP SOCIALE NETWERKEN ALS INSTAGRAM, FACEBOOK EN TWITTER. DEZE BUTTONS WERKEN DOOR MIDDEL VAN STUKJES CODE DIE VAN FACEBOOK RESPECTIEVELIJK INSTAGRAM EN TWITTER ZELF AFKOMSTIG ZIJN. DOOR MIDDEL VAN DEZE CODE WORDEN COOKIES GEPLAATST. 123FIXED HEEFT DAAR GEEN INVLOED OP. LEES DE PRIVACYVERKLARING VAN FACEBOOK RESPECTIEVELIJK VAN TWITTER (WELKE REGELMATIG KUNNEN WIJZIGEN) OM TE LEZEN WAT ZIJ MET UW PERSOONS)GEGEVENS DOEN DIE ZIJ VIA DEZE COOKIES VERWERKEN.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN
MEER INFORMATIE OMTRENT HET IN- EN UITSCHAKELEN EN HET VERWIJDEREN VAN COOKIES KUNT U VINDEN MET BEHULP VAN DE HELP-FUNCTIE VAN UW BROWSER.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/PRIVACYVERKLARING
TERUG TERUG

ALGEMEEN

PRIVACY VERKLARING

ALS U MEER INFORMATIE WENST OF VRAGEN HEEFT OVER DE PRIVACYVERKLARING OP ONZE WEBSITE 123FIXED.NL, NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP
DEZE PRIVACYVERKLARING IS VAN TOEPASSING SINDS 9 JAN 2022 TOT NADER ORDER

PRIVACY VERKLARING
123FIXED RESPECTEERT DE PRIVACY VAN HAAR KLANTEN EN BEZOEKERS VAN HAAR WEBSITE 123FIXED.NL DOOR DE WEBSITE EN INFORMATIE EN DIENSTEN VAN123FIXED TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ONS PRIVACYVERKLARING, COOKIEBELEID, DISCLAIMER EN UITVOERINGSVOORWAARDEN. IN DEPRIVACYVERKLARING BESCHRIJVEN WIJ HOE WIJ MET PERSOONSGEGEVENS OMGAAN. DEZE VERKLARING IS VAN TOEPASSING OP ALLE ONDERNEMINGEN DIE ONDERDEEL ZIJN VAN OF GELIEERD ZIJN AAN 123FIXED

PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VERWERKING
123FIXED VERWERKT, BEHEERT EN BEVEILIGT PERSOONLIJKE GEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE MET DE GROOTSTE ZORGVULDIGHEID. WE VOLDOEN DAARBIJ AAN DE EISEN DIE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN ANDERE (INTER)NATIONALE WETGEVING AAN ONS STELT. HOE WIJ AAN DEZE EISEN VOLDOEN HEBBEN WIJ VASTGELEGD IN DEZE PRIVACYVERKLARING.
WIJ GEBRUIKEN PERSOONSGEGEVENS ALLEEN ALS DAT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE DIENSTVERLENING, ZOWEL TEN AANZIEN VAN KLANTEN ALS ANDERE BETROKKENEN. WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS ONDER MEER ALS DAT NODIG IS OM U VAN PASSENDE INFORMATIE TE VOORZIEN OVER ONZE PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING, OM BESTELLINGEN AF TE HANDELEN, VOOR HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTACT MET LEVERANCIERS, OM CONTACT MET U TE KUNNEN HEBBEN VOOR DE UITVOERING VAN ONZE DIENSTEN, OM U SERVICE, ONDERHOUD EN GARANTIE TE BIEDEN, OM HET AFHANDELEN VAN DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN DIE KOMEN KIJKEN BIJ EEN OPDRACHT, ZOALS HET INNEN VAN DE FACTUUR, OM EVENTUELE GESCHILLEN AF TE HANDELEN, OM EEN DEUGDELIJKE ADMINISTRATIE TE VOEREN.

BEWAREN EN BEVEILIGEN
WIJ HEBBEN PASSENDE MAATREGELEN GENOMEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG EN ANDERE ONGEWENSTE HANDELINGEN MET PERSOONSGEGEVENS TEGEN TE GAAN ZOALS GEHEIMHOUDINGSVERKLARINGEN MET PERSONEEL EN INGESCHAKELDE DERDEN, ENCRYPTIE, REGELMATIGE BACK-UPS, FIREWALLS EN ANTIVIRUS. ONZE WEBSITE 123FIXED.NL IS SSL-GECERTIFICEERD.
DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN NOODZAKELIJK IS, AFHANKELIJK VAN HET DOEL WAARVOOR PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT. ZOLANG U KLANT BIJ ONS BENT, BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OM U ZO GOED MOGELIJK VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN. PERSOONSGEGEVENS WORDEN MOGELIJK LANGER BEWAARD INDIEN DAARVOOR TOESTEMMING IS VERKREGEN OF INDIEN DAT CONFORM EEN WETTELIJKE BEWAARPLICHT VEREIST IS.

DELEN MET DERDEN
UITGANGSPUNT IS DAT PERSOONSGEGEVENS NIET WORDEN GEDEELD MET DERDEN. WIJ VERKOPEN UW PERSOONSGEGEVENS NOOIT AAN DERDEN. ALS GEGEVENS WEL WORDEN GEDEELD, GEBEURT DIT UITSLUITEND OMDAT DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, VOOR HET OPTIMAAL VERLENEN VAN ONZE DIENSTEN, VOOR HET VERLENEN VAN SERVICE EN/OF GARANTIE, VOOR EEN OPTIMALE ORGANISATIE VAN 123FIXED, OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. MET ORGANISATIES DIE UW GEGEVENS VERWERKEN IN OPDRACHT VAN ONS WORDEN AFSPRAKEN GEMAAKT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW GEGEVENS OOK DAAR GOED ZIJN BEVEILIGD EN BESCHERMD.
WIJ DELEN PERSOONSGEGEVENS ONDER ANDERE MET BEDRIJVEN DIE DE ADMINISTRATIE VOOR ONS VOEREN EN DE ACCOUNTANT. OOK MAKEN WIJ GEBRUIK VAN DE DIGITALE DIENSTEN VAN PARTIJEN ALS MICROSOFT, GOOGLE, FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER, WHATSAPP, INSTAGRAM EN PINTEREST.

INFORMATIE EN RECHTEN
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE 123FIXED.NL STEMT U IN MET ONZE PRIVACYVERKLARING EN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN ERVAN. U HEEFT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN U HEEFT HET RECHT OM UW GEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. OOK KUNT U IN VOORKOMENDE GEVALLEN AAN ONS VRAGEN OM DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE BEPERKEN OF OM UW GEGEVENS AAN UZELF OF AAN EEN DERDE PARTIJ OVER TE DRAGEN.
WILT U GEBRUIK MAKEN VAN (EEN VAN) DEZE RECHTEN OF HEEFT U VRAGEN OVER HOE WIJ OMGAAN MET PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS. DAN KUNT U ALTIJD CONTACT MET ONS OPNEMEN.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR DEZE PRIVACYVERKLARING AAN TE PASSEN. WIJ GEVEN HIER AAN WANNEER DE VERKLARING VOOR HET LAATST IS GEWIJZIGD.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/DISCLAIMER
TERUG TERUG

ALGEMEEN

DISCLAIMER

ALS U MEER INFORMATIE WENST OF VRAGEN HEEFT OVER DE DISCLAIMER VAN ONZE WEBSITE 123FIXED.NL, NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP
DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING SINDS 6 JAN 2022 TOT NADER ORDER

DISCLAIMER
123FIXED (KVK: 32096169), VERLEENT U HIERBIJ TOEGANG TOT DE WEBSITE 123FIXED.NL EN PUBLICEERT HIER TER INFORMATIE TEKSTEN, AFBEELDINGEN EN INFORMATIE OVER WIE WE ZIJN, WAT WE DOEN, WELKE DIENSTEN WE AANBIEDEN EN VOOR U KUNNEN BETEKENEN.
DE INFORMATIE OP DE WEBSITE IS BEDOELD ALS VRIJBLIJVEND EN NIET ALS EEN CONCREET AANBOD OM EEN OVEREENKOMST TE SLUITEN. OVEREENKOMSTEN WORDEN ALLEEN GESLOTEN DOOR AANVAARDING VAN EEN ALS ZODANIG AANGEDUIDE OFFERTE VAN 123FIXED.

123FIXED SPANT ZICH IN OM DE INHOUD VAN DE WEBSITE ZO VAAK MOGELIJK TE ACTUALISEREN EN/OF AAN TE VULLEN. ONDANKS DEZE ZORG EN AANDACHT IS HET MOGELIJK DAT INHOUD ONVOLLEDIG EN/OF ONJUIST IS. 

123FIXED IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE (ON)JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF EFFECTIVITEIT VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE. 123FIXED IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING EN/OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, OF HET ALS UITGANGSPUNT GEBRUIKEN VAN DE CONTENT OP DEZE SITE. VOOR OP DE WEBSITE OPGENOMEN HYPERLINKS NAAR WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN KAN 123FIXED NIMMER AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN

OP DE WEBSITE KUNNEN ZICH LINKS OF REFERENTIES BEVINDEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN. 123FIXED.NL CONTROLEERT DEZE WEBSITES NIET, IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE WEBSITES EN STAAT NIET IN VOOR DE VOLLEDIGHEID OF JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITES OF DE BESCHIKBAARHEID DAARVAN. HET VERMELDEN VAN LINKS OF REFERENTIES NAAR WEBSITES VAN DERDEN HOUDT GEEN BAND, SAMENWERKING, RELATIE MET OF GOEDKEURING VAN DERDEN IN.

ONZE WEBSITE 123FIXED.NL IS SSL-GECERTIFICEERD.

COPYRIGHT ©2022 - 123FIXED.NL
ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM BETREFFENDE DEZE MATERIALEN LIGGEN BIJ123FIXED EN HAAR LICENTIEGEVERS.
ALLE FOTO’S, LOGO'S EN TEKSTEN OP DEZE WEBSITE ZIJN EIGENDOM VAN 123FIXED.
DEZE MOGEN NIET WORDEN VERVEELVOUDIGD, GEKOPIEERD, GEPUBLICEERD, OPGESLAGEN, AANGEPAST OF GEBRUIKT IN WELKE VORM DAN OOK, ONLINE OF OFFLINE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN 123FIXED

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE STEMT U IN MET ONZE DISCLAIMER EN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN ERVAN.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/VOORWAARDEN
TERUG TERUG

VOORWAARDEN

UITVOERINGSVOORWAARDEN 123FIXED

UNDER CONSTRUCTION
UITVOERINGSVOORWAARDEN

BINNENKORT STAAN HIER ONZE NIEUWE UITVOERINGSVOORWAARDEN. WIJ GAAN ONS IN 2022 AANSLUITEN BIJ EEN BRANCHEVERENIGING. DIT GEEFT U ALS KLANT NOG MEER ZEKERHEDEN EN GARANTIES! ONDERDEEL HIERVAN IS DAT WIJ ONZE VOORWAARDEN OP DE WEBSITE GAAN PUBLICEREN.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD. IN SAGITTIS PELLENTESQUE TINCIDUNT. DONEC TEMPOR VIVERRA MAURIS QUIS ORNARE. SED FINIBUS ANTE QUIS VELIT INTERDUM ALIQUAM.

NUNC ALIQUAM FINIBUS EST. NAM LIGULA VELIT, SUSCIPIT NON TINCIDUNT QUIS, EGESTAS QUIS LACUS. ALIQUAM BIBENDUM CONDIMENTUM FAUCIBUS. NULLAM VOLUTPAT DAPIBUS ENIM. VESTIBULUM NISL FELIS, FAUCIBUS SIT AMET EUISMOD SED, TEMPUS AT NEQUE. SUSPENDISSE COMMODO MAURIS NON URNA PELLENTESQUE LUCTUS NON ELEIFEND NEQUE. ETIAM PLACERAT SUSCIPIT EX. CRAS AT QUAM VELIT. NUNC ULTRICES, EX QUIS RUTRUM ORNARE, NISL TORTOR DAPIBUS QUAM, EGET CONGUE EX LECTUS A TURPIS. DONEC UT DIGNISSIM FELIS. NAM SODALES VEHICULA AUGUE A CONSECTETUR. ALIQUAM ALIQUAM NUNC SIT AMET DIAM ELEIFEND DIGNISSIM

HEEFT U NOG VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE UITVOERINGSVOORWAARDEN, KIJK OOK OP ONZE FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN OF NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/VOORWAARDEN/BRANCHE VERENIGING
TERUG TERUG

VOORWAARDEN

BRANCHE VERENIGING

BINNENKORT MEER INFORMATIE BESCHIKBAAR

UNDER CONSTRUCTION

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD. IN SAGITTIS PELLENTESQUE TINCIDUNT. DONEC TEMPOR VIVERRA MAURIS QUIS ORNARE. SED FINIBUS ANTE QUIS VELIT INTERDUM ALIQUAM.

NUNC ALIQUAM FINIBUS EST. NAM LIGULA VELIT, SUSCIPIT NON TINCIDUNT QUIS, EGESTAS QUIS LACUS. ALIQUAM BIBENDUM CONDIMENTUM FAUCIBUS. NULLAM VOLUTPAT DAPIBUS ENIM. VESTIBULUM NISL FELIS, FAUCIBUS SIT AMET EUISMOD SED, TEMPUS AT NEQUE. SUSPENDISSE COMMODO MAURIS NON URNA PELLENTESQUE LUCTUS NON ELEIFEND NEQUE. ETIAM PLACERAT SUSCIPIT EX. CRAS AT QUAM VELIT. NUNC ULTRICES, EX QUIS RUTRUM ORNARE, NISL TORTOR DAPIBUS QUAM, EGET CONGUE EX LECTUS A TURPIS. DONEC UT DIGNISSIM FELIS. NAM SODALES VEHICULA AUGUE A CONSECTETUR. ALIQUAM ALIQUAM NUNC SIT AMET DIAM ELEIFEND DIGNISSIM.

HEEFT U NOG VRAGEN?
NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/ALGEMEEN/VOORWAARDEN/TARIEVEN
TERUG TERUG

VOORWAARDEN

TARIEVEN 123FIXED

UNDER CONSTRUCTION
BINNENKORT KUNT U HIER MEER INFORMATIE VINDEN OVER ONZE TARIEVEN. WIJ GAAN ONS IN 2022 AANSLUITEN BIJ EEN BRANCHEVERENIGING. DIT GEEFT U ALS KLANT NOG MEER ZEKERHEDEN EN GARANTIES. ONDERDEEL HIERVAN IS DAT WIJ U MEER (ALGEMENE) INFORMATIE OP DE WEBSITE GAAN VERSTREKKEN OVER DE TARIEVEN.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. VIVAMUS ID ELEIFEND RISUS. IN ULTRICIES POSUERE DUI, MATTIS ALIQUAM MI ALIQUET IN. UT AC ARCU EGET JUSTO INTERDUM EGESTAS. NULLA AT MAXIMUS ENIM. PELLENTESQUE CONSECTETUR BIBENDUM RISUS UT TRISTIQUE. VIVAMUS VENENATIS VITAE LECTUS VITAE PORTTITOR. ORCI VARIUS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. PHASELLUS EFFICITUR ANTE AC EST FAUCIBUS ULLAMCORPER. MORBI MATTIS FAUCIBUS SUSCIPIT. PRAESENT EGET SUSCIPIT TURPIS. INTEGER BIBENDUM ULLAMCORPER ORCI NON EUISMOD. IN SAGITTIS PELLENTESQUE TINCIDUNT. DONEC TEMPOR VIVERRA MAURIS QUIS ORNARE. SED FINIBUS ANTE QUIS VELIT INTERDUM ALIQUAM.

NUNC ALIQUAM FINIBUS EST. NAM LIGULA VELIT, SUSCIPIT NON TINCIDUNT QUIS, EGESTAS QUIS LACUS. ALIQUAM BIBENDUM CONDIMENTUM FAUCIBUS. NULLAM VOLUTPAT DAPIBUS ENIM. VESTIBULUM NISL FELIS, FAUCIBUS SIT AMET EUISMOD SED, TEMPUS AT NEQUE. SUSPENDISSE COMMODO MAURIS NON URNA PELLENTESQUE LUCTUS NON ELEIFEND NEQUE. ETIAM PLACERAT SUSCIPIT EX. CRAS AT QUAM VELIT. NUNC ULTRICES, EX QUIS RUTRUM ORNARE, NISL TORTOR DAPIBUS QUAM, EGET CONGUE EX LECTUS A TURPIS. DONEC UT DIGNISSIM FELIS. NAM SODALES VEHICULA AUGUE A CONSECTETUR. ALIQUAM ALIQUAM NUNC SIT AMET DIAM ELEIFEND DIGNISSIM.

HEEFT U NOG VRAGEN?
NEEM SVP CONTACT MET ONS OP.

©2022 - 123FIXED.NL


U BEVINDT ZICH IN 123FIXED.NL/SITEMAP
TERUG TERUG

SITEMAP

SITEMAP WEBSITE 123FIXED.NL

MAAK UW KEUZE OM DIRECT NAAR DE GEWENSTE PAGINA TE GAAN

HOMEPAGE
     HOMEPAGE 123FIXED

CONTACT
     CONTACT - NEEM CONTACT MET ONS OP
     CONTACTFORMULIER
     QR-CODES - CONTACTMOGELIJKHEDEN 123FIXED

COVID-19 - CORONAPROOF WERKEN TIJDENS COVID-19
100% VEILIG - VEILIG ZAKEN DOEN MET 123FIXED VOOR U EN UW GEZIN
WERKWIJZE - ONZE WERKWIJZE BIJ OPDRACHTEN
FAQ - VEELGESTELDE VRAGEN

DIENSTEN
     ONZE DIENSTEN - KORTE SAMENVATTING VAN ALLE DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN
     KEUKENMONTAGE
         KEUKENMONTAGE - KEUKENMONTAGE VAN ALLE MERKEN KEUKENS
         UITLEG KEUKENMONTAGE - UTLEG 123FIXED KEUKENMONTAGES
     IKEA® KEUKENS
          IKEA® KEUKENS - ONTWERP, ADVIES EN MONTAGE VAN IKEA® KEUKENS EN APPARATUUR
          IKEA® STAPPENPLAN

     INMETEN - INMETEN VAN KEUKENRUIMTE EN/OF APPARATUUR
     KEUKENRENOVATIE - UW BESTAANDE KEUKEN WEER ALS "NIEUW"
     KEUKENAPPARATUUR - INSTALLATIE/VERVANGING KEUKENAPPARATUUR
     OVERIGE DIENSTEN - WELKE OVERIGE DIENSTEN KAN 123FIXED LEVEREN
     ONDERHOUD (SERVICES)
          HOGEDRUK REINIGEN - REINIGEN MET HOGE DRUK TERRASSEN EN OPRITTEN
     DUURZAAM WONEN (EP-W)    NIEUW !
          ENERGIE PRESTATIE ADVIES (EPA) - ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR DUURZAAM WONEN
          ENERGIELABEL - ENERGIELABEL WONING AANVRAGEN
          LED-VERLICHTING - DUURZAME VERLICHTING INSTALLEREN

OVER ONS
     OVER 123FIXED - UW VERTROUWDE PARTNER VOOR ELKE KLUS
     MILIEUVRIENDELIJK WERKEN - SAMEN VOOR EEN BETER MILIEU
     ONZE KEUKENPARTNERS
         ONZE KEUKENPARTNERS - KEUKENPARTNERS VOOR WIE WIJ WERKEN
         LOGIN - AGENDA VOOR KEUKENPARTNERS
     ONZE KLANTEN
         LOGIN - DOCUMENTEN VOOR KLANTEN

ALGEMEEN
     COOKIES - COOKIEBBELEID VAN 123FIXED.NL
     PRIVACY - PRIVACYVERKLARING VAN 123FIXED
     DISCLAIMER - DISCLAIMER VAN 123FIXED.NL
     LINKS - HANDIGE LINKS - LINK PARTNERS
     VOORWAARDEN
         UITVOERINGSVOORWAARDEN - UITVOERINGSVOORWAARDEN WAARONDER WIJ WERKEN
         BRANCHE VERENIGING
         TARIEVEN

©2022 - 123FIXED.NL

V5.5.8

COOKIES
DEZE WEBSITE 123FIXED.NL MAAKT GEBRUIK VAN FUNCTIONELE “COOKIES” OM DE WEBSITE GOED TE LATEN FUNCTIONEREN EN OM ONZE DIENSTVERLENING TE VERBETEREN.

FUNCTIONELE COOKIES
FUNCTIONELE COOKIES ZIJN NOODZAKELIJK VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE. ZONDER DEZE COOKIES KUNNEN BEPAALDE ONDERDELEN NIET WORDEN GEBRUIKT.
MEER WETEN? RAADPLEEG SVP ONZE PRIVACYVERKLARING, COOKIEVERKLARING EN DISCLAIMER.